bezárás

Helyettesíthető jelen / fungible present

Az MKE-Profil galéria és rendezvényterem tisztelettel meghívja Önt következő kiállításunkra:

---English below---

Helyettesíthető jelen

A Magyar Képzőművészeti Egyetem MKE-Profil ideiglenes, nonprofit galériaterében helyet kapó kiállítás során az Intermédia tanszék 3 kurzusának művészei mutatkoznak be féléves munkáikkal. Az egy időben készült, ám nagyon sokféle alkotásokban egy a közös; mind
egyéni, szubjektív értelmezések.
Az Intermédia tanszék Erasmus ösztöndíjasainak alkotásai Farkas Roland Műtárgykészítés kurzusán születettek. A hallgatók tavaszi féléves feladatukhoz inspirációként Jorge Luis Borges Tükörállatok című fabuláját kapták. „A tükrök világa akkoriban nem vált szét, mint most, az emberek világától. (...) A két birodalom, a tükör- és az embervilág, jól megfért egymással; ide-oda lehetett közlekedni a tükrökön át”, amíg „egy éjjel elözönlötte a tükörnép a földet” – írja művében Borges. A hallgatók munkájuk során a tükör/tükröződés témájához gyűjtöttek és elemeztek művészeti és elméleti példákat, miközben a mediatizált kép – a spektákulum és a szimulákrum világa – és az ezen kívüli valóság kapcsolatát vizsgálták. A kiállított művek hol tágabb, hol szűkebb kontextusban értelmezve, változatos formában jelenítik meg a témát.
Filmezzétek egymást, a kamera kézről kézre jár! Egy 50 éves kamera az emlékezés kelléke.
Az analóg film valódi anyag. Egyszeri, megismételhetetlen pillanatok a végtelenben. A filmezés és az előhívás közötti késleltetés frusztráló izgalma. Az előhívás mint meditációs folyamat. A szerkesztés válik az egyéni gondolatok kifejezési csatornájává. 50 méter közösen forgatott 8mm-es nyersanyag caffenol technikával történő előhívása után.
Vándor Csaba – Hagyományos filmkészítés (másképp) kurzusának hallgatói egy-egy kisfilmben értelmezték újra a felvételeket.
Miként kapcsolódik össze az egyéni és közösségi emlékezet? Alkalmasak-e az emlékművek közösségek által megélt traumatikus történések emlékezetének megőrzésére?
Általánosságban vizsgálva: állandóak vagy ideiglenesek az emlékművek valójában?
Miként alakítják emlékezetünket az olyan közelmúltbeli traumatikus tapasztalatok, mint a Covid-pandémia? Miféle helyi, személyes és sajátos elemeket hordoz magában egy globális trauma? Lehetséges-e megemlékezni egy olyan eseményről, amely még nem ért véget, és talán soha nem is fog?
A kiállításon bemutatott projektek ezekre a kérdésekre keresik a választ. A gondolatok, tárgyak, performatív akciók a KissPál Szabolcs által tartott Alkotó elemzés kurzusra készültek.

Kiállító művészek:

Abdulrachimzai Amina, Bajkán Boglárka, Bácsi Barnabás, Annalena Maria Bichler, Biró Anna, Estelle Inmaculada Carbajo Torregrosa, Csorba Eszter, Éliás Tamás, Farkas Lukrécia, Hahn Petra, Lea Hoffart, Horváth Mira, Rebecca Jackson, Magdalena Jaminska, Zofia Kalemba, Kas Franciska, Sára Kuchynková, Pipi-Lotta Kulla, LisMangel Viola, Molnár István, Ella Rose Murphy, Nagy Eszter, Németh Krisztina, Petrik Máté Benedek, Péterbencze Vera, Prutkay Lea Diána, Réti Virág, Alma Rico Gómez De Segura, Szabó Ferenc, Tompai Noémi, Tóth Kata, Vadász Csenge

A kiállítás megnyitója: 2022.06.14. 19:00
A kiállítás kurátora: Farkas Roland
Kurátor asszisztensek: Sári Rozina, Hajdu Léna
A kiállítást megnyitja: Tillmann J. A., 2022.06.14-én 19:00 órakor
https://masodikkerulet.hu/start, naponta 16:00 és 20:00 között
https://www.facebook.com/MKE-PROFIL-108992748254565


The MKE-Profil gallery cordially invites you to the following exhibition:

