bezárás

PÁLYÁZAT – Az MKE könyvtári rendszerinformatikus munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
könyvtári rendszerinformatikus
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

 • a Corvina és a kiegészítő könyvtári adatbázisok rendszer-informatikai felügyelete
 • katalogizálás Corvina integrált könyvtári rendszerben
 • MTMT intézményi adminisztrációs feladatok
 • a Prospero webes felületének adminisztrációja
 • webkönyvtárosi feladatok
 • könyvtári tartozások Neptun rendszerbe való feltöltése
 • szakdolgozatok feltöltése a helyi adatbázisba
 • állomány nyilvántartási és szervezési feladatok
 • könyvtár- és dokumentumleltár előkészítése, koordinálása
 • tárgyi eszköz leltárban való részvétel
 • könyvtárhasználati és adatbázis kezelési bemutatókat tart
 • részt vesz a gyűjtemény állományvédelemi feladataiban
 • részt vesz a pályázati projektek megvalósításában és az egyetem kulturális tevékenységében
 • kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és az Egyetem egyéb szervezeteivel (tanszékekkel, stb.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • a Corvina IKR működtetésében szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga, a nyelv társalgási szintű használata,
 • irodai alkalmazások (MS Office) felhasználói szintű használata,
 • önálló minőségi és hatékony munkavégzés, precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, logikus, elemző gondolkodás,
 • jó kommunikációs és együttműködési készség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú, BA vagy MA könyvtáros végzettség,
 • egyetemi vagy szakkönyvtári területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Corvina és más integrált könyvtári katalogizálásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget és szakképzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolatai, később az Egyetem számára be kell mutatni az eredeti dokumentumokat is,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkába állásig);
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult testületek megismerhetik,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • E-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését és az iktatószámot: Könyvtári rendszerinformatikus, MKE/922-1 /2022

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a kancellár dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

Beadási határidőt követő 3 héten belül

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2022. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2022. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE doktori hallgatói számára a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

 

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE hallgatói számára
ERASMUS+ mentor programban való részvételre
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

2022. augusztus 31. napján 12.00. óráig

2022. augusztus 16.

PÁLYÁZAT – Vizuális Művészet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

2022. augusztus 11.

PÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30.

2022. augusztus 11.

A kert szelleme - Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászhallgatóinak munkáiból az Esernyős Galériában

Megnyitó: 2022. aug. 4., 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető: 2022. szept. 6-ig.

 

2022. augusztus 02.

PÁLYÁZAT – Az MKE Vizuális Művészet tanszékvezető munkakör ellátására

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

2022. július 29.

PÁLYÁZAT – Az MKE Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

2022. július 29.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Képzőművészeti Egyetem
első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

2022. július 18.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.