bezárás

Szolgáltatások

Kölcsönzés

A kölcsönzésre vonatkozó legfontosabb információk:

 • A könyvtárba minden 18. életévét betöltött személy beiratkozhat, de kölcsönözni csak az Egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói, valamint a MOME hallgatói és más felsőoktatási intézmények művészettörténet szakos hallgatói tudnak. A részletes szabályok megtalálhatóak az Információk menüpont alatt.
 • Egy olvasónál egyidejűleg összesen 6 dokumentum lehet
 • Nem kölcsönözhetőek a következő dokumentumok: folyóirat, kiállítási katalógus, szakdolgozat, kézikönyv, enciklopédia, valamint minden régi (1945 előtti) könyv
 • A kölcsönzési idő meghosszabbítása egy alkalommal kérhető, amennyiben más nem jelezte igényét a dokumentumra 
 • Kölcsönzési idők: A könyvek kölcsönzési ideje 3 hét. A "drága könyvek" (amelyek ára 6 000,- Ft fölött van) csak 1 napra kölcsönözhetők. Az audio-vizuális anyagok 1 hétre kölcsönözhetők.
 • Az olvasó felelősége, hogy figyelemmel kísérje a kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzései határidejének lejártát. A számítógépes rendszer nem engedi kölcsönözni azt az olvasót, akinél lejárt határidejű dokumentumok vannak.
 • Kölcsönzés visszavétele: Lehetőség szerint várja meg, amíg a kölcsönzői pultnál a könyvtárosok átveszik a visszahozott dokumentumokat. Saját érdekében ne hagyja a visszahozott könyveket őrizetlenül a pulton, hiszen azokért Ön tartozik felelősséggel, amíg a könyveket nem veszik le a kölcsönzési listájáról.

 

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Az egyetem 2020. szeptember 1-től hatályos képzési rendjéhez igazodva a könyvtár nyitva tartása 2020. szeptember 1-től az alábbiak szerint változik:
 
Az MKE Könyvtár Levéltár és Művészeti Gyűjtemény az olvasótermi és a személyes kölcsönzési szolgáltatásokat az egyetem hallgatói és munkavállalói részére új, átmeneti nyitvatartási időben korlátozásmentesen biztosítja. 
 
Az új nyitva tartási rend: hétfőn és szerdán 8:00-tól 16:00-ig, kedden és csütörtökön 11:30-tól 17:00-ig, pénteken 9:00-tól 15:30-ig. 
 
A személyes jelenlétet igénylő könyvtári és levéltári szolgáltatásokat az egyetem hallgatói és munkavállalói a közösségi terekre vonatkozó szabályok (a száj és orr eltakarása, távolságtartás betartása) mellett vehetik igénybe. 
 
A személyes jelenlét és ezen keresztül a fertőzési kockázat csökkentése érdekében a könyvtár az egyetem hallgatóin és munkavállalóin kívül mások számára számára olvasótermi és személyes kölcsönzési szolgáltatást nem nyújt. A már beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező nem egyetemi polgárok részére korlátozott, online igénybejelentésen alapuló kölcsönzési lehetőséget biztosítunk (lásd alább). A nem egyetemi polgárok köréből új beiratkozást nem fogadunk be.
 
A levéltár és a művészeti gyűjtemény kutatókat csak előzetes időpont egyeztetés alapján fogad.

 

KÖLCSÖNZÉS ONLINE IGÉNYBEJELENTÉSSEL, MÁR BEIRATKOZOTT, ÉRVÉNYES OLVASÓJEGGYEL RENDELKEZŐ, NEM EGYETEMI POLGÁROK SZÁMÁRA:

 1. A kölcsönzési kéréshez a http://katalogus.mke.hu/  (vagy a http://mke.hu/konyvtar weboldaláról is elérhető) katalógusból kiválasztott dokumentumok (max. 6 db egyszerre) adatait (különösen a példány adatokban található raktári jelzetet) a konyvtar@mke.hu címre kell elküldeni e-mailben.
 2. A könyvtár e-mailes visszajelzése után lehet időpontot foglalni a https://mkekonyvtar.skedda.com/booking naptárban. 
 1. Az előre összekészíttetett dokumentumokat csak a naptárban lefoglalt időpontban lehet ÁTVENNI az egyetem főportájánál (Bp. Andrássy út 69.) Az épületbe csak arcmaszkban szabad belépni.
 1. A könyveket a hagyományos (kötelező olvasmány 1 hét, egyéb általában 3 hét) kölcsönzési időre adjuk ki. A lejárati idő után a szokásos késedelmi díjat számoljuk fel (vagyis drága könyvek:  100 Ft/nap, a többi könyvre általában 10 Ft/nap)
 1. A könyvtári dokumentumok visszaszolgáltatása munkanapokon 9-15 óráig folyamatosan lehetséges, azzal, hogy (a patikákhoz, postákhoz hasonlóan) egyszerre csak az átadó személyek számával megegyező számú átvevő tartózkodhat az átvevő helyen.

