bezárás

PÁLYÁZAT – Az MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Gazdasági Osztály
bérszámfejtő (ügyintéző)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem bérszámfejtési feladatainak ellátása:

A nem rendszeres és külső személyi juttatások számfejtése, utalás, a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése (pl. illetmény előleg, segély, szemüveg térítés, kártérítés), a munkába járás munkáltatói hozzájárulásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, óraadók juttatásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a Magyar Államkincstár eAdat felületének kezelése, a munkabér, illetmény, egyéb juttatás és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok könyvelés részére átadása, egyeztetése, a Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartás, a pénzügyi és bérszámfejtési területet érintően rendszeres és eseti adatszolgáltatást teljesítése (pl. rehabilitációs hozzájárulás elszámolás, fenntartói pénzügyi adatkérések). A Gazdasági Osztály iktatáshoz kapcsolódó feladatainak ellátása. A Gazdasági Osztályt érintő iratok Poszeidon program használatával történő nyomon követése, gondoskodás a megszabott határidők betartásáról. A többletfeladat-elrendelések, megbízási szerződések, óraadói teljesítések nyilvántartásának vezetése. Többletfeladat-elrendelések teljes körű ügyintézése a szerződéskötéstől a teljesítésig. Szabadságnyilvántartás vezetése, jelenléti ívek havi összesítése. A feladatellátáshoz kapcsolódó hatályos jogszabályi és belső szabályozókban rögzített előírások megismerése és alkalmazása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, pénzügyi – számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • Felhasználó szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások);
 • KIRA program gyakorlott kezelése
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyben igazolnia kell, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési szervnél bérszámfejtési területen szerzett gyakorlat;
 • Oktatási intézménynél szerzett gyakorlat
 • Felsőfokú iskolai végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség;
 • Önálló és csapatmunkára is képes, precíz és felelősségteljes munkavégzés;
 • Kiváló szintű együttműködési és alkalmazkodó készség;
 • Terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Jogi és humánpolitikai Osztály részére az e-mail címen keresztül.

A tárgyba kérjük feltüntetni: bérszámfejtő, MKE/1107/2022.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag szakmai értékelése után személyes interjú alapján történik a kiválasztás. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A kancellár dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2022. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.
 

Hírek, események

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE doktori hallgatói számára a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

 

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE hallgatói számára
ERASMUS+ mentor programban való részvételre
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

2022. augusztus 31. napján 12.00. óráig

2022. augusztus 16.

PÁLYÁZAT – Vizuális Művészet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

2022. augusztus 11.

PÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30.

2022. augusztus 11.

A kert szelleme - Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászhallgatóinak munkáiból az Esernyős Galériában

Megnyitó: 2022. aug. 4., 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető: 2022. szept. 6-ig.

 

2022. augusztus 02.

PÁLYÁZAT – Az MKE Vizuális Művészet tanszékvezető munkakör ellátására

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

2022. július 29.

PÁLYÁZAT – Az MKE Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

2022. július 29.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Képzőművészeti Egyetem
első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

2022. július 18.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.