Tizenegyedik évfolyam, 1912    |   Ötödik szám    |    p. 178-188.
 

 


MAGYAROK A MÜNCHENI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIÁN 1824—1890.

A müncheni Képzőművészeti Akadémia 1910-ben ünnepelte fennállásának száz esztendős jubileumát. Ez alatt a száz esztendő alatt a magyarok igen tekintélyes száma tanult a művészetek e nagy metropolisában. Igen érdekes téma az Akadémia fakult tintájú és ódon papirosú matrikuláiból kiböngészni a régi neveket és megbízható évszámokat; talán már rég elporladt vagy rég elfelejtett emberekről fellebenteni újból a feledés fátylát. Hosszú a hévsor és ezt a névsort ily kicsiny keretben méltatni teljes lehetetlen. Nagyon kevés tehát az, amit hozzáfűzök; nevek, statisztikai adatok, rideg évszámok. Ennyi az egész. Tulajdonképen olyan névtárforma az életrajzíróknak szánva; jobban mondva adatok művészetünk történetéhez.

Egy pár megjegyzést kell előrebocsátanom. Azokat a helyneveket, amelyek németül voltak bevezetve s amelyek magyar elnevezését nem ismerem, németül említem fel. Azoknak a művészeknek neve mellett, akiknek az Akadémia tulajdonában munkáik vannak, ezt pontosan felsorolom. Minden olyan művész benne van ebben a névsorban, akit hivatalosan felvettek az Akadémiára, aki azt látogatta és akik (a nemzetiségek is) a politikai Magyarország területén születtek.

Következik tehát a felsorolás és beszéljenek maguk az adatok.

 

I. kötet 954. sorsz. Fischer József, 22 éves, szül. Új-Aradon, Magyarországon, atyja: építőmester, építőművészeti szak, belépett: 1824 nov. 3.

I. 1049. Balassa Ferenc (von), történeti festészet, csak rövid időre néhány aktot rajzolni, belépett: 1825 aug. 16.

I. 1138. Cobres Miksa Ágoston (von), 18 éves, Nagyszombatból, Felső-Magyarország, apja cs. és kir. gyalogos tiszt, építőművészet, 1826 ápr. 3.

I. 1968. Roth Imre, 18 éves, szül. Kassán, Magyarországon, atyja kereskedő, festészet, 1832 nov. 30.

I. 1990. Frömberg Károly Frigyes, 23 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja asztalosmester ugyanott, építőművészet, 1833 jan. 14.

I. 2105. Dunajszky Za Henrik, 21 éves, szül. Pesthen, Magyarországon, atyja szobrász, szobrászat, 1833 nov. 7.

I. 2448. Dosnay Károly, 21 éves, szül. Debrecenben, Magyarországon, elhalt atyja szabómester volt, festészet, 1836 jún. 1.

I. 2593. Querfeld Antal, 22 éves, szül. Pancsován a Bánátban, Belgrád mellett, atyja kőművesmester, építőművészet, 1837 okt. 28.

I 2632. Welcher Ferenc, 18 éves, szül. Lippán, Magyarországon, atyja Marosszabályozó-biztos, építőművészet, 1837. nov. 7.

I. 2715. Diescher Antal, 21 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja építőmester, építőművészet, 1838 jún. 12.

I. 2765. Khoor József, 21 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja városi hivatalnok ugyanott, festészet, 1838 nov. 17.

I. 2838. Feszl József, 19 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja kőfaragómester, építőművészet, 1839 máj. 31.

I. 2839. Feszl Frigyes, 18 éves, az előbbi nek testvére, belépett 1839 máj. 31.

I. 2854. Gily Ignác, 29 éves, szül. Barátson, Magyarországon, atyja urasági (olvashatatlan foglalkozás) Pákán, festészet, 1839 júl. 12.

I. 3107. Hanno Antal, szül. Budán, Magyarországon, lakik Wienben, 29 éves, atyja százados, festészet, 1839 nov. 29.

I. 3092. Weber Henrik, 22 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja kereskedő, festészet, 1840 aug. 9., 1842 aug. 21-én bizonyítvánnyal együtt megkapta a matrikelt

I. 3138. Zavatzky Antal, 22 éves. szül. Iglón, Magyarországon, elhalt atyja közgyám volt, építőművészet, 1840 nov. 10.

II, kötet 195. sorszám. Gútha Alajos, 22 éves, szül. Pestben, atyja kőművespallér, építőművészet, belépett: 1843 nov. 15.

II. 324. Pósa Gusztáv, 19 éves, szül. Pestben, lakik Bolyon, atyja orvos, festészet, 1844 dec. 6.

II. 412. Feigler Károly, 21 éves, szül. Pozsonyban, Magyarországon, atyja építőmester, építőművészet, 1846 máj. 11., 1846 dec. 9. megkapta a matrikelt.

II. 427. Flambach Alajos, 24 éves, szül. Sziklofon, Magyarországon, lakik Eszéken, Szlavóniában, mostoha atyja mezőgazdasági hivatalnok, építőművészet, 1846 dec. 9., 1847. júl. 1-én megkapja a matrikelt.

II. 440. Kunz József, 23 éves szül. Temes-várott, Magyarországon, elhalt atyja ácsmester volt, építőművészet, 1846 dec. 9., 1847 júl. 20 megkapja a matrikelt bizonyítványnyal. II. 445. Molnár György, 22 éves, született Pestben, Magyarországon, atyja városi könyvelő Pestben, építőművészet, 1847 ápr. 25., 1847 aug. 1. megkapja a matrikelt.

II. 511. Molnár József, 26 éves, született Zsámbokon, Pesth mellett, lakik Pestben, elhalt atyja jegyző volt, festészet, 1847. ápr. 25.