Fungible Present

The exhibition in the temporary, non-profit gallery space of the Hungarian University of Fine Arts MKE-Profil will feature the semester-long works of artists from 3 different courses of the Intermedia Department. The works, which were made at the same time but are very diverse, have one thing in common; they are all individual, subjective interpretations.
The works of the Erasmus scholarship students of the Intermedia Department were born during Roland Farkas’s course How to Create Works of Art. Students were given inspiration for their spring semester assignment by Jorge Luis Borges’ fable Fauna of Mirrors. “In those days the world of mirrors and the world of men were not, as they are now, cut off from each other. (...) Both kingdoms, the specular and the human, lived in harmony; you could come and go through mirrors. One night the mirror people invaded the earth.” – writes Borges in his book. In their work, students collected and analyzed artistic and theoretical examples of
mirror/reflection, while examining the relationship between the mediatized image — the world of spectacle and simulacrum — and reality outside it. The exhibited works, interpreted in a broader or narrower context, present the given theme in a variety of forms.
Film each other, the camera goes from hand to hand. A fifty-year old camera is a tool to store memories. The analogue reel of film is a real material. One-off, unrepeatable moments in the infinite. The frustrating excitement caused by the delay between shooting and developing. Developing a film is a form of meditation. In this process editing becomes the way to express individual thoughts.
The students from Csaba Vándor's course, Conventional filmmaking (another way), interpreted the 50-metre long, 8 mm film material, which was shot together and developed by caffenol technique in their short films.
How the individual and collective memory are interconnected? Can we consider the monuments suitable formats for preserving the memory of traumatic events that were collectively experienced? Are the monuments in general permanent or temporary formats
in fact?

How our memories are being shaped by a such recent traumatic experiences, such as the Covid-19 pandemic? What kind of local, personal and specific aspects a global trauma carries within? Is there possible to commemorate an event that is not fully over yet, and maybe it will never be?
These are the questions on which the projects included in this exhibition are looking for an answer. These concepts, objects, performative actions are the outcome of the course
Creative analysis led by Szabolcs KissPál.

Exhibiting artists:

Amina Abdulrachimzai, Boglárka Bajkán, Barnabás Bácsi, Bodza Bekő, Annalena Maria Bichler, Anna Biró, Estelle Inmaculada Carbajo Torregrosa, Eszter Csorba, Tamás Éliás, Lukrécia Farkas, Petra Hahn, Lea Hoffart, Mira Horváth, Rebecca Jackson, Magdalena Jaminska, Zofia Kalemba, Franciska Kas, Sára Kuchynková, Pipi-Lotta Kulla, Viola LisMangel, István Molnár, Ella Rose Murphy, Eszter Nagy, Krisztina Németh, Máté Benedek Petrik, Vera Péterbencze, Lea Diána Prutkay, Virág Réti, Alma Rico Gómez De Segura, Ferenc Szabó, Noémi Tompai, Kata Tóth, Csenge Vadász

Opening of the exhibition: 14 June 2022, 19:00
Opening speech by J. A. Tillmann
Curator: Roland Farkas
Assistant curators: Rozina Sári, Léna Hajdu
Exhibition is open 15-18 June 2022, daily from 16:00 to 20:00
https://www.facebook.com/MKE-PROFIL-108992748254565


Az MKE – PROFIL galéria és rendezvényteremről:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) és a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. megbízási szerződést kötött 2021 októberében a 1024 Budapest, Margit körút 25/A számú ház földszintjén található üres, korábban üzlethelyiségként működő tér használatára, a Margit Negyed program keretében. Az együttműködés egy évre szól. A használat célja az MKE hallgatói által készített alkotások kiállításon való bemutatása, illetve a kortárs művészettel kapcsolatos rendezvények tartása.

A programok és a kiállítások látogatása idején az aktuális járványügyi szabályok, valamint az MKE-n érvényes szabályok betartása kötelező. http://www.mke.hu/node/39856
A galéria ablakainak grafikája: Szabó Andrea, MKE, Grafika Tanszék, művésztanár
Facebook: Hajdú Léna, Novák Anna Margit, MKE, Képzőművészet-elmélet alapszakos hallgatók
Koordinátor: Szoboszlai János, MKE, docens

https://www.margitnegyed.hu/
https://masodikkerulet.hu/start

Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present
Helyettesíthető jelen / fungible present

Hírek

A kert szelleme - Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászhallgatóinak munkáiból az Esernyős Galériában

Megnyitó: 2022. aug. 4., 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető: 2022. szept. 6-ig.

 

2022. augusztus 02.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.