Kérjük, hogy a kölcsönzéskor rendezze könyvtári tartozásaidat is (korábban kölcsönzött könyvek visszaszolgáltatása, valamint a 2020. március 12. előtt keletkezett, még be nem fizetett késedelmi díj)! A tartozásokról konyvtar@mke.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

 

Online hosszabbítás

A könyvtár honlapján minden olvasónk megtekintheti  a nála lévő (kikölcsönzött) könyvek listáját, a kölcsönzések lejárati dátumait és egyben meg is hosszabbíthatja a kölcsönzéseket. Részletes információkat itt talál!

Helyben olvasás

 • A könyvtár "csendes" övezete a számítógépes terem. Kérjük, hogy megbeszéléseket vagy csoportos foglalkozásokat a "televíziós" olvasóteremben tartsanak.
 • Kérjük, kapcsolják ki vagy némítsák el telefonjaikat, mielőtt bemennek az olvasóterembe. Az olvasótermekben telefonálni, walkmant, vagy más eszközt mások által hallhatóan üzemeltetni tilos.
 • Az olvasóterembe kabátot, táskát, ételt, italt bevinni tilos!
 • A dohányzás a könyvtár teljes területén tilos.

Tájékoztatás

Az általános tájékozódást a könyvtár kölcsönző és információs pultjánál dolgozó könyvtáros, valamint a pultnál és a könyvtár termeiben megtalálható információs térkép segíti. Szaktájékoztatást a nagy olvasóteremben a szaktájékoztató pultnál lehet kérni. Ez a szolgáltatás elektronikus úton is igénybe vehető.

 • Segítség a katalógusokban való keresésben
 • Szakirodalmi tájékoztatás és keresés
 • Elektronikus adatbázisokban és forrásokban való keresés
 • Levéltári adatszolgáltatás
 • Könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése

Könyvtárközi kölcsönzés

A Képzőművészeti Egyetem könyvtára részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben. A hallgatók, oktatók, dolgozók kérésére a könyvtár állományában nem fellelhető dokumentumokat más könyvtárból megkéri, és helyben olvasásra biztosítja az érdeklődőknek. Viszonzásképpen más intézmények számára hozzáférhetővé teszi a saját állományában található, nem különgyűjteménybe tartozó könyveket, amennyiben gyűjteményi értékük nem haladja meg a 10.000,- Ft-ot.

Egyéb szolgáltatások

Számítógéphasználat

 • A gépek a könyvtár nyitvatartási idejében használhatók.
 • A gépeken vírusellenőrző program fut, ennek ellenére CD, floppy, pendrive, stb. csak saját felelősségre használható.
 • Internet-hozzáférésre csak a Képzőművészeti Egyetem hallgatói jogosultak

TV, DVD készülék

 • Kizárólag könyvtári anyagok használatára, egyénileg vagy csoportban. A készülék indításához kérjen segítséget a könyvtárosoktól.

Másolatkészítés

 • Nem másolhatóak az alábbi dokumentumok: védett és régi dokumentumok, szakdolgozatok, műtárgyak (rajz, régi fénykép stb.) és különösen rossz állapotban lévő dokumentumok.
 • A fénymásoló önkiszolgáló. Igénybe vehető saját fénymásoló kártyával. Külső olvasók fénymásoló kártyát a kölcsönzői pultban kérhetnek. A fénymásolás ára: A4 lap - 10 Ft, A3 lap - 20 Ft.
 • A könyvtárban lehetőség van - saját felszereléssel - digitális vagy hagyományos fotózásra is.

Jegyzetárusítás

 • Hétfő 12:30 - 13:30 és szerda 11:00 - 12:00
 • Vizsgaidőszakban: Hétfőtől csütörtökig: 9:00 - 12:00

Levéltár

 • A levéltári anyaghoz hozzáférést csak előre bejelentett kérésre tudunk biztosítani.