bezárás

PÁLYÁZAT – Tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanszéki adminisztrátor
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás, segítségnyújtás, a demonstrátori pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a demonstrátorok folyamatos tájékoztatása az aktuális ügyekről, a kiutazott hallgatókkal való kapcsolattartás, egyeztetés a tárgyfelvétel véglegesítéséhez, óraadókkal történő kapcsolattartás, az év végi záróvizsga és szakdolgozatvédés zavartalan lebonyolításának előkészítése, a felvételi eljárás gördülékeny elősegítése, aktív részvétel, külső intézményekkel való kapcsolattartás a szakmai gyakorlatok, hospitálok és zárótanítás zavartalan lebonyolításának érdekében, művésztelep adminisztrációja, a félévi-, év végi bemutatókkal kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése, határidők nyilvántartása, betartása, betartatásának figyelemmel kísérése, folyamatos kapcsolattartás az egyetem szervezeti egységeivel, az oktatás tárgyi eszköz készlet bővítésének tervezéséhez segítségnyújtás

A hatályos szabályzatok szerint kezeli és működteti a tanszékek Neptun rendszerét, a tárgyak, vizsgák meghirdetése a Neptun- rendszerben, a tanszékvezetők által kapott adatok alapján, a hallgatók segítése a kiírt fogadóórában a Neptun- rendszerben történő regisztrációnál, a tárgyfelvételnél, vizsgafelvételnél és egyéb problémák megoldásánál, a vizsgaidőpontok begyűjtése, hallgatók, oktatók kiértesítése a rendszeren keresztül, a vizsgalapok kezelése, nyomtatás, begyűjtés

Tanszéki beszerzések intézése, tanszéki értekezletek előkészítése, tanszéki pályázatokkal, programokkal kapcsolatos adminisztratív teendők, a tanszék kutatási programjaival kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése, adatszolgáltatások teljesítése, az ehhez szükséges nyilvántartások vezetése (KSH), Jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, adatbekérés-rendszerezés (tanszéki értekezletek, saját tanszékeket érintő intézményfejlesztési terv összeállítása, oktatási tervezet stb), a tanszékvezető munkájának segítése, folyamatos egyeztetés a tanszéket érintő ügyekben, a tanszéki tárhely és honlap frissítéséhez adatszolgáltatás, aktív részvétel az egyetem különböző programjainak adminisztratív előkészítésében (nyílt nap, múzeumok éjszakája stb), kezeli és működteti a tanszék Poseidon iktatási rendszerét, felmerülő problémák esetén tájékoztatni köteles a Tanszékvezetőt, a problémák megoldása végett, kapcsolattartás a szervezeti egységekkel, egyéb, a kancellár vagy a tanszékvezető által kiadott a tanszéket érintő feladatok

lletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Korábbi tapasztalat adminisztrátori pozícióval kapcsolatban
 • Felsőoktatási intézményben szerzett oktatásszervezési gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Művészeti érdeklődés

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség
 • Együttműködési és alkalmazkodó készség
 • Önállóság
 • Pontosság, precizitás

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Terhelhetőség
 • Felelősségtudat
 • Jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány (a Kjt. 20. § szakasz szerinti speciális tartalommal)
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Jogi és humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@mke.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag szakmai értékelése után személyes interjú alapján történik a kiválasztás. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A kancellár dönt a kinevezésről. Próbaidő időtartam 4 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) – 2022. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján
tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon
szerezhet.
 

Hírek, események

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Rövid olaszországi tanulmányutak

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

2022. június 29.

Tayler Patrick – Még egy sor medve…

Megnyitó: 2022. június 25., 15:00
Helyszín: Damjanich János Múzeum, Szolnok
Megtekinthető: 2022. július 25. – augusztus 7.

 

2022. június 24.

A reset után

Megnyitó: 2022. július 8. 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető 2022. július 31-ig.

2022. június 22.

BEST OF DIPLOMA 2022

Megnyitó: 2022. június 25-én, 19:00
Helyszín: MKE Főépület, Barcsay Terem és Aula
Megtekinthető: 2022. június 24-július 22.

2022. június 22.

DIPLOMA +

Megnyitó: 2022. június 25. 19.00
Helyszín: MKE-Profil Galéria
Megtekinthető: 2022. június 24 - július 22.

2022. június 22.

Hyper Parallel // Kertész Attila önálló kiállítása

Megnyitó: 2022. 06. 17.,  19:00
Helyszín: LAVOR Collective Art Salon
Megtekithető: 2022.06.17.-2022.07.22.

2022. június 14.

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. 

2022. június 08.

AZ ARANY MARKÁBAN – VERESPATAK TÖRTÉNETE

Jelentkezési határidő: 2022. július 10.

2022. június 01.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.