bezárás

Képzőművész mesterképzési szak - 2022-től

Tantárgy Kód 1. félév óraszám/ kredit 2. félév óraszám / kredit 3. félév óraszám / kredit 4. félév óraszám/ kredit 5. félév óraszám/ kredit 6. félév óraszám/ kredit 7. félév óraszám/ kredit 8. félév óraszám/ kredit 9. félév óraszám/ kredit 10. félév óraszám/ kredit
Műtermi munka
Képzőművész műtermi gyakorlat 1 KMA-KMŰG01 6 Gy 11                                    
Képzőművészeti médium-használat 1 KMA-KMMH01     6 Gy 11                                
Képzőművész műtermi gyakorlat 2 KMA-KMŰG02         6 Gy 11                            
Képzőművészeti médium-használat 2 KMA-KMMH02             6 Gy 11                        
Szakmai prezentáció idegen nyelven KMA-PREI01-04 2 Gy 3 2 Gy 3 2Gy 3 2 Gy 3                        
Szabadkézi rajz, képi és plasztikai ábrázolás
Szabadkézi rajz (2D) KMA-SZKR01-04 2 Gy 3 2 Gy 3 2 Gy 3 2 Gy 3                        
3D digitális rajz gyakorlata KMA-DIRG01-04 1 Gy 2 1 Gy 2 1 Gy 2 1 Gy 2                        
3D digitális rajz elmélete KMA-DIRE01-04 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2                        
Szakmai elmélet
A modern művészet újkori képzőművészeti forrásai KMA-MMUK01 2 K 2                                    
Irányzatok, művészcsoportok, egyéniségek a 19-21. században KMA-IMCE01     2K 2                                
21. századi művészet KMA-XXIM01         2 K 3                            
Művészetelmélet
Esztétika művészetelmélet KMA-EMEL01-04 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3                        
Diplomamunka
Diplomamunka terv, szakdolgozati kutatás KMA-DTSK01-02         2 Gy, ea 5 2 Gy, ea 5                        
  Összesen 208 26 240 26 234 32 240 29                        
szabadon választható tantárgyak
      4   3