bezárás

Szobrász Tanszék

Általános ismertető

A szobrász szakra felvételt nyert hallgatók a graduális képzés ideje alatt a plasztikai tudás és az önkifejezés lehetőségeivel, a szobrászatban felhasználható anyagokkal, valamint a különböző tradicionális és újszerű technikákkal ismerkedhetnek meg. A tanszéken, egyedülálló módon, az összevont első évfolyamos hallgatók alapozó képzésben részesülnek, melynek célja a főbb szobrászati tendenciák, technikák és anyagok általános vonásainak alkotóhelyzetben történő tanulmányozása. A tanmenet a felsőbb évesek számára tematikus feladatokkal, kiállítási koncepciók megtervezésével, magyar és külföldi vendégelőadók meghívásával egészül ki. A tanszék ugyancsak egyedülálló módon, éves rendszerességgel, saját szakmatörténeti és szobrászatelméleti kurzusokat indít, Modern magyar szobrászat  címmel. Továbbá külön kurzus foglalkozik a Szobrászat építészeti térben való megjelenésének problémájával. Az epreskerti Kálvária kiállítóterében és a Parthenón-fríz Teremben a hallgatóknak lehetőségük nyílhat műveik bemutatására. Művésztanárok irányításával igénybe vehetők a gipsz-, fém-, kő-, és bronzöntő műhelyek is. A Szobrász Tanszék néhány évvel ezelőtt elindított egy kiállítás-sorozatot, melynek keretében  a magyar szobrászat jelentős modern mestereit mutatja be az egyetem reprezentatív kiállítóterében, a Barcsay Teremben.

Tantárgycsoport / kreditháló

Mintatanterv 2017-től

A tanszék oktatói:

művésztanár
professor emeritus,óraadó tanár
művésztanár
óraadó tanár
egyetemi docens
művésztanár
művésztanár
művészettörténész, óraadó tanár
egyetemi docens
tanársegéd
egyetemi docens,mb. tanszékvezető
egyetemi docens, általános rektorhelyettes
érmészet, óraadó tanár
Ybl díjas tájépítész, óraadó tanár