bezárás

Pályázataink


TÁMOP PÁLYÁZAT

ÚSZT logó

Projekt száma: TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0020
 

Projekt neve: Tudásdepo-Tudásvásár. A felsőoktatási tudásvagyon megosztása és az élethosszig tanulás érdekében történő hasznosítása az együttműködő intézmények és könyvtáraik szolgáltatásainak fejlesztésével

A projekt megvalósulásának helyszíne: A Budapesti Corvinus Egyetem által vezetett hat tagból álló konzorcium könyvtárai: Általános Vállalkozási Főiskola, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szent István Egyetem

A projekt megvalósításának kezdete: 2011.04. 01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2012.03.31.

A támogatás mértéke: 100 618 863 Ft (85%)

Támogatás összege: 74 502 500 Ft (ebből a MKE részére 4 998 870 Ft)

A projekt tartalmának rövid ismertetése:
A támogatást nyert együttműködő felsőoktatási intézmények – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Általános Vállalkozási Főiskola – a Budapesti Corvinus Egyetem vezetésével valósítják meg a felsőoktatási digitális tartalmak általánosan kereshetővé és hozzáférhetővé tételét, támogatva a tudományos kutatási eredmények közkinccsé válását.

A megvalósult projekt szolgáltatásai lehetőséget nyújtanak a középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok számára is a választott felsőoktatási szakterület alapos megismerésére, s ezzel megalapozott karrier-tervezésre.

Az élethosszig tartó tanulás támogatására alternatív oktatási lehetőségeket és formát teremt a projekt az önálló ismeretszerzés kooperatív megoldását támogató, portálba épített keretrendszerrel. Ezzel új lakossági rétegek bevonását teszi lehetővé a felsőoktatási intézmények által létrehozott tudományos eredmények és információk felhasználói körébe, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, a leszakadó térségek felnőtt népességére.

Ezen közösségi célok mellett a projekt támogatja az együttműködő intézmények könyvtárainak szolgáltatásfejlesztését, országos szolgáltatásokhoz és ellátó rendszerekhez való kapcsolódását, valamint munkatársaik szakmai továbbképzését.

A projekt megvalósulását a következő oldalon követheti: www.lib.uni-corvinus.hu

Projekt menedzser: dr. Szivi Józsefné (BCE Központi Könyvtár)

A projektet finanszírozó szerv neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A Közép-magyarországi Régióban összpontosul a magyar felsőoktatási intézmények jelentős része. A kis földrajzi területen koncentrálódott több felsőoktatási intézmény nagyszámú oktatója és hallgatója, továbbá az intézményi könyvtárak nagyszámú egyéb olvasója elég gyakran rászorul arra, hogy más könyvtárak szolgáltatásait vegye igénybe. Jelentős igény mutatkozik az elektronikus tartalmak integrált és strukturált elérésére is.

Az egyes intézményeknél publikált tudományos eredmények nincsenek összegezve, a helyi nyilvántartások nem működnek együtt az országos nyilvántartó rendszerekkel. Számos elemzés, értékelés és piaci felmérés azt mutatja, hogy a hazai és nemzetközi felsőoktatási piacon elért helyzet megtartása vagy javítása, a "kutató egyetem" profil kialakítása nem lehetséges a publikációs tevékenység láthatóbbá tétele nélkül; a publikációknak és a felsőoktatási intézményekben keletkezett tudományos tartalmaknak a megfelelő nemzeti adatbázisokban illetve a nemzetközi kommunikációs csatornákon való megjelenítése nélkül. E felismerés eredményeképpen az egyetemek stratégiai és minőségügyi dokumentumaiban megfogalmazásra kerültek a tudományos eredmények nyilvántartásával és megjelenítésével kapcsolatos fejlesztési szükségletek.

Az integrált könyvtári rendszerek sok éve működnek, a könyvtári katalógusok folyamatosan bővülnek és épülnek, nagyszámú digitális tartalom jött és jön létre naponta, a rendelkezésre álló adatmennyiség napról napra bővül. A digitális tartalmak azonban fragmentáltan jelennek meg, elérhetőségüket és funkcionalitásukat tekintve egyaránt. Ezen körülmények indokolják egy közös keresőfelület létrehozását, és a digitális tartalmak általánosan kereshetővé és hozzáférhetővé tételét.

A projekt másik fő eleme az intézményekben keletkezett tudományos tartalmak megőrzése és szolgáltatása elektronikus archívumokon keresztül. A konzorcium által megvalósított fejlesztés a különböző tudományterületek tartalmait összeadva, egységes kiindulópontot és egységes felületet biztosítva a megbízható és ellenőrzött tudományos információszerzés új forrását jelenti. A tárolt dokumentumok feldolgozásával az eltérő tudományos szintű tartalmak a felhasználók különböző csoportjai számára célzottan hozzáférhetővé tehetők; tehát a tudományos mellett az általános, közérdekű ismeretszerzés céljaira is hasznosíthatók.

A megvalósult projekt szolgáltatásai lehetőséget nyújtanak a középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok számára a választott felsőoktatási szakterület alapos megismerésére s ezzel megalapozott karrier-tervezésre.

Az élethosszig tartó tanulás koncepciója megköveteli az iskolai tanulmányaikat már befejezettektől, hogy a tanulást továbbra életformájuknak tekintsék. A munkaerőpiaci elemzések azt mutatják, hogy ehhez alternatív oktatási lehetőségekre és formákra van szükség. Ezt hivatott biztosítani az élethosszig tartó tanulás és önálló ismeretszerzés kooperatív megoldását támogató, portálba épített keretrendszer. Ez a szolgáltatáscsomag új lakossági rétegek bevonását teszi lehetővé a felsőoktatási intézmények által létrehozott tudományos eredmények és információk felhasználói körébe, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, a leszakadó térségek felnőtt népességére. A projekt ezen részvénytevékenysége jelentős mértékben épít azokra a kísérleti eredményekre és tapasztalatokra, amelyek az egyetemeken az interaktív elektronikus oktatás területén halmozódtak fel.

 

ESEMÉNYEK

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára tisztelettel meghívja Önt az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló pályázatának egyetemi záró rendezvényére.


Időpont: 2012. április 26. 10:00 – 12:30
Helyszín: MKE Könyvtár, 1062 Budapest, Andrássy út 69- 71.

Program:

10:00 – 10:10 Érkezés, regisztráció

10:10 – 10:40 A konzorcium közös eredményeinek rövid bemutatása

10:40 – 11:10 Az MKE könyvtárában elért eredmények rövid bemutatása

11:10 – 11:45 Büfé

11:45 – 12:30 Közelebbi ismerkedés a program eredményeivel – kiscsoportos bemutatók, kötetlen beszélgetés.


Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze, legkésőbb 2012. április 23-ig.
E-mail: ">

Link: Könyvtár és levéltár hivatalos weboldala / A TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0020 sz. projekt bemutatása

--------------------------------------------------------------------

Tudásdepo-Tudásvásár.
A felsőoktatási tudásvagyon megosztása és az élethosszig tanulás érdekében történő hasznosítása az együttműködő intézmények és könyvtáraik szolgáltatásainak fejlesztésével

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára tisztelettel meghívja Önt a

„Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében"

című pályázati konstrukció (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0020) keretében megrendezett kerekasztal beszélgetésre a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának a projekt keretében megvalósuló fejlesztési programjairól.

Időpont: 2011. október 20. csütörtök 14:00
Helyszín: MKE Könyvtár, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A projekt bemutatása

Sajtóközlemény (.pdf, 154 KB)

 

TÁMOP PÁLYÁZAT - EREDMÉNