bezárás

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

1.) A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíja pályázat útján nyerhető el.

2.) A pályázaton részt vehet a Magyar Képzőművészeti Egyetem valamennyi szakának hallgatója, kivéve az I. és a végzős, BA III. év, MA II. év és osztatlan mesterképzés V. évfolyamosokat.

3.) A pályázathoz mellékelni kell:

  1. portfóliót – azoknak a műveknek a dokumentációját, amelyek a pályázó tehetségét és szakmai felkészültségét bizonyítják pdf, max. 6 Mb,
  2. 2 db kiválasztott saját mű fényképes (maximum 5-5 fotó) dokumentációját, és rövid (maximum 1-1 oldal) leírását – pdf,
  3. részletes (minimum 2 oldal), a szaktanár által véleményezett tervet a tanulmányút céljáról, állomásairól, időtartamáról, időpontjáról – pdf,
  4. megfelelő szintű angol, német, francia, vagy a tervezett úticél vonatkozásában releváns nyelvvizsga bizonyítványát vagy annak hiányában az Idegennyelvi Lektorátus igazolása a szükséges nyelvtudás szintjéről.

4.) A beadandó dokumentumokat a tanulm@mke.hu e-mail címre kell megküldeni (a tárgy mezőben mindenképpen szerepeltetni kell: Ludwig_pályázat_2021_”pályázó neve”). Határidő: 2020. május 5-én (szerda) éjfél, elbírálásra csak az a pályázati anyag kerül, melyet a pályázó hiánytalanul, határidőre leadott.

5.) A pályázatok elbírálásáról az egyetem vezetése által kijelölt bizottság dönt, a pályázatok benyújtásától számított 10 napon belül.

6.) A külföldi tanulmányútról visszatért hallgatónak be kell mutatnia:

  1. részletes, írásos beszámolót magyarul és angolul 2-2 példányban,
  2. amennyiben a munkaterv szerint tanulmányútja meghatározott helyre (pl. főiskolára, egyetemre, színházhoz, restaurátor intézethez) szólt, a célintézmény vezetőjének írásbeli igazolását az ott végzett munkáról.

7.) Amennyiben a pályázatot nyert hallgató rajta kívülálló és igazolható okból – pl. betegség – kénytelen munkatervét módosítani, illetve megszakítani, a felhasználatlanul maradt összeget más alkalomra tartalékolhatja.

8.) Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a hallgató az ösztöndíjat nem rendeltetésének megfelelően használta fel – pl. tanulmányútját elfogadható ok nélkül szembetűnően lerövidítette – az ösztöndíj összegének megfelelő hányadát euróban vissza kell térítenie.

9.) A pályázók anyagából online kiállítást rendezünk 2020. május 19 – június 5. között.

Pályázat

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE doktori hallgatói számára a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

 

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE hallgatói számára
ERASMUS+ mentor programban való részvételre
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

2022. augusztus 31. napján 12.00. óráig

2022. augusztus 16.

PÁLYÁZAT – Vizuális Művészet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

2022. augusztus 11.

PÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30.

2022. augusztus 11.

PÁLYÁZAT – Az MKE Vizuális Művészet tanszékvezető munkakör ellátására

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

2022. július 29.

PÁLYÁZAT – Az MKE Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

2022. július 29.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Képzőművészeti Egyetem
első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

2022. július 18.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.