bezárás

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév

A képzés önköltsége 240.000,- Ft/félév

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15. (A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS: https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái havonta két alkalommal lesznek megtartva.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A képzőművész-tanár mesterképzési szak levelező munkarendű meghirdetésére jelentkezhetnek:

  • egyetemi (mesterszintű) képzőművész oklevéllel,
  • olyan tanári vagy művész oklevéllel, amely a képzőművészeti képzéssel legalább 240 kredit értékben megfeleltethető. A megfelelést az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága egyéni eljárásban bírálja el. A hiányzó krediteket pótló kurzusokat a képzéssel párhuzamosan is el lehet végezni.

Az alkalmassági vizsga különeljárási díját (4.000,- Ft) a felvételi behívó levéllel együtt postázott csekken kell befizetni.
Kreditelismerési kérvények beküldési határideje: 2021. december 15. Tanulmányi Osztály
Előzetes kreditelismerési kérelem: Letölthető űrlap (docx)
A kreditelismerési eljárás díja 2.000,- Ft.

A felvételi vizsga:

Szakmai beszélgetés és otthon készített munkák, portfolió bemutatása.
A felvételi időpontja: 2022. január 4-e hétfő.

A szakmai beszélgetés tárgya:

  1. Alkotói jövőkép: a jelentkező képzőművészi eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai, a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk kapcsán
  2. Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal és képzőművészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét?

A bemutatott dokumentáció alapján a bizottság meggyőződni törekszik a hallgató művészi tudatosságáról és tanári elkötelezettségéről.

A szóbeli alkalmassági felmérő várható időtartama maximum 15 perc/fő.

Lehetséges, hogy a covid 19 vírus elleni védekezés érdekében a szakmai beszélgetés online formában történik majd a Microsoft Teams alkalmazás segítségével. Erre az eshetőségre készülve a bemutatandó alkotások, dokumentációk elektronikus változatait is el kell készíteni.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át a felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
 

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a felvételi tájékoztató az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál. Felvételi tájékoztató: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

Intézményi pontszámítási szabályok

A tanár-képzőművész-tanár mesterképzési szak levelező munkarenden összesen 99 pont érhető el. Az összpontszámot a szakmai beszélgetés és a bemutatott portfólió együttes értékelése adja. Előnyben részesítési jogcímen 1 pont adható.

Oktatás

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. november 30.

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March 2020 the classes are online

2021. október 26.