Hetedik évfolyam, 1908    |   Első szám    |    p. 058-59.
 

 

TÁRCA - PAPIR-SZELETKÉK

TERMÉSZET

Akadtak festők, akik anélkül, hogy a saját értéküket kisebbíteni akarták volna, megvallottak nekem, hogy sokkal jobb eredményt érnek el, ha nem festenek természet után. Ők ezt úgy fejezték ki. hogy a természet kihozza őket a sodrukból. Festő, aki ilyen fogalmakkal bír s ily szokásnak hódol, csakugyan reménytelen állapotban lehet.

Joshua Reynolds

*

Az első, amit az önállóan teremtő művésszel meg kellene értetni, a művészet és természet viszonya.

E. J. Hähnel

*

Természet tervez, művész végez.

Raymond Bouyer

*

A természet magában rejti minden képnek színés formaelemeit, mint ahogy a billentyűk magukban rejtik minden zene hangjait. De a művész arra született, hogy ezeket az elemeket összegyűjtse, megválogassa s avatott kézzel együttes hatássá foglalja össze, mint ahogy a zenész megválogatja hangjait s alkotja akkordjait, hogy a zűr-zavarból pompás harmóniákat teremtsen.

Azt mondani a festőnek, hogy vegye a természetet úgy, ahogy van, annyi, mint a zongoraművészt felszólítani, hogy üljön a zongorára.

J. M. Neill Whistler

*

A természet nagy szótár, szókat keresünk benne... megtaláljuk benne azokat az elemeket, amelyekből egy mondat áll; de soha senki sem tekintette még a szótárt kompozíciónak, a szó költői értelmében.

Eugene Delacroix

*

Szedőszekrény a természet: megvan benne minden betű, amelyekre a művésznek eszméi lenyomására szüksége van.

F. Bracquemond

*

Természet és művészet: anyag meg mű.

Balthazar Grácián

*

A művészet oly viszonyban van a természethez, mint a bor a szőlőhöz.

Franz Grillparzer

*

Csak azok a művészet fölkentjei, akik megkockáztatták s szerencsésen meg is tették azt a nagy lépést, amely a természettől s a természeten át a műremekhez vezet. Ők azok, akik a természetelemekből képesek voltak kijegeceskeni a művészi tettet.

E. I. Schindler

*

Csakugyan, a művészet a természetből indul ki. De csak azért, hogy rögtön szembe helyezkedjék vele.

P. Ansgar Pöllmann 0. S. B.

*

Igaz, hogy helyes néhanapján egyet-mást egyenest a természetből vinni a képbe; de azt aztán fejből s belátásunk szerint el kell rontanunk s a magunk eszméjéhez kell simítanunk.

Arnold Böcklin

*

Egyetlen csepp természettel elronthatják a legnagyobb képet.

Carl Rahl

*

Kelleténél csak kissé több természet is elég ahhoz, hogy bármily műremek is megromoljék.

Oscar Wilde

*

Az első és fődolog az, ami művészi szempontból szükséges. Ehhez aztán alkalmazkodnia kell a természetnek.

Arnold Böcklin

*

Kétféle viszonyban él a művész a természettel: ura s egyben szolgája

Goethe

*

Nem lehetünk urává a természetnek, mielőtt rabja ne lettünk volna.

Richárd Muther

*

A természet csak annak adja meg magát, aki elég erős ahhoz, hogy megfékezze.

Jules Breton

*

A természet emlékeztető, költögetője annak, amit elfeledtünk, táplálék, amely a képzelet szellemeit élteti s elszenderült eszméket visszatérít az emlékezetünkbe.

Vincendo Carducho

*

A természet előtt teleszívjuk magunkat igazsággal, a műhelybe visszatérve, kifacsarjuk ezt a szivacsot.

Jules Dupré

*

Még a közepes tehetség is elméssé válik a természcet jelenlétében.

Goethe

*

Szeresd a természetet s meglásd: eszménynyé válik benned, akár a kedvesed, ha még oly rút is.

E. J. Hähnel

*

Azt mondta a festő: "Nem engedem, hogy közém és a természet közé bármi is férkőzzék". Pompás! De lehetséges-e? Mert nem áll-e közénk s a természet közé mindaz, ami csak valaha történt, mindaz a sok mestermű, ami csak valaha hatolt reánk?

George Clausen

*

Az életben, legyen az szellemi vagy fizikai s ép úgy annak tükörképében, a művészetben, az igazság a legmagasb törvény.

Ferd. Georg Waldmüller

*

Oly hű darabja a természetnek, amely a szemet sem nem élteti, sem nem gyönyörködteti, siralmas szerepet játszik a művészetben.

Kari Krummacher-Worpswede

*

Ma nem tekintjük alapnak az igazságot, hiába akarjuk dísznek alkalmazni.

W. M. Hunt

*

Olyan képek, amelyek csak azért készültek, hogy "szakasztott hű"-ek legyenek, oly irgalmatlanul hatnak, hogy az ember nem tűrné meg a szobájában.

W. M. Hunt

*

Túlsok az igazságból kétes élvezet.

Goethe

*

Igazság s természetesség — ki ne kívánná, ki ne akarná e kettőt? Csakhogy alig van két ember, aki ugyanazt értené alatta.

Gustav Floerke

*

Minden irány nagy művészei oly gyakran ismerték el a természetet tanítómesterüknek, hogy ez az igazság közhelylyé válnék, ha nem lehetne oly sokféle módon értelmezni. Ha ez a szabály új értelmezést nyer, akkor új művészet támad, új szempontok merülnek fel s az új eszközök új célokká válnak. Kompozíció, szín, ecsetkezelés, mind revízió alá kerül.

K. A. M. Stevenson

Közli T. H.

 

FÉRFI KUTYÁVAL BORUTH ANDOR FESTMÉNYE A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ÚJ SZERZEMÉNYE A NEMZETI KÉPCSARNOK-EGYLET ALAPÍTVÁNYÁBÓL
FÉRFI KUTYÁVAL
BORUTH ANDOR FESTMÉNYE
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ÚJ SZERZEMÉNYE
A NEMZETI KÉPCSARNOK-EGYLET ALAPÍTVÁNYÁBÓL

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003