KÉPEK LAJSTROMA MŰMELLEKLETEK Körösfői Aladár : Tájkép .... l oldal mellett Csók István: Virágok közt. ... 85 » » Gergely Imre: Pergola..... 125 » » Benczúr Gyula: Tanulmány ... 198 » » Karlovszky Bertalan : A lovag . . 247 » » Kéméndy Jenő : Az uzsorás . . . 285 » » Watteau : Tanulmány..... 325 » » RAJZOK, METSZETEK Smigelschi Oktáv : Kartón........ 18 Lévy Róbert: Verona.......... 21 Kmetty János : Ligeti részlet....... 24 Nagy Vilmos : A gyümölcsösben...... 25 Heyer Artúr : Vázlat.......... 37 Petz Margit: » .........39., l 14 Heyer A. : Angoramacska . •........ 40 Muszély Ágost: Viszontlátás......-. . 41 Herman Lipót : Tanulmány........ 44 Pataky László : Petőfi a csárdában..... 45 » » Vázlat.......48., 49., 52 Páris E. : Chillon vára.......... 85 Kober Leó : A kritikusok......... 88 Zádor István : A rue St. Se vérin...... 89 Kernstok Károly : Hajdúmegye székháza üvegfestményei kartónja.........92., 93 Pogány M. : Kartón.......... 96 Knopp Imre: Váz-lat......• . . .97., 100 Sassy Attila: Ex libris.......120., 121 Wagner Géza : A párisi Notre Dame..... 149 Frecskay Endre : Boltívek alatt....... 153 Siligai Ferenc : Patak.......... 156 Jendrássik Jenő: Tanulmány......173., 180 » » A koszorú ........ 176 » » Szomorú percek...... 177 Bednár János: Jendrássik J. Arcképe .... 181 Pór Bertalan: Tanulmány......... 184 Keményffy Jenő: Est......... . 188 Mikola András: Vasaló lány........ 189 Papp Lajos: Pilótázás.......... 192 Szlányi Lajos: Napnyugta a hegyek közt . . . 193 Vidovszky Béla: Vacsora után....... 195 Benczúr Gyula: Tanulmány. . 1S)7., 200., 201., 204 Wellmann Róbert : Tanulmány....... 265 Márton Ferenc : Anyám......... 268 Prihoda István : Műteremben....... 269 Zsombolya-Burghardt Rezső : A festő .... 273 Schmigelschi Oktáv: Arckép........ 301 Kernstok Károly : Ősemberek élete..... 340 v~" Glatz Oszkár: Vázlat.......... 353 Szenes Fülöp : Arcképtanulmány...... 356 Olgyai Viktor : Tanulmány ........ 358 Novak József Lajos : Kiskapuk....... 375 Greguss György: Fantasztikus architektúra . 391., 395 Schwab Gyula : Kapu- é^ kerítésrács . . . - . . 393 FESTMÉNYEK Magyar-Mannheimer G. : Erdő széle..... l Márk L. : Toilette........... 4 Mérő István : Női arckép......... 5 Csáktornai Z. : Asztalnál ülő emberek . . - . 9 Réti I. : Intérieur........... 12 Székely A., dobai : A rue Alouffetard..... 13 Jávor Pál: Merengő.......... 16 Coulin A. : Erdélyi szász népviselet..... 20 Pataky László . Vallatás......... 53 » » Virrasztók........ 56 » » Mária Terézia huszárok.... 57 » » Kurucvilág........ 57 » » ... és bepólálá ötét....... 60 » * Budavár bevétele...... 61 » » Rabtemetés........ 63 Maulpertsch : Menyezctkép........ 64 » A hit diadala........ 66 » Szt. Gergely pápa...... 67 » Sz. Mária menybemenctele ... 68 » » » a menyországban ... 70 Knopp Imre : Nővérek .......... 101 » » . Arckép .......... 101 » » Várakozás ......... i 104 » » Csipke verő műhely ...... 105 » » Hálófoltozók ........ 