II. 523. Fényes László, 21 éves, született Álmosdon, Biharmegyében, Magyarországon, lakik Nagyváradon, atyja földbirtokos, festészet, 1847 nov. 14., 1849 dec. 15. megkapja a matrikelt.

II. 529. Knopp József, 23 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja könyvelő, festészet, 1847. nov. 14.

II. 555. Dunajszky László, 24 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja akadémiai szobrász, szobrászat, 1847 nov. 14., 1848 máj. 10. megkapja a matrikelt.

II. 565. Frisch János, 21 éves, szül. Győrött, Magyarországon, atyja építőmester, építőművészet, 1847 nov. 14.

II. 576. Schabrock János, 22 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja olvashatatlan foglalkozású, építőművészet, 1847 nov. 14., 1848 ápr. 15. megkapja a matrikelt.

II. 610. Pistory Károly, 21 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja városi tanácsos, építészet (az eddigi Baukunst helyett itt szerepel először ez az elnevezés Architektur), 1848 máj. 15., 1849. febr. 28. megkapja a matrikelt.

II. 617. Strohoffer István, 22 éves, született Pestben, Magyarországon, mostohaatyja Diescher János építőmester, építészet, 1848 máj. 15., 1850 júl. 3. megkapja a matrikelt bizonyítványnyal,

II. 726. Rumpelmayer Viktor, 19 éves, szül. Pozsonyban, Magyarországon, atyja kőfaragómester, építőművészet, 1849 máj. 12., 1849 dec. 14. megkapja a matrikelt

II. 728. Schmidt Ferenc, 22 éves, szül. Temesvárott, Magyarországon, atyja építőmester, építőművészet, 1849 máj. 14., 1849 dec. 14. megkapja a matrikelt.

II. 763. Unger Gyula, 19 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja magánzó, építőművészet, 1849 nov. 17., 1850 ápr. 28. megkapja a matrikelt.

II. 873. Schöfft Ottó, 18 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja festő, festészet, 1851 jan. 31.

II. 874. Telepy Károly, 21 éves, szül. Deb-reczenben, Magyarországon, lakik Pestben, atyja szinész a Nemzeti Színháznál, festészet,

1851 febr. 3., 1851 máj. 5. megkapja a matrikelt. II. 912. Sonnenschein Gáspár, 19 éves, szül. Pestben, Magyarországon, atyja pékmester, festészet, 1851 máj. 27., 1852 júl 2. megkapja a matrikelt.

II. 919. Sikó Miklós. 35 éves, szül. Kolozsvárott, Erdélyben, atyja királyi táblai ülnök Erdélyben, festészet, 1851 jún. 11., 1851 júl. 31. megkapja a matrikelt.

II. 1038. Forster Frigyes, 17 éves" szül. Pestben, Magyarországon, atyja? festészet, 1852 okt. 30.

II. 1061. Novotni Nep. János, 18 éves, anyja cs. és kir. lottoárúsítónő, festészet, szül. Pestben, Magyarországon, belépett 1852 nov. 13., 1853 máj. 12. megkapja a matrikelt.

II. 1166. Cross Béla, 17 éves, szül. Pestben Magyarországon, izraelita, atyja kereskedő, lakása Münchenben Schwanthalerstrasse 37. o., festészet: antikosztály, 1854 márc. 22.

IL 1202. Kammer Vilmos, 23 éves, született Brassóban, Erdélyben, prot., atyja posztókészítő, lakása Löwenstrasse 11. II., festészet: antikosztály, 1855. febr. 1.

II. 1289. Reichenberg Antal, 30 éves, szül. Pestben, Magyarországon, kath., atyja vadász, lakása Einschüttstrasse 6. IV., festészet: antik osztály, 1855 okt. 31.

II. 1368. Liezenmayer Sándor, 16 éves, szül. Győrött, Magyarországon, kath , atyja gyógyszerész, antik osztály, 1856 okt. 18., 1857 jan. 9. megkapja a matrikelt. Az Akadémia birtokában van vétel útján, festett tanulmánya: férfi félakt, 1859-60, vételár: 10 márka.

II. 1376. Wagner Sándor, 18 éves, szül. Pestben, kath., atyja meghalt, antik osztály, 1856 okt. 18., 1857 jan. 9. megkapja a matrikelt.

II. 1449 Pichler Adolf, 23 éves, született Czifferen, Magyarországon, izr., atyja hitközségi szolga, antik osztály, 1857 okt. 20., 1858 júl. 28. megkapja a matrikelt.

II. 1485. Karavasy Lajos, 19 éves, szül. Győrött, Magyarországon, kath., atyja tanár, antik osztály, 1858 jan. 12., 1858 nov. 8. megkapja a matrikelt.

II. 1527. Fürster Emil, 19 éves, született Pestben Magyarországon, atyja orvos, izr., antik osztály, 1858 nov. 3., 1859 ápr. 7. megkapja a matrikelt.

II. 1535. Müllner Frigyes, 22 éves, szül. Munkácson, Magyarországon, atyja rézkovács, kath., Ziebland építőiskolája, 1858 nov. 3., 1859 febr. 22. megkapja a matrikelt.

II. 1536. Répászky Mihály, 22 éves, szül. Krombachon, Magyarországon, elhalt atyja magánzó volt, kath., Ziebland építőiskolája, 1858 nov. 3., 1859 febr. 22. megkapja a matrikelt.

II. 1544. Hoffmann Emil, 18 éves, szül. Oravicán, a Bánátban, atyja pénzügyi hivatalnok, kath., antik osztály, 1858 nov. 18.

II. 1549. Hanauer János, 19 éves, szül. Totison, Magyarországon, atyja építőmester, kath., Ziebland építőiskolája, 1858 nov. 18., 1859 febr. 22. megkapja a matrikelt.

