bezárás

A tanulók megismerése művészeti mérőeszközökkel

A tanulók megismerése művészeti mérőeszközökkel címmel 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet a pedagógusok S.M.ART művészeti mérőeszköz használatának felkészítésére

Pedagógus-továbbképzés alapítási engedély száma: 739/10/2019

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők:

Megismerjék

 • a művészetpedagógia alapjait (különös tekintettel a vizuális, a zene-, a tánc- és az irodalom művészettel kapcsolatban lehetséges diagnosztikai és fejlesztési lehetőségekre),
 • a S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz elméleti hátterét és eszközkészletének célját.

A S.M.ART (Simple Measurements by Art, Egyszerű Mérések Művészetekkel, EMM) művészetdiagnosztikai eszközkészlet a tanulók kognitív képességeit vizsgáló tesztből (mely a vizuális, a zene-, a tánc- és az irodalomművészeti tevékenységen keresztül gyűjt adatokat), s kiegészítő vizsgálatként pedagógusoknak szóló megfigyelési szempontsorokból, szülői kérdőívekből és strukturált interjú vázlatokból áll.

Képessé váljanak

 • a S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz alkalmazására (az adatfelvételre és a kiértékelésre),
 • s a vizsgálati eredmények alapján egyéni és csoportos fejlesztési tervek létrehozására.

A jelentkezés feltételei:

Egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus; pedagógus végzettség.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • részvétel a továbbképzés összes óraszámának minimum 90%-án,
 • 2-5 oldal terjedelmű dolgozat benyújtása a továbbképzést követő 10 munkanapon belül. A dolgozatnak a S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz alapján végzett vizsgálatot kell bemutatnia.

Az értékelés megfelel/nem megfelel minősítéssel zárul.

A továbbképzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.

A továbbképzés időpontja:

 • 2021. május 29. - 2021. június 6.
  • a továbbképzés alkalmai: 2021. május 29-30., 2021. június 05-06. (szombat, vasárnap),
 • a dolgozat beadásának határideje: 2021. június 16 (szerda),
 • a dolgozat értékelésének határideje: 2021. június 21. (hétfő)

Részvételi díj: 50 000 Ft

A részvételi díj a képzés díját tartalmazza, minden egyéb felmerülő költség a résztvevőt terheli.

A továbbképzés helyszíne: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Jelentkezési határidő:
2021. május 19. (szerda)

A regisztrációs lapot elektronikus formában a címre kell megküldeni.

A jelentkezéshez csatolni kell:

Az egyetemi és/vagy főiskolai szintű óvodapedagógus, vagy tanító, vagy tanár, vagy gyógypedagógus, vagy kollégiumi nevelő, vagy pszichológus, vagy szociálpedagógus, vagy fejlesztőpedagógus végzettséget igazoló oklevél másolatát elektronikus formában.

A jelentkezéshez kapcsolódó fontos tudnivalók:

 • Jelentkezni a jelentkezési határidő végéig, vagy a minimális keretlétszám eléréséig lehet.
 • Lezárjuk a jelentkezést amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő előtt betelik.
 • A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, amikor a Regisztrációs lap és a végzettséget igazoló oklevél elektronikus változata beérkezik a megadott e-mail címre.
 • A jelentkezés befogadásáról a beérkezését követő legfeljebb három napon belül visszajelzést küldünk.

Regisztrációs lap (.docx)