bezárás

Új rektort neveztek ki a Magyar Képzőművészeti Egyetem élére

2021. augusztus 1-jével megkezdte munkáját Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem új rektora, aki Radák Esztert váltja mandátumának lejártával a rektori székben. Az új vezető az Egyetem nemzetközi elismertségének növelését tűzte ki célul.

Áder János köztársasági elnök az Egyetem szenátusának jelölése alapján a fenntartóval egyetértésben nevezte ki Erős István egyetemi tanárt az intézmény élére.  A vezető megbízatása 2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjed.

A Képző új rektora az MKE jogelőd intézményében, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett 1995-ben, szakmai kapcsolata az Egyetemmel azonban tanulmányait követően is megmaradt. Hallgatóként, majd művészként és oktatóként is több külföldi intézményben járt és alakított ki szakmai kapcsolatokat. 2008-tól az egri Eszterházy Károly Egyetemen tanszékvezetőként és intézetigazgatóként tevékenykedett, 2013-14-ben vendégprofesszorként tanított a Tajvani Nemzeti Művészeti Egyetemen (NTUA). Egerben az ott töltött több mint 10 év alatt a javarészt a rajztanár-képzés hagyományain nyugvó oktatási tradíciót kellett átalakítania korszerű, dinamikus, frissebb szemléletű művészetoktatási programmá, de a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakítására is.

Jelentős kapcsolati hálójának segítségével most a Képző nemzetközi újrapozícionálását tervezi.

„Az MKE állandó résztvevője, sőt kezdeményezője kell legyen országos jelentőségű kiállításoknak éppúgy, mint külföldön megrendezendő reprezentatív kortárs magyar tárlatoknak. Az Egyetem nagyszámú európai kapcsolatait bővíteni kell Európán kívüli kapcsolatokkal, melyek az oktatás nemzetköziesítésének előnyei mellett kiállítási lehetőségeket is generálnak, ami az Egyetem nemzetközi presztízsét és a magyar kultúra széleskörű elismerést egyaránt növelni tudja.

A fenntartó középtávú stratégiájában megfogalmazott fokozatváltást ennek a küldetéstudatnak a jegyében kell a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek folytatnia, a jelenlegi magas színtű oktatás fenntartása, fejlesztése mellett valósítva meg stratégiáját.” – mondta Erős István, a Képző új rektora.

Erős István művészi tevékenységét 1994-ben Stúdió Díjjal, 1995-ben Barcsay-díjjal, 2012-ben pedig Munkácsy-díjjal ismerték el. Oktatói munkájának elismeréseként 2013-ban az MTA Mestertanár aranyérmet adományozott számára, a koreai Ichon városától pedig díszpolgári címet kapott.

Radák Eszter vezetése alatt az Egyetem a római, rigai és drezdai művészeti akadémiákkal együttműködve létrehozta az EU4ART európai egyetemi szövetséget, számos kutatási projektet indított, valamint sikeresen megújította az intézmény akkreditációját. A leköszönő rektor mandátuma lejártával továbbra is az Egyetem oktatójaként dolgozik tovább a magyar képzőművészeti oktatás legkiválóbb színvonalú megvalósításáért.

MKE sajtókapcsolat: Tóth Eszter, +3630-249-1154

Hírek

A festékbe lépő ember

Megnyitó: 2021. 01. 24. 18:00
Helyszín: MKE PROFIL
Megtekinthető: 2022. 01. 24-30

2022. január 13.

A FALANSZTER EMLÉKEZETE / PHALANSTERY

Megnyitó: 2021.12.10., 18.00
Helyszín: MKE – PROFIL galéria
Megtekinthető: 2021.10.11 - 2022.01.20

2021. december 08.

SOLID ROCK – Berentz Péter és Orbán Előd kiállítása

Megnyitó: 2021. december 14., 18:00
Helyszín: KARINTHY SZALON
Megtekinthető: 2022. január 28-ig

2021. december 07.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.