II. 1589. Franki Gyula, 19 éves, született Czaczán, Magyarországon, atyja orvos, izr., antik osztály, 1859 okt. 24.

II. 1619. Limburszky József, 21 éves, szül. Pestben, atyja építőmester, kath., Ziebland építőiskolája, 1859 okt. 25.

II. 1672. Hoffmann Antal, 27 éves, szül. Versecen, íVlagyarországon, atyja ácsmester, kath., Lange építőiskolája, 1860 máj. 18., 1861 máj. 21. megkapja a matrikelt.

II. 1722. Srányi Mihály, 18 éves, született Écskán ,Magyarországon, atyja foglalkozása olvashatatlan, kath., antik osztály, 1860 november 10.

II. 1729. Székely Bertalan, 25 éves, szül. Kolozsvárott, protestáns, atyja kormányzósági előadó, Piloty iskolája, 1860 nov. 13., 1860 nov. 16. megkapja a matrikelt.

II. 1749. Benczúr Gyula, 17 éves, született Kassán, Magyarországon, atyja gyógyszerész, evang., antik osztály, 1861 ápr. 27., 1861 júl. 19. megkapja a matrikelt.

II. 1834. Klette Gusztáv, 26 éves, szül. Pozsonyban, atyja lelkész, evang., antik osztály, 1861 nov. 28.

II. 1835. Toperczer Gyula (von), 24 éves, szül. Pestben, atyja orvos, prot., gyakorlati festőosztály, 1861 nov. 30.

II. 1842. Beszédes Kálmán, 22 éves, szül. Pestben, kath., atyja mérnök, Schlotthauer építőkomponáló iskolája, 1862 márc. 28.

II. 1870. Irinyi Sándor, 22 éves, született Észtason, Magyarországon, evangélikus, atyja magánzó, antik osztály, 1862 jún. 20, 1862 nov. 16. megkapja a matrikelt.

II. 1901. Vladereanu György, 24 éves, szül. Brassóban, Erdélyben, görög vallású, atyja magánzó, gyakorlati festőosztály, 1863 okt. 30.

II. 1908. Diescher Albert, 23 éves, szül. Pesthen, kath., atyja építőmester, Ziebland építőiskolája, 1863 okt. 30.

II. 1915. Greguss János. 24 éves, szül. Pesthen, prot, atyja tanár, antik osztály, 1863 nov. 18.

II. 1935. Ivánkovits István, 23 éves, szül. Szegeden, kath., atyja kereskedő, Lange építőiskolája, 1863 febr. 24.

II. 1970. Bloesz Károly, 24 éves, született Brassóban, Erdélyben, kath., atyja foglalkozása olvashatatlan, gyakorlati festőiskola, 1863 okt. 26., ugyanekkor megkapja a matrikelt.

II. 1977. Sáska Mihály (von), 23 éves, szül. Debrecenben, Magyarországon, prot., atyja nem él, Ziebland építőiskolája, 1863 okt. 26., 1864 nov. 14. megkapja a matrikelt.

II. 2050. Szinyey Pál (von), 18 éves, szül. Jernyén, Magyarországon (tévedés), kath., atyja földbirtokos, antik osztály, 1864 ápr. 20., 1765 ápr. 6. megkapja a matrikelt.

II. 2054. Kragnik Gyula (von), 21 éves, kath., szül. Szinán, Magyarországon, atyja földbirtokos, antik osztály, 1864 ápr. 20,

II. 2064. Salamon Géza (von), 22 éves, kath., szül. Alapon, atyja földbirtokos, antik osztály, 1864 jún. 30., 1865 ápr. 7. megkapja a matrikelt.

II. 2103. Sprinzl Móric, 21 éves, kath., szül. Pozsonyban, atyja építőmester, Lange épitőiskolája, 1864 okt. 28., 1866 jan. 5. megkapja a matrikelt.

II. 2108. Bogdány Lajos, 24 éves, réf., szül. Szeghalmon, atyja nincs bejegyezve, Lange építőiskolája, 1864 okt. 28., 1865 ápr. 18. megkapja a matrikelt.

II. 2190. Weber Xav. Ferencz, 29 éves, kath., szül. Pécsett, atyja kereskedő, antik

osztály, 1865 okt. 28., 1867 ápr. 6. megkapja a matrikelt. Neve mellett ceruzával Py (=Piloty) jelzés olvasható.

II. 2252. Bercick Antal, 22 éves, kath., szül. Eperjesen, atyja földbirtokos, antik osztály, 1866 okt. 20.

II. 2297. Munkácsy Mihály. 22 éves, kath., szül. Munkácson, atyja hivatalnok, gyakorlati festőiskola, 1866 dec. 30.

II. 2410. Gyulai László, 24 éves, kath., szül. Gyulán, atyja magánzó, gyakorlati festőiskola, 1868 máj. 4. és ugyanekkor megkapja a matrikelt.

II. 2462. Deutsch Ignác, 22 éves, izraelita, született Vág-Vecsén, Magyarországon, atyja tanító, antik osztály, 1868 okt. 30.

II. 2470. Ábrányi Lajos (von), 20 éves, kath., szül. Ábrányiban, atyja földbirtokos, antik osztály, 1868 nov. 27.

II. 2486. Dósa Viktor, 23 éves, ref., szül. Enyeden, Erdélyben, atyja orvos, antik osztály, 1869 ápr. 16.

II. 2495. Réthy Lajos, 19 éves, kath., szül. Győrött, atyja kőfaragómester, antik osztály, 1869 ápr. 19., 1860 ápr. 12. megkapja a matrikelt.

II. 2546. Kacziány Ödön (von), 17 éves, prot., szül. Pesthen, atyja ülnök, antik osztály, 1869 okt. 30., 1870 máj. 4. megkapja a matrikelt.

