Kilencedik évfolyam, 1910    |    Nyolcadik szám    |    p. 346. 6
 

 

PAPIRSZELETKÉK

 

SZABÁLYOK

A jó szabályok gyermekei a jó tapasztalásnak, mely minden tudománynak és művészetnek közös édesanyja.

Lionardo

*

A művészet szabályai azoknak különféle alkotásai nyomán jöttek létre, akik a legsikeresebben tanulmányozták a természetet: ennek a révén azáltal, hogy megfigyeli a különböző módokat, amelyeken különböző elmék a maguk műveit szemlélték, a művész tágítja a maga látókörét és megtanulja olyan dolgoknak a fürkészését és meglátását, amelyek máskülönben elkerülték volna a figyelmét.

Joshua Reynolds

*

A szabályok készülnek a képek nyomán, nem a képek a szabályok nyomán.

Joshua Reynolds

*

Más állapot az, amely a szabályokat szüli mint az, amelyet a szabályok szülnek.

Friedr. Nietzsche

*

Vannak szabályok, amelyeknek feltétlen tekintélyét csak addig ismerjük el, mint a dajkáinkét, csak addig, amíg gyermekek vagyunk.

Joshua Reynolds

*

A jó ízlés sokszor csak abban az ügyességben áll, amellyel a szabályok alól való kivételeket érvényesíteni tudjuk.

Johann Georg Hamann

*

Ha ízlést vagy lángelmét szabályok útján taníthatnánk, úgy megszűnnének ízlés vagy lángelme lenni.

Joshua Reynolds

*

Vannak dolgok az esztétikai világban, amelyeket soha se lehet megtanulni és amelyeknek az alkalmazásban való megengedhetőségét vagy meg nem engedhetőségét egyedül a benső érzés sugallhatja, még pedig sokkal biztosabban, mint a szabályoknak minden gyűjteménye.

F. G. Waldmüller

*

A helyes ítélet a legelső és az egyetlen kódex és a legjobb szabály.

Antonio Canova

*

Határozott szabályok nincsenek. Az ízlés a legfőbb törvény, ez a világ delejtűje... És mégis, kell, hogy a művészetben is legyenek abszolút szabályok, mert a természetben is vannak.

Auguste Rodin

*

Sokat fel lehet hozni a szabályok védelmére, de bármit beszéljenek is, a szabály a természet igaz érzését és az igazi kifejezést mindig tönkreteszi.

Goethe

*

Az az arany-szabály, hogy nincsenek aranyszabályok.

Bernard Shaw

*

De a szabályt, a mintát hagyd pihenni.

Madách Imre

*

Ha szabályok nélkül akarsz dolgozni, előbb kövess minden szabályt.

Kinai mondás

Közli T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003