bezárás

Aktuális


INFORMÁCIÓK DOKTORI ISKOLÁS BEIRATKOZÁSRÓL, TANÉVKEZDÉSRŐL

Tanulmányi Osztály:

Osztályvezető: Pongó Istvánné (tanulm@mke.hu 1/351 79 56)

Beiratkozás az 1. éveseknek: a Tanulmányi Osztályon történik (főépült, Andrássy úton)

                               Időpont: szeptember http://www.mke.hu/info/tanulm_hirek.php

Beiratkozás a 2-3. éveseknek: kizárólag a NEPTUN-on keresztül

Tárgyfelvétel: szeptember

NEPTUN: (egységes elektronikus tanulmányi rendszer): a beiratkozást a NEPTUN rendszerben is el kell végezni. Minden hallgató kódot kap hozzá a Tanulmányi Osztályon.

 • A NEPTUN rendszer kezeli az oktatással kapcsolatos adatokat: pl. hallgatói adatok lekérése, beiratkozás, kurzusfelvétel és abszolválás valamint a költségtérítés fizetése stb. is ezen a rendszeren keresztül zajlik.
 • A NEPTUN a következő webes felületről érhető el: http://www.mke.hu/
 • NEPTUN hallgatóknak (bal alsó link

vagy közvetlenül: https://mke-neptun.mke.hu/hallgato/login.aspx)

 • Kurzusfelvétel:

A Doktori Iskola kredithálója a weblapon elérhető:

 1. év: 1-el végződő kurzusból vesz fel ősszel. Mindig a szemeszterszám a meghatározó.
 2. év: 3-al, tavasszal 4-el
 3. év: 5-el, tavasszal 6-al

Minden kurzus teljesítésekor, vagyis félév végén a DELEL kurzust (Elméleti előadások) Kicsiny Balázs írja alá, a többit a témavezető.

 • A képzés abszolválásához min. 180 kredit teljesítendő a 6 szemeszter folyamán, ezért félévente átlagban 30 kredit teljesítése javasolt.

Halasztás: Első szüneteltetésre csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. Az első félévben szüneteltetés csak a témavezető és a Doktori Iskola vezetőjének hozzájárulásával lehetséges. A halasztási szándékot kérjük írásban jelezni a TO és a DI felé is.

DLA elméleti nap: hetente KEDD, 10.00-13.00-ig, 14.00-16.00-ig

A kurzus kreditált DELEL 1-2-3-4-5-6., Kicsiny Balázs ír alá. Lásd kreditháló.

A félév tematikája felkerül a honlapunkra, az aktuális program legkésőbb 1 héttel megelőzően.

Előző félév itt: http://www.mke.hu/dla/aktualis.php

Programszerkezet: vendégelőadás, ebédszünet, hallgatói prezentáció

Az elméleti napon a hallgatói részvétel KÖTELEZŐ. (Ennek ellenőrzésére jelenléti ív készül.)

lásd: Doktori Szabályzat 4. fejezet 24. §

http://doktori.mke.hu/sites/default/files/attachment/Doktori%20Szab%C3%A1lyzat-V3%20szen%C3%A1tuson%20m%C3%B3dos%C3%ADtott.pdf

A félév során 3 igazolatlan hiányzás engedélyezett. Minden további esetben igazolást kell hozni (pl. orvosi). Abban az esetben, ha a hallgató több igazolatlan alkalommal rendelkezik, nem fogadható el a kurzus és meg kell ismételni. Összesen 3 igazolt hiányzás engedélyezhető, ezen túl elfogadhatatlan a kurzus.

Kérjük a munkahellyel rendelkező hallgatókat, előre egyeztessenek és a keddi napot próbálják szabaddá tenni.

Távollét hivatalos menete és igazolása a DI-ben:

 • írásban kérvény a DI vezetőjének címezve, mellékelve hozzá egy írásbeli igazolás az áthallgatásról más PhD/DLA képzésbe,vagyis igazolás a befogadó doktori intézménytől
 • a kérvényt írásban jóváhagyja a témavezető
 • majd ezt írásban engedélyezi a DI vezetője
 • mindezt kérjük leadni a Di titkárságára az elutazást megelőzően

Más ösztöndíjak elnyerése és szorgalmi időszakban való bonyolítása (pl. római ösztöndíj, külföldi residence programok) esetén halasztást kell, hogy kérjen a hallgató!

Műterem: a Feszty-házban igényelhető szeptembertől, írásban kérvényezve a DI vezetőjénél. Műteremhasználati rendet kérünk hozzá aláírni.

A hétvégi engedélyhez szükséges formanyomtatványt a Rektori Hivatalban lehet beszerezni és a kérést jóváhagyatni.

Portaszolgálat: Epres-kerti portán (Kmety Gy. u.)

A hallgatói kártyát (I. évolyam) beiratkozáskor a főépület portáján kapják meg. A Feszty-ház kulcsait pedig (műterem, számítógépes terem stb.) aláírás ellenében az Epreskerti portán lehet naponta felvenni.

Parkolás az MKE területén: Szondi utcai parkolóban lehetséges, Rektori Hivatalból kapott igazolással, rendszám felírásával

► MKE Hallgatói Önkormányzat: hok@mke.hu

► Szociális támogatásról, kollégiumi elhelyezésről és lakhatási támogatásról szóló információkat a MKE Tanulmányi Osztályon lehet beszerezni.

► A Doktori Titkárság információkkal kapcsolatban e-mailen tájékoztatást küld. /szeptembertől/.

► MKE Doktori Iskola honlapja, Szabályzata és Kreditháló:

http://doktori.mke.hu/dla

A doktori képzéssel, tudományos munkával kapcsolatos jogszabályok:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=133

A MKE Doktori Iskolával kapcsolatos információk:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=74

Az Országos Doktori Tanács honlapja (ODT):

http://www.doktori.hu

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ):

www.dosz.hu


►A MKE Idegen Nyelvi Lektorátusa lehetővé teszi doktoranduszok számára alapfokú nyelvvizsga lebonyolítását, vizsgabizonyítvány kiállítását.