II. 2582. Pillitz Lajos, 22 éves, kath , szül. Makón, Magyarországon, atyja magánzó, antik osztály, 1870 máj. 14

II. 2611. Kern Ármin, 29 éves, év., szül. Pesthen, atyja elhalt, Wagner gyakorlati festőosztálya, 1870 nov. 3.

II. 2620. Quiquerer Ferdinánd, 23 éves kath., szül. Budán, atyja orvos, antik osztály, 1870 nov. 4.

II. 2660. Popovic Milán, 21 éves, görög vallású. szül. Nagy-Kikindán, atyja lelkész, antik osztály, 1871 máj. 12.

II. 2672. Aggházy Gyula, 21 éves, kath., szül. Pesthen, atyja szabó, gyakorlati festőiskola, 1871 okt. 31.

II. 2688. Hoesslin György, 20 éves, prot., szül. Pesthen, atyja kereskedő, antik osztály, 1871 okt 31., 1872 márc. 22. megkapja a matrikelt.

II. 2798. Czellner Károly, 29 éves, kath., szül. Budán, Magyarországon, atyja mészáros, gyakorlati festőosztály, 1872 nov. 1.

II. 2818. Humborg Adolf, 26 éves, kath., szül Oravicán, Magyarországon, atyja nincs bejegyezve,gyakorlati festőosztály, 1872 nov. 1.

II. 2832. Mednyánszky László, 20 éves, kath., szül. Beckón, Magyarországon, atyja földbirtokos, antik osztály, 1872 nov 1.

II. 2834. Molnár Géza (von), 16 éves, kath., szül. Pesten, Magyarországon, atyja festőművész, antik osztály, 1872 nov. 1.

II. 2839. Paczka Ferenc, 16 éves, kath., szül. Monoron, Magyarországon, atyja orvos, antik osztály, 1872 nov. l

II. 2849. Sardi István, 26 éves prot., szül Torvackán, Magyarországon, atyja lelkész, festőosztály, 1872 nov. 1.

II. 2884. Kacziány Ödön (másodízben), 21 éves, prot, szül. helyéül most Maros van bevezetve, Magyarországon, atyja ülnök, élő modelles osztály, 1873 máj. 1.

II. 2890 Pállik Béla, 28 éves, kath , szül. Nagy-Mihályon, Magyarországon, atyja nincs bevezetve, Piloty iskolája, 1873 máj. 1.

II. 2892. Pietsch Gyula, 27 éves, született Pesthen, Magyarországon, atyja városi képviselő, festőosztály, 1873 máj. 1.

II. 2896. Sáróy Pál, 23 éves, prot., szül Kecskeméten, Magyarországon, atyja hivatalnok, festőosztály, 1873 máj 1.

II. 2899. Tölgyessy Arthur, 20 éves, kath., szül. Szegeden, Magyarországon, atyja pénzügyi titkár, 1873 máj. 1.

II. 2923. Golz Sándor, 17 éves, kath., született Püspökladányban, Magyarországon, atyja a Tisza-vasút aligazgatója., antik osztály, 1873 okt. 13.

II. 2924. Greguss Imre 17 éves, ág. hitv., szül. Zayugrocon, Trencsénmegyében, Magyarországon, atyja a Concordia-gőzmalom pénztárosa, festőosztály, 1873 okt. 10.

II. 2974. Szontagh Géza Diego (von), 32 éves, prot., szül. Szentmiklóson, Magyarországon, atyja gyógyszerész, festőiskola, 1873 okt 2.

II. 3003 Feszty Árpád. 18 éves, kath., született Ó-Gyallán, atyja földbirtokos, antik osztály, 1874 máj 11.

II. 3068. Nádler Róbert, 16 1/2, éves, szül. Budapesten, atyja nagykereskedő, antik osztály, 1874 okt. 19.

II. 3154. Gurcsin Mihály, 21 éves, szláv vallású, -szül. Pancsován (Öszterreich?), atyja kereskedő, antik osztály, 1875 máj. 4.

II. 3177. Schönbeck Mihály, 31 éves, kath., szül. Esztergomban, Magyarországon, atyja pékmester, antik osztály, 1875 okt. 11.

II. 3178. Farkas István, 16 éves, kath., szül. Budapesten, atyja gépgyáros, antik osztály, 1875 okt. 11.

II. 3187. Scholz Miksa, 20 éves, kath., született Ó-Lomnitzon, elhalt atyja toronyőr volt, élő modelies osztály, 1875 okt. 14.

II. 3213. Lederer Richárd, 27 éves, felekezetnélküli, szül. Budapesten, atyja földbirtokos, élő modelles osztály, 1875 okt. 18.

II. 3219. Szabó Antal, 22'/, éves, kath.; szül. Budapesten, atyja kőfaragó, szobrászati osztály, 1875 okt. 21.

II. 3252. Kiss György, 24 éves, kath., született Szászvárott, Magyarországon, elhalt atyja földműves volt, szobrászati osztály, 1875 dec. 7. Az Akadémia tulajdonában van fényképfelvétel az irgalmas szamaritánust ábrázoló pályamunkájáról, 1880., vételára 2 márka.

II. 3268. Herzl Cornél, 18 éves, szabad-vallású, szül. Budapesten, atyja kereskedő, antik osztály, 1876 ápr. 24.

II. 3270. Peske Géza, 17 éves, kath., szül. Galgócon, atyja elhalt, antik osztály, 1877 ápr. 24.

II. 3317. Baditz Ottó (von), 26 éves, réf., szül. Tót-Keresztúron, Magyarországon, atyja földbirtokos, Diez iskolája, 1876 okt. 10.

