bezárás

PÁLYÁZAT – az MKE könyvtári rendszerinformatikus munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
könyvtári rendszerinformatikus

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

 • a Corvina és a kiegészítő könyvtári adatbázisok rendszer-informatikai felügyelete
 • katalogizálás Corvina integrált könyvtári rendszerben
 • MTMT intézményi adminisztrációs feladatok
 • a Prospero webes felületének adminisztrációja
 • webkönyvtárosi feladatok
 • könyvtári tartozások Neptun rendszerbe való feltöltése
 • szakdolgozatok feltöltése a helyi adatbázisba
 • állomány nyilvántartási és szervezési feladatok
 • könyvtár- és dokumentumleltár előkészítése, koordinálása
 • tárgyi eszköz leltárban való részvétel
 • könyvtárhasználati és adatbázis kezelési bemutatókat tart
 • részt vesz a gyűjtemény állományvédelemi feladataiban
 • részt vesz a pályázati projektek megvalósításában és az egyetem kulturális tevékenységében
 • kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és az Egyetem egyéb szervezeteivel (tanszékekkel, stb.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • a Corvina IKR működtetésében szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga, a nyelv társalgási szintű használata,
 • irodai alkalmazások (MS Office) felhasználói szintű használata,
 • önálló minőségi és hatékony munkavégzés, precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, logikus, elemző gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési készség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú, BA vagy MA könyvtáros végzettség,
 • egyetemi vagy szakkönyvtári területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Corvina és más integrált könyvtári katalogizálásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget és szakképzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolatai, később az Egyetem számára be kell mutatni az eredeti dokumentumokat is,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkába állásig);
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult testületek megismerhetik,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • E-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését és az iktatószámot: Könyvtári rendszerinformatikus, MKE/922 /2022

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a kancellár dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

Beadási határidőt követő 3 héten belül

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2022. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2022. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

 

Hírek, események

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Rövid olaszországi tanulmányutak

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

2022. június 29.

Tayler Patrick – Még egy sor medve…

Megnyitó: 2022. június 25., 15:00
Helyszín: Damjanich János Múzeum, Szolnok
Megtekinthető: 2022. július 25. – augusztus 7.

 

2022. június 24.

A reset után

Megnyitó: 2022. július 8. 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető 2022. július 31-ig.

2022. június 22.

BEST OF DIPLOMA 2022

Megnyitó: 2022. június 25-én, 19:00
Helyszín: MKE Főépület, Barcsay Terem és Aula
Megtekinthető: 2022. június 24-július 22.

2022. június 22.

DIPLOMA +

Megnyitó: 2022. június 25. 19.00
Helyszín: MKE-Profil Galéria
Megtekinthető: 2022. június 24 - július 22.

2022. június 22.

Hyper Parallel // Kertész Attila önálló kiállítása

Megnyitó: 2022. 06. 17.,  19:00
Helyszín: LAVOR Collective Art Salon
Megtekithető: 2022.06.17.-2022.07.22.

2022. június 14.

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. 

2022. június 08.

AZ ARANY MARKÁBAN – VERESPATAK TÖRTÉNETE

Jelentkezési határidő: 2022. július 10.

2022. június 01.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.