bezárás

PÁLYÁZAT – Az MKE könyvtártitkár munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
könyvtártitkár
munkakör ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

8 órás munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
 

Könyvtárosi feladatok

 • szerzeményezéshez, katalogizáláshoz, könyvtári dokumentumok nyilvántartásához, állományrendezéshez kapcsolódó munkafolyamatok ellátása
 • könyv- és dokumentumleltár valamint a selejtezés koordinálása, dokumentálása
 • Corvina integrált könyvtári rendszer napi szintű használata
 • szükség esetén olvasószolgálat ellátása
 • éves könyvtári statisztika elkészítésében történő közreműködés

Titkári, adminisztrációs feladatok

 • könyvtári iratkezelés (Poseidon iktatóprogram használata, beérkező iratok, küldemények nyilvántartásba vétele, szétosztása)
 • beszámolók, statisztikai kimutatások készítése
 • irodaszerigénylés
 • beszerzés igénylők készítése és nyomon követése a webes felületen
 • részvétel a pályázatok szakmai részének megvalósításában és az ügyintézésben.
 • munkaügyi dokumentumok kezelése, szabadságos, távolléti és táppénzes papírok rendszerezése, nyilvántartása, együttműködve a munkaügyi osztállyal
 • az Egyetem saját kiadványainak kezelése
 • kapcsolattartás a disztribútorokkal és a könyvtári beszállítókkal és a szakmai szervezetekkel, valamint az Egyetem egyéb szervezeteivel (tanszékek, gazdasági oszt., stb.)
 • az állóeszköz leltár koordinálása könyvtári szinten
 • részvétel az egyetem kulturális tevékenységében,
 • könyvtári rendezvények szervezésben való részvétel
 • könyvtár működéséhez kapcsolódó feladatok (javítási, karbantartási stb.) intézése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • legalább BA könyvtáros végzettség,
 • legalább az angol nyelv középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása,
 • integrált könyvtári szoftver és irodai alkalmazások (MS Office) felhasználói szintű kezelése,
 • önálló minőségi és hatékony munkavégzés, udvariasság, pontosság, rendszerszemlélet, logikus, elemző gondolkodás, proaktivitás,
 • jó kommunikációs és együttműködési készség,
 • büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (a Kjt. 20. § szakasz szerinti speciális tartalommal)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • tájékoztató könyvtárosi területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • a képzőművészet beható ismerete, ezen a területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Corvina vagy Huntéka integrált könyvtári rendszer használatában szerzett gyakorlati tapasztalat.
 • a Poseidon iktatóprogram használatában szerzett tapasztalat
 • adminisztrációs gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget és szakképzettséget, tanúsító okiratok másolatai
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkábaállásig);
 • Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult személyek és testületek megismerhetik,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • E-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését és az iktatószámot:
  Könyvtártitkár, MKE/923-1/2022

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a kancellár dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: Beadási határidőt követő 3 héten belül

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2022. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu), 2022. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

                                                                                                                              

Hírek, események

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE doktori hallgatói számára a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

 

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE hallgatói számára
ERASMUS+ mentor programban való részvételre
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

2022. augusztus 31. napján 12.00. óráig

2022. augusztus 16.

PÁLYÁZAT – Vizuális Művészet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

2022. augusztus 11.

PÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30.

2022. augusztus 11.

A kert szelleme - Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászhallgatóinak munkáiból az Esernyős Galériában

Megnyitó: 2022. aug. 4., 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető: 2022. szept. 6-ig.

 

2022. augusztus 02.

PÁLYÁZAT – Az MKE Vizuális Művészet tanszékvezető munkakör ellátására

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

2022. július 29.

PÁLYÁZAT – Az MKE Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

2022. július 29.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Képzőművészeti Egyetem
első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

2022. július 18.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.