II. 3334. Áron Antal, 17 éves, szül. kath., Eszéken, Magyarországon, atyja elhalt, antik osztály, 1876 okt. 16.

II. 3354. Földváry Gábor, 18 éves, prot., szül. Tasson, Magyarországon, atyja földbirtokos, antik osztály, 1876 okt. 25.

II. 3360. Petrovits Gyula, 37 éves, kath., szül. Homonnán, Magyarországon, atyja elhalt, élő modelles osztály, 1876 okt. 25.

II. 3426. Kardoss Gyula, 20 éves, kath., szül. Baján, Magyarországon, atyja földbirtokos, antik osztály, 1877 okt. 8.

II. 3460. Gyárfás Jenő, 20 éves, prot, szül. Sepsin, Magyarországon, atyja főpénz-táros, gyakorlati festőosztály, 1877 okt 12-II. 3483. Porge Gergely, 19 éves, kath., szül. Újpesten; Magyarországon, atyja elhalt, antik osztály, 1877 okt. 25.

II. 3484. Eisenhút Ferenc, 26 éves, kath., szül. Palánkán, Magyarországon, atyja vendéglős, antik osztály, 1877 okt. 25.

II. 3495. Vágó Pál, 23 éves, kath., szül. Jász-Apátiban, Magyarországon, atyja elhalt, antik osztály, 1877 nov. 6.

II. 3508. Mankovich Mihály, 26 éves, gör. vallasi!, szül. Schiden, Magyarországon, atyja kereskedő, antik osztály, 1877 dec. 19.

II. 3509. lovag Montbach Sándor, 20 éves, kath., szül. Budapesten, atyja földbirtokos, antik osztály. 1877 dec. 23.

II. 3511. Reif Gyula, 20 éves, prot., szül. Budapesten, atyja elnöke egy testképzőiskolának, antik osztály, 1878 jan. 14.

II. 3594. Langfeld Rudolf, 20 éves, prot., szül. Iglón, Magyarországon, atyja műm alom igazgató, antik osztály, 1878 okt. 16.

II. 3610. Karlovszky Bertalan (von), 20 éves, prot., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja kir. táblabiró, antik osztály, 1878 okt. 17.

II. 3617. Mannheimer Ágoston, 19 éves, i'/.r., szül. Budapesten, atyja nyűg. tanár, élő modelies osztály, 1878 okt. 22.

II. 3626. Beck József, 24 éves, izr., szül, Komáromban, Magyarországon, atyja szállító, antik osztály, 1878 nov. 16.

II. 3634. Hollósy Simon, 21 éves, kath., született Máramarosszigeten, Magyarországon, atyja földbirtokos, élő modelles osztály, 1878 nov. 30.

II. 3700. Waldbacher Károly István, 24 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja játékkártyagyáros, antik osztály, 1879 okt. 16.

II. 3717. Kéinéndy Jenő, 19 éves, prot.. szül. Déván, Magyarországon, atyja festő, élő modelles osztály, 1879 okt. 25.

II. 3720. Kövér János, 21 éves, kath., szül. Vadkerten, Magyarországon, atyja orvos, élő modelles osztály, 1879 okt. 25.

II. 3733. Nagel Ignác, 19 éves, izr., szül. Budapesten, atyja kereskedő, antik osztály. 1879 okt. 25.

II. 3756. Köllő Mihály, 17 éves, kath., szül. Gyergyón, (Öszterreich?), atyja földműves, szobrászati osztály, 1879 okt. 31.

II. 3763. Margitay Tihamér, 20 éves, prot., született Budapesten, Magyarországon, atyja ügyvéd, gyakorlati festőosztály, 1879 nov. 18.

II. 3767. Hollósy József, 20 éves, kath., szül. Máramarosszigeten, Magyarországon, elhalt atyja földbirtokos volt, élő modelles osztály, 1880 jan. 20. Az Akadémia tulajdonában van rajztanulmánya: férfifej. Vételár 20 márka. 1880.

III. 3789. Kimnach László, 22 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja adóhivatali ellenőr, élő modelles osztály, 1880 ápr. 9.

II. 3809. Rosenberg Adolf, 20 éves, izr., szül. Eperjesen, Magyarországon, atyja terménykereskedő, szobrászati osztály, 1880 máj. 19.

II. 3823. Jendrassik Jenő, 20 éves, kath., született Budapesten, Magyarországon, atyja egyetemi tanár, antik osztály, 1880 okt. 11.

II. 3836. Innocent Ferenc, 21 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon,'atyja hivatalnok, gyakorlati festőiskola, 1880 okt. 15.

II. 3858. Sitzwohl János, 28 éves, kath., szül. Dobersdorfban, Magyarországon, atyja földműves, gyakorlati festőiskola, 1880 okt. 15.

II. 3872. gróf Bethlen Alfréd, 18 éves, prot., szül. Bethlenben (Öszterreich?), atyja elhalt, élő modelles osztály, 1880 okt. 16.

II. 3873. Kiss Alajos, 23 éves, kath., szül. Felnémeten, Magyarországon, atyja kézműves, antik osztály, 1880 okt. 18.

II. 3876. Strobentz Frigyes, 24 éves, kath., szül. Budapesten. Magyarországon, atyja elhalt, gyakorlati festőos^tály, 1880 okt. 20.

II. 3887. Roskovits Ignác, 25 éves, görög vallású, született Ungvárott, Magyarországon; atyja kanonok, gyakorlati festőosztály, 1880 okt. 20.

II. 3920. Pataky László, 23 éves, prot., szül. Brádban, Magyarországon, atyja elhalt, élő modelles osztály, 1880 nov. 15.

II. 3921. Mayer György, 22 éves, kath., szül. Herenden, Magyarországon, atyja üzletember, Knabl szobrászati osztálya, 1880 nov. 15.

