150 ÉVES A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2021/2022-es tanévben ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Az intézmény alapításkori hivatalos elnevezése – Országos Magyar Mintarajztanoda és Rajztanárképezde – és jogi státusza többször módosult, egy dolog azonban változatlan maradt: 1871 óta a mindenkori hazai kortárs művészetoktatás egyik legmeghatározóbb helye a Magyar Képzőművészeti Egyetem.

Az intézmény másfél százados története egyben az Andrássy úti épületegyüttesben és az epreskerti műtermekben folyó képzés története: innen indult útjára számos világhírű művész pályája, itt készültek a hazai művészettörténet életműveinek fontos, ifjúkori darabjai.

Az évforduló azonban nemcsak arra kínál lehetőséget, hogy az intézmény művészeti és pedagógiai elképzeléseinek történeti kontextusában áttekintsük az elmúlt 150 év eseményeit, eredményeit, dokumentumait, az értékes művészeti gyűjtemény darabjait, hanem arra is, hogy feltegyük a kérdést, mit tudunk kezdeni ma ezzel az örökséggel, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie jelenleg a felsőfokú művészetoktatásnak, ezen belül is a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek.

Az elmúlt másfél évszázad során nem a művészetoktatás célja változott meg, hanem az a mód, és azok az eszközök, amelyekkel az elméleti és a gyakorlati oktatás megvalósul; ahogyan és amivel a művészek dolgoznak, és ahogyan beszélünk a művészetről.

A hazai képzés már a kezdetektől szoros kapcsolatban állt a nemzetközi művészképzéssel: az Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképezdében az „alapító” mesterek külföldi akadémiákon megszerzett tudásukat és tapasztalataikat adták tovább a fiatal tehetségeknek. Ma a Magyar Képzőművészeti Egyetem külföldi partnerintézményi együttműködései nem csak az oktatói és hallgatói mobilitásnak biztosítanak lehetőséget. A kiállítások, workshopok vagy olyan nemzetközi kutatási projektek, mint a nemzeti művészetoktatási hagyományok újragondolására, közös európai tanterv alapjainak kidolgozására vállalkozó EU4ART projekt, további irányokkal és újabb oktatási lehetőségekkel gazdagítják az aktuális kutatási és fejlesztési intézményi terveket.

A 2021/2022-es jubileumi évben egyetemi és külsős helyszíneken, művészeti és virtuális közösségi terekben kiállításokkal, konferenciával, közösségi fotógyűjtéssel, az egyetemi gyűjteményt bemutató reprezentatív albummal, valamint különböző hallgatói projektekkel tematizáljuk a magyar művészetoktatás 150 évét. Az évforduló ugyanakkor jó alkalom, hogy közösen gondolkodjunk el arról, hogyan képzeljük el a másfél évszázados intézmény- és művészetoktatás történetének folytatását.

Az évfordulóhoz kapcsolódó projektek (kiállítások, kiadványok, konferencia, előadások, tárlatvezetések) három nagy tematikus egységre épülnek, mindegyiknek a fókuszában egy-egy reprezentatív kiállítással.

MKE - AZ OKTATÁS HELYE

MKE - A KORTÁRS MŰVÉSZET HELYE

MKE - AZ INTÉZMÉNY MINT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

MKE - AZ OKTATÁS HELYE

A tematikus egység az egyetemen folyó oktatással, a művészetoktatás történetével, tárgyaival és módszereivel, a műtermi munka aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A kapcsolódó kiállítás az emberi testtel kapcsolatos társadalomtörténeti és tudományos megközelítésekre támaszkodva mutatja be a test művészetoktatásban betöltött szerepét, az ábrázolási módok változását.

MKE – A KORTÁRS MŰVÉSZET HELYE

Az egység középpontjában az egyetem intézményi helyzete áll: intézménytörténet, partnerintézmények, nemzetközi partnerek. Az intézmény 150 éves története a reformok, majd az azt követő visszarendeződések sora. Milyen jövőképek rajzolódnak ki napjainkban a hallgatók körében egy lehetséges művészetoktatási intézményről? A művészetoktatás 150 éves öröksége hogyan kapcsolható össze ezekkel az elképzelésekkel?

MKE – AZ INTÉZMÉNY MINT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Ez az egység az intézmény épületével, mint kulturális örökséggel, az intézménnyel mint a változó kulturális színtér mindig kiemelkedő jelentőségű helyszínével foglalkozik, hangsúlyozva a művészeti gyűjtemény, valamint az Andrássy úti épületben látható építészeti, díszítőművészeti és képzőművészeti alkotások jelentőségét a hazai művészettörténetben és a művészetoktatásban.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 150 éves történetében a fenti egységek nem választhatóak el egymástól: egy intézményben valósul meg az oktatás, amelynek legfontosabb eleme a művészeti gyakorlat. Az egykori és mai gyakorlat az intézmény műtermeiben és kiállítótereiben nyilvános bemutatók, kiállítások alkalmával válik láthatóvá; a bemutatók tárgyai, dokumentumai a folyamatosan bővülő egyetemi gyűjteményt gazdagítják, hogy aztán később mint tananyag kerüljenek vissza újra a művészetoktatásba.

Lázár Eszter
az MKE150 programsorozat szakmai vezetője