bezárás

És mégis mozi a föld!

IMXXX – Intermédia retrospektív

“Mert ez a világ... egy mozgóképpalota... az élet nem algebra, hanem hangosfilm...
- Igaz! Epurci move... - szólt a szerelő.

- És mégis mozi a föld! - bólintott Maxbell.”
P. Howard (Rejtő Jenő): Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára. Albatrosz könyvek, Magvető, Budapest, 1966. (2) 254. lap

Időpont: 2021. december 15 - január 29.
Helyszín: Barcsay Terem

Az Intermédia létrejötte (1990-1993) óta foglalkozik az összes művészi kifejezésre alkalmas technikai médiummal, vagyis a celluloid alapú filmkészítés éppúgy jelen van, mint az analóg videó vagy az interaktív multimédia. Mivel az elmúlt harminc év alatt sok minden alapvetően megváltozott, köztük amit filmnek vagy tágabban mozgóképnek nevezünk – úgy az anyagi hordozót, mint a hozzáférés módját tekintve –, ezért a bemutató Ariadné-fonala e kijelölt terület témakörein vezet végig, melyek egymástól szigorúan nem elkülönített tematikus csoportok formájában (filmrajzok, video nem video, film az ablakban, mozgókép (an)archívum, amikor a film volt a divatban, médiumanalízis) jelennek meg. A kiállítás résztvevői a szak jelenlegi hallgatói, akik új munkákat készítenek, de a korábban Intermédiára járt alkotók műveiből is (retrospektív) válogatást mutatunk be a rendelkezésre álló fizikai, valamint a virtuális térben.

A kiállítás kurátora: Peternák Miklós, művészettörténész, egyetemi tanár, Intermédia Tanszék

-------

EPPUR SI MOVIE!
IMXXX – Intermedia Retrospective

 

“Because this world…is a movie palace…life is not algebra, but a sound film…
- True! Epurci move… - said the mechanic.
- And, yet, it’s movies! – nodded Maxbell.”
P. Howard (Jenő Rejtő): Dirty Fred Intervenes. Albatrosz books; Magvető, Budapest, 1966. (2) p. 254.

15th December, 2021 – 29th January, 2022
Location:
Barcsay Hall, HUFA

Intermedia, since its foundation (1990-1993), has been dealing with all types of technical media suitable for artistic expression, namely celluloid-based film material is as present as analogue video or interactive multimedia. During the past 30 years many things changed, including what we call film or more broadly moving images, both in terms of material and means of access.Therefore the Ariadne thread of the presentation leads through themes in this designated area, which are presented in the forms of not strictly segregated thematic groups (film drawings, video non video, film in the window, moving pictures (an)archive, when film was in fashion, medium analysis). Participants of the exhibition are the present students of the department, who creates new works, but we also show a (retrospective) selection in the real and virtual space from artists who were Intermedia students earlier.

The curator of the exhibition: Miklós Peternák

Kiállítás

És mégis mozi a föld!

IMXXX – Intermédia retrospektív
Megtekinthető: 2021. dec.15 - 2022. jan. 29.
Helyszín: Barcsay Terem

2021. november 21.

Ján Hoffstädter – ciklus / cycle

Megnyitó 2021. nov. 23., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. nov. 24-  dec. 3.

2021. november 18.

Modellállítás: az emberi test képi konstrukciói

Megnyitó: 2021. november 6. 18:00
Helyszín: MKE, Barcsay Terem
Megtekinthető: 2021. november 07– december 4.

2021. október 26.