II. 3922. Gyürky Béla (von), 29 éves prot., szül. Ludányban, Magyarországon, atyja cs. és kir. kamarás, antik osztály, 1680 nov. 18.

II. 3923. Bitzó Géza, 27 éves, prot., szül. Nagykőrösön, Magyarországon, atyja kézműves, Lindenschmidt festőosztálya, 1880 nov. 20.

II. 3968. Kubányi Lajos, 25 éves, prot., szül. Alsóesztergályban, Magyarországon, atyja lelkész, antik osztály, 1881 ápr. 29.

II. 3985. Lipner Bertalan, 16 1/2 éves, felekezetnélküli, szül. Turzovkán, Magyarországon, atyja fakereskedő, antik osztály, 1881 máj. 9.

II. 3986. Hoffmann Marius, 31 éves, izr., szül. Pápán, Magyarországon, atyja elhalt, antik osztály, 1881 rnáj. 9.

II. 3991. Kozics Ferenc, 17 éves, kath., született Pozsonyban, Magyarországon, atyja fényképész, antik osztály, 1881 okt. 10.

II. 4033. Stetka Gyula, 26 éves. prot., szül. Liptóújvárott, Magyarországon, atyja hivatalnok, gyak. festőosztály, 1881 okt. 18.

II. 4042. Szárics Imre (von), 23 éves, kath., szül. Zentán, Magyarországon, atyja ügyvéd, élő modelles osztály, 1881 okt. 18.

II. 4105. Gabara Vince, 29 éves, kath., szül. Szegeden, Magyarországon, atyja magánzó, élő modelles osztály, 1882 jún. 28.

4116. Billanics Ferenc, 19 éves, kath., született Novoszellon, Magyarországon, atyja kereskedő, antik osztály, 1882 ápr. 18.

II. 4121. Cservenák Gusztáv, 24 éves, prot., szül. Békéscsabán, Magyarországon, atyja elhalt, élő modelles osztály, 1882 ápr. 18.

II. 4131. Kohn Lipót, 23 éves, izr., szül. Ónodon, Magyarországon, atyja rabbinus, antik osztály, 1882 ápr. 18.

II. 4139. Mendel Béla, 19 éves, kath., szül. Győrött, Magyarországon, atyja igazgató, antik osztály, 1882 ápr. 18.

II. 4185. Szilvitzky Tivadar, 25 éves, kath., szül. Schmölnitzen (?), Magyarországon, atyja elhalt, szobrászati osztály, 1882 okt 21.

IL 4225. Szobonya Mihály, 26 éves, kath., szül. Nemesoroszin, Magyarországon, atyja uradalmi ispán,gyakorlati festőosztály, 1882 okt 21.

II. 4253. Pap Henrik, 18 éves, prot., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja pénzügyminiszteri tisztviselő, antik osztály, 1882 okt. 21.

II. 4308. Jeszenszky Gusztáv, 28 éves, prot., szül. Mezőberényen, Magyarországon, atyja lelkész, antik osztály, 1883 ápr. 6.

II. 4376. Senyei Károly, 29 éves, kath., szül. Újpesten, Magyarországon, atyja tanító, szobrászati osztály, 1883 okt. 24.

II. 4378. Jalits Alajos, 24 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja pék, szobrászati osztály, 1883 okt. 24.

II. 4411. Tolnay Henrik Ákos, 22 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja magánzó, gyakorlati festőosztály, 1883 okt. 26.

II. 4450. Vándory Emil, 26 éves, kath., született Budapesten, Magyarországon, atyja ellenőr, antik osztály, 1883 okt. 26.

II. 4456. Rosenmayer Ferenc, 18 éves, kath., született Budapesten, Magyarországon, atyja magánzó, antik osztály, 1883 okt. 26.

II. 4457. Brück Miksa, 20 éves, felekezetnélküli, szül. Budapesten, Magyarországon, atyja magánzó, antik osztály, 1883 okt. 26.

II. 4466. Mengerssen Fülöp (von), 22 éves, kath., szül. Eperjesen, Magyarországon, atyja százados, élő modelies osztály, 1883 okt. 26.

II. 5010. Rippl József, 23 éves, kath., szül. Kaposvárott, Magyarországon, atyja tanító, élő modelles osztály, 1884 febr. 26.

II. 5071. Kende Jakab, 19 éves, izr., szül Nagy-Kanizsán, Magyarországon, atyja kereskedő, antik osztály, 1884 ápr. 21.

II. 5081. Kovács János, 28 éves, prot., szül. Debrecenben, Magyarországon, atyja elhalt, élő modelles osztály, 1884 márc. 19.

III. kötet. 31. sorszám. Gutschmidt Richárd, 23 éves, protestáns, szül. Neu-Ruppinban (?), Magyarországon, atyja elhalt, antik osztály, 1884 okt. 15.

III. 70. Zilzer Antal, 23 éves, izr., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja kereskedő, antik osztály, 1884 okt. 15.

III. 107. Knirr Henrik, 22 éves, kath., szül. Pancsován, Magyarországon, atyja tanár, antik osztály, 1884 okt. 24. Az Akadémia birtokában van férfiarcképet ábrázoló festménytanulmánya 1888-ból, vételár 150 márka. A művész ma is él Münchenben és ma a németek legjelesebb művészei között említik.

III. 114. Garay Ákos, 18 éves, kath., szül. Puszta-Apátin, Magyarországon, atyja uradalmi ispán, antik osztály, 1884 nov. 1.

III 162. Robicsek J. Károly, 18 éves, izr., szül. Miskolcon, Magyarországon, atyja kereskedő, Herterich élő modelles osztálya, 1885 okt. 26.

