Kilencedik évfolyam, 1910    |    Hatodik szám    |    p. 261.    |    Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

TÁJKÉP

Egyetlen ágacskát se vetkeztess ki soha a mivoltából, a jó Isten mindent a legjobban csinált meg.

Camille Corot

*

A hó megfestésénél nem azt kell éreztetni, hogy fehér, hanem, hogy hideg.

J. F. Millet

*

A hegyek csak a viharral való küzdelmükben igazán festőiek.

Friedr. Preller sen.

*

Nem akarok többé meddő kísérleteket tenni arra, hogy hatalmas hegytömegek benyomását, nyomorúságos kvart papírlapokon mcgrögzítsem.

Ludw. Richter

*

Ha iskolám volna, a hegyek közt való utazgatást tanítványaimra nézve kötelezővé tenném, hogy bennük a tél folyamán elpocsékolt idegerő pótol-tassék, s hogy alkalmam nyíljék újra meg újra ismételni, s ceruzával és ecsettel ad oculos demonstrálni, hogy a hegyeket festeni mindenkor lehetetlen volt, ma is az, s hogy miért van ez így.

E. J. Schindler

*

A hegyvidéki tájkép körülbelői úgy hat a kiállítási helyiségekben és a csak félig-meddig megfelelő lakószobákban, mint a hegyvidéki viselet a városi pályaudvarokon: hazugan, nevetségesen, pöffeszkedően.

E. J. Schindler

*

Joggal mondja Jean-Jacques, hogy az ember a szabadság ingereit jobban festi, ha zár alatt ül... Orrával a tájkép kellő közepében, fákkal és szép helyekkel körülvéve festhetünk tán igaz, de soha harmonikus képet.

Eugene Delacroix

Közli: T. H.


 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003