108 » » A Luxembourg-kertből . . . . . 109 » » Anya gyermekével . . . . . . 112 » » Hollandiai intérieur ... . . . . 112 Brück Miksa: Egy vadász szobája ..... 126 » » Auvergnei intérieur ...... 128 » » Körmöcbányái lépcsőház . . . . 129 » » Bártfai pitvar ........ 130 » » Zborói intérieur ....... 132 » » Mise előtt ......... 132 Kunfy Lajos : Falusi temetés ....... 135 » » Cigányok ....... 136., .137 Károlyi Lajos : Arckép ........ 140., 142 » » Tanulmány ........ 141 » » . Tájkép .......... 143 » » Az anya .......... 145 Jendrássik Jenő: Az özvegy ....... 161 . » » Nehéz felelet ....... 164 » » Tájkép ......... 165 » » Vége. ......... 168 » » A zöldben . . . . . . . . 169 ». ». Gyermek-arckép ...... 170 » » Vihar ......... 172 K'arlovszky Bertalan : A lovag ....... 245 » » Női akt ....... 248 » » Tanulmány . . . . . . 249 » » Arcképek ..... 352., 253 Baditz Ottó: Kihallgatás ......... 257 » » Tanulmány ......... 258 » » Hintán........... 259 » » Az angyalcsináló ....... 260 » » Hazafele .......... 261 » » Virágszedés . . . . . . . . . 261 » » Madonna .......... 263 » » Nagymosás ......... 264 Löschinger Hugó : Vágtató ménes ...... 296 » » Szamarak a legelőn .... 297 » » Ökör és lótanulmány . . . 298 Papp Bertalan : Fekvő akt ........ 299 Coulin Artúr: Nő, Szamovár mellett ..... 300 » » Leány-akt ......... 300 Borsos József: Arcképek ..... 304., 305., 308 » » Bor, asszony, szerelem .... 309 Lang Heinrich: Lófogás.........336 Thoren, Otto von : Lovak........337 Blau, Tina : Tutajok a Tiszán ....... 338 Raffalt, Gualbert : Cigányleány...... . 339 Strobentz Frigyes: Olvasmány.......341 Borsos József : A megváltó........343 Magyar-Mannheimer Gusztáv : Fejléc.....346 » » Tájkép.....347 Büttner Heien : Tanulmány........349 László Fülöp : Mumm báró........367 » » Képmás......... 369 Nádler Róbert: Szirtek.........371 Zieh Ferenc : A láp...........372 » » Téli táj...........373 » » Erdőszéle.........374 Troger Pál: Győri és pozsonyi freskók . . 377—387 Greguss György : Mentés . •........389 » » Ornamcntum.....390., 397 SZOBRÁSZATI MŰVEK Kisfaludi-Strobl Zsigmond : Finálé...... 8 Kallós Ede: Márkus Géza......... 11 Lányi Dezső : Bölény.......... 17 Csiszér I. : Emlékérem.......... 22., 203 Izsó Miklós : Váradi Fekete Dezső.....29 Szamosi Soós Vilmos : Önarckép......140 Az Erzsébet-emlékmű pályadíjnyertes munkái 205 — 236 Szamosi Soós Vilmos: Plakett.....211., 231 Beck Ö. Fülöp: Plakett ..... 321., 380., 404 Vedres Márk: Dávid..........327 » » Nő tükörrel ........_327 » » Tanulmány. . . 328., 329., 332., 333 . » » Domborművek........330 » Táncosnő.........334 Kallós Ede: Plakett.........345., 351 ÉPÍTÉSZETI MŰVEK Medgyaszay István : A Nemzeti Színház pályaterve 72 Bálint és Jámbor : » » - » » 73 Tőry és Pogány : » » » » 74 Lajta Béla : » » » » 76 Makoldy I. : Alsó-Rákos kastélya .... 115., 116 Lajta Béla: Bérházak.......... 288 » » Sírok........... 289 » » Bankpalota......... 200 » Iskola.........292., 293