III. 169. Csók István, 21 éves, protestáns, szül. Sáregresen, Magyarországon, atyja molnár, Hackl élő modelles osztálya, 1885 okt. 26. Az Akadémia birtokában van női fejet ábrázoló rajztanulmánya 1886-ból, vételár 20 M.

III. 224. Weiss Rudolf, 16 éves, izr., szül. Miskolcon, Magyarországon, atyja kereskedő, II. előkészítőosztály, 1885 okt. 28.

III. 232. Sochan Pál, 23 éves, prot., szül. Liptószentmiklóson, Magyarországon, atyja földműves, I. előkészítőosztály, 1886 jan. 19.

III. 255. Neogrady Antal, 24 éves, kath., szül. Jolsván, Magyarországon, atyja elnök, Hackl élő medelles osztálya, 1886 máj. 12. Az Akadémia birtokában van férfi-félaktot ábrázoló rajztanulmánya 1887-ből, vételár 40 márka.

III. 258. Csúzy Károly (von), 42 éves, kath., szül. Csúzon, Magyarországon, elhalt atyja földbirtokos volt, Gysis élő modelles osztálya, 1886 máj. 12.

III. 259. Brandi Gusztáv, 24 éves, szül. Sopronban, Magyarországon, atyja magánzó, Hackl élő modelles osztálya, 1886 máj. 12.

III. 269. Pálya Celestin, 22 éves, kath., szül. Pesten, Magyarországon, atyja távíróhivatalnok, Seitz festőiskolája, 1886 máj. 12.

III. 287. Braun Miklós, 25 éves, görög vallása, szül. Újnémeten, Magyarországon, elhalt atyja mezőgazda volt, I. előkészítőosztály, 1886 okt. 18.

III. 291. Glatter Ármin, 25 éves, izr., szül. Kassán, Magyarországon, atyja foglalkozása nincs bejegyezve, Hackl élő modelles osztálya, 1886 okt. 18.

III. 292. Grünwald Béla, 19 éves, izr., szül. Pta Gesin, Magyarországon, atyja bérlő, Hackl élő modelles osztálya, 1886 okt. 18.

III. 309. Zemplényi Tivadar, 22 éves, kath., szül. Eperjesen, Magyarországon, atyja szobrász, Hackl élő modelies osztálya, 1886 okt. 18. Az Akadémia birtokában vannak: 2 darab férfiakt rajztanulmánya 1888-ból, vételár 200 M és öreg asszonyt ábrázoló festménytanulmánya 1889-ből, vételár 120 M.

1IL 326. Márk Lajos, 19 éves, izr., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja bankigazgató, I. előkészítőosztály, 1886 okt. 18. Az Akadémia birtokában van; férfiakt rajz-tanulmánya 1888-ból, vételár 100 M.

III. 330. Poll Hugó, 19 éves, izr., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja gyáros, I. előkészítőosztály, 1886 okt. 18.

III. 836. Tóth László, 17 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja földbirtokos, I. előkészítőosztály, 1886 okt. 18.

III. 346. Unger Antal, 42 éves, kath., szül. Szegeden, Magyarországon, atyja postaintéző, II. előkészítőosztály, 1886 okt. 18.

III. 380. Faragó József, 21 éves, izr., szül. Esztergomban, Magyarországon, atyja kereskedő, Herterich élő modelies osztálya, 1887 ápr. 30.

III. 387. Egerváry Potenkin Gusztáv, 28 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja egyetemi könyvtári hivatalnok, Gysis élő modelles osztálya, 1887 ápr. 30.

III. 417. Verebély Rudolf, 19V4 éves, prot., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja hivatalnok, Eberle szobrászati osztálya, 1887 okt. 17.

III. 426. Dernjén László, 23 éves, prot., szül. Budapesten, Magyarországon, elhalt atyja gyakorlóorvos volt, Herterich élő modelles osztálya, 1887 okt. 18.

III. 427. Dudits Andor, 21 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, elhalt atyja magánzó volt, Hackl élőmodelles osztálya, 1887 okt. 18.

III. 431. Halmi Artúr, 21 éves, izr., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja kereskedő, Löfftz festőosztálya. 1887 okt. 18.

III. 436. Kukuli Ferenc, 23 éves, kath., szül. Dénesden, Magyarországon, elhalt atyja magánzó volt, Hackl élő modelles osztálya, l887 okt. 18.

III. 453. Vaszary János, 20 éves, kath., szül. Kaposvárott, Magyarországon, atyja tanár. Hackl élőmodelles osztálya, 1887 okt. 18.

III. 502. Wellmann Róbert, 22 éves, prot., szül. Reuszmarkton (?), (Öszterreich?), atyja magánzó, Hackl élő modelles osztálya, 1888 okt. 13. Az Akadémia birtokában van: férfiakt rajztanulmánya 1889-ből, vételár 100 M.

III. 524 Aranyossy Ákos (von), 18 éves, kath., szül Kassán (itt tévesen Krakau Öszterreich van bejegyezve), atyja ügyvéd, Hackl élő modelles osztálya, 1888 okt. 13. Az Akadémia birtokában van: életnagyságú férfiakt rajztanulmánya 1890-ből, vételár 100 M.

III. 529. Lyka Károly, 19 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja építész, Herterich élő modelles osztálya, 1888 okt. 13.

III. 531. Nécsey István, 19 éves, kath , szül. Verebélyen, Magyarországon, atyja földbirtokos, Herterich élő modelles osztálya, 1888 okt. 13.

III. 546. Vastagh Géza, 22 éves, kath., szül Budapesten, Magyarországon, atyja festőművész, Hackl élő modelles osztálya, 1889 jún. 17.

III. 560. Kassai Ferdinánd, 29 éves, izr., szül. Kassán, Magyarországon, atyja magánzó, Liezenmayer festőosztálya, 1889 máj. 4.

