Kilencedik évfolyam, 1910    |    Hatodik szám    |    p. 262.    |    Facsimile
 

 

A MŰCSARNOKBÓL

 

A TAVASZI KIÁLLÍTÁS május hó 16 án zárult be a Műcsarnokban. A kiállítást hat hét alatt összesen 21,736-an nézték meg s a nyersbevétel közel 10,000 koronára rúgott. Ami a vásárlásokat illeti, a kiállítva volt 418 eladó műtárgyból elkelt összesen 88 mű 48,529 korona értékben. Ebből két művet vett a király 4200 koronáért, 3 művet a székesfőváros 2100 koronáért, 35 művet a Társulati nyerő-tagok 17,900 koronáért és 48 művet magánosok 24,329 koronáért. Az állami vásárlások tárgyában a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács a tárlat bezárása után tartolta ülését, de az eredményről lapunk zártáig még nem kaptunk értesítést.

 

TÖLGYESSY ARTHUR KIÁLLÍTÁSA. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat első tárlata a nyári szünet után Tölgyessy Arthur festőművész külön kiállítása lesz, amely október hó 1-én nyílik meg a Műcsarnokban. A kiállításon a művész újabbkeletű művein kívül, a király, az állam és magánosok tulajdonában levő alkotásainak egy nagyobb gyűjteménye is ki lesz állítva, úgy hogy a körülbelül 240 — 250 műből álló anyag csaknem teljes képét fogja adni a művész eddigi munkásságának.

 

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ez évi november hó 15-én nyílik meg a Műcsarnokban. A tárlaton az állami aranyérmeken kívül a Röck-jutalom, a néhai Ráth György-féle díj, az Eszterházy-díj és a Lipótvárosi Kaszinó díja kerülnek kiosztásra. A díjakra vonatkozó pályázati hirdetéseket a «Művészet» e számának hirdetési rovatában közöljük.

 

MAGYAR MŰVÉSZEK VENEZIÁBAN. 1910 április hó 22-én nyílt meg Veneziában a nagy nemzetközi kiállítás, melynek keretében a magyar művészet is méltóképön képviselve van, A Maróti Géza tanár által épített és a múlt esztendő óta a belső beosztás tekintetében lényegesen módosított Magyar házban művészeinknek összesen 180 válogatott műalkotása van kiállítva és pedig: 67 olajfestmény, ,17 pasztell, 37 vízfestmény, 20 rajz, 30 grafikai mű és 9 szobor. Az érdekes kollekciót a rendelkezésre álló hét teremben Nádler Róbert tanár és festőművész, továbbá Paur Géza, a társulat műtárosa rendezték el általános megelégedésre. Az olasz sajtó a legnagyobb elismerés hangján emlékezett meg úgy a kiállított anyagról, mint a kiállítás rendezéséről. A magyar kormányt a megnyitáson a kiállítás két rendezője képviselte.

 

KITÜNTETETT MŰVÉSZEK. AZ országos Magyar Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításán a 4000 koronás társulati-díjat Edvi Illés Aladár nyerte el "Kiskunsági táj" című olajfestményével. Az elsőízben kiállító művészek számára alapított 500 koronás br. Harkányi Frigyes-féle díj, Papp Bertalannak jutott "Női arckép" című olajfestményeért. Az Erzsébetvárosi Kaszinó 500 koronás díját pedig a pályabiróság Csók István "Vampyrok" című festményének ítélte oda egyhangúlag. Mind a három pályadíjnyertes festményt a múlt füzetben reprodukáltuk.

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003