III. 603. Vastagh György, 21 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja festőművész, Hackl élő modelles osztálya, 1889 okt. 21.

III. 605. Coulin Arthur, 20 éves, kath., szül. Nagyszebenben (Öszterreich?), elhalt atyja hivatalnok volt, Hackl élő modelles osztálya, 1889 okt. 21.

III. 635. Meissl Ágoston (von), 22 éves, kath., szül. Bősingben, Magyarországon, atyja gyógyszerész, Raal festőosztálya, 1889 okt. 21.

III. 648. Jankó Elemér, 17 éves, prot., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja festőművész, Hackl élő modelles osztálya, 1889 okt. 21.

III. 651. Szabó László (von), 20 éves, kath., szül. Kecskeméten, atyja foglalkozása nincs bejegyezve, Eberle szobrászati osztálya, 1889 okt. 21.

III. 652. Zareczky Cornél, 21 éves, kath., szül. Mezőtúron, Magyarországon, atyja államhivatalnok, Raupp élő modelles osztálya, 1889 okt. 21.

III. 657. Grünwald Imre, 213/4 éves, kath., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja kereskedő, Liezenmayer-festőosztálya, 1889 október 21.

III. 659. Laub Fülöp, 20 éves, izr., szül. Budapesten, Magyarországon, atyja női szabó, Liezenmayer-festőosztály, 1890 jún. 15.

 

Amennyire csak lehet, oly gondosan néztem át a müncheni Akadémia - - a magas sorszámokból is teljesen következtethető -három hatalmas kötetű névsorát, egészen 1890-ig, mert az ezután következő évek igen közel esnek napjainkhoz. Legnagyobb valószínűség szerint ez a névsor teljes és csak jóhiszemű elnézés folytán maradhatott esetleg ki valaki, noha az anyagot többször átnéztem, de gyakran az írás majdnem olvashatatlan.

Néhány összefoglaló, illetve inkább felvilágosító megjegyzést kell még tennem. Ezt a névsort az Akadémia növendékei neveinek évek szerint való bejegyzéseiből állítottam össze. Ezenkívül még megvannak az összes személyi lapok. Tulajdonképen ezeknek a személyi adatoknak alapján nyerhetnénk a leghitelesebb és legvilágosabb képet azokról a magyar művészekről, akik az Akadémián kapták művészi kiképzésüket. Ezeket a sok, sok ezer személyi adat közül összekeresni egyrészt hónapok folytonos munkáját venné igénybe, másrészt pedig, miután a művészettörténet szempontjából igen becses okmányok, csak az Akadémián és felügyelet alatt lehet kutatni. Valamennyi név elé tehát a névsor kötetének számát és a folyószámot is odatettem, hogy a későbbi kutatóknak az egyes művészek személyi adatainak feltalálását a jövőben meg-könnyítsem. Egyesekre nézve az Akadémia is szívesen szolgál felvilágosítással, miután a kikereséshez szükséges vezéradatok így megvannak. A névsorba egyáltalán nem volt bevezetve a kilépés éve. A személyi adatokban ezeket is fel lehet lelni. A névsort hűen és minden változtatás nélkül közlöm. Ha tehát egyes adatok nem fedik a valóságot, azok vagy maguknak a bejelentőknek vagy a bejegyzőknek hibájából erednek. A neveket szintén úgy írtam, ahogy a névsorban találtam. A magyar nevek kiírása bizonyos nehézségeket okoztak a könyvek vezetőinek, így íráshibák itt is csúszhattak be. Akik pedig nemesi származásuknak kifejezést adtak, azok nevei mellé zárójelben a német "von" szócskát iktattam. Ezt nem a demokratikusság rovására, mint inkább a hűség szempontjából tettem. A születési év sosem volt bejegyezve, csak az életkor; így arra innen csak a belépés évéből lehet következtetni, A szülőhelyre vonatkozólag néhány tévedést észre is vettem. Erre az a megjegyzésem, hogy valamennyi helynév, amely elé én a "született" szót tettem, a névsorban a "Geburtsort" rovatban fordult elő. így csak a névsor megbízhatósáságának fenntartásával közlöm, tehát eljárásom e tekintetben is teljesen jóhiszemű. Szükségesnek találtam az atya foglalkozását is feljegyezni; ahol nem volt megállapítható, ott meg van említve. Néhol csak egy évszám fordul elő, az mindig a belépés évét jelenti. Ez az év fontos a személyi lapok utánkeresése szempontjából. Ahol két évszám van, a második - mint mindig megjegyeztem - a matrikel kézhezvételét jelenti. Ez igazolvány volt, hogy az illető az Akadémia növendéke. Régebben úgy látszik csak kérésre adták ki, ma a legfontosabb felvételi igazolvány és magától értetődik kiadása.

Talán nincs is már mit hozzáfűznöm az adatok e halmazához. Ha végigtekintünk a soron: nagy nevek ismeretlenekkel váltakoznak. Jól tudom, hogy a névsor ily feldolgozásában, ily formájában, minden tudományos, esztétikai és irodalmi alapot nélkülöz; de nem is követel magának ilyen jogcímeket, csak régibb és újabb hazai művészetünk múltjára és sajnos, eddig elhanyagolt adataira akar némi világot vetni.

München, 1912 január végén.

SOMOGYI MIKLÓS


MOSÓ ASSZONY SILIGAI FERENC RAJZA
MOSÓ ASSZONY
SILIGAI FERENC RAJZA

DELFTI RÉSZLET FERENCZY VALÉR RAJZA
DELFTI RÉSZLET
FERENCZY VALÉR RAJZA

PETROVITS EMIL RAJZA
PETROVITS EMIL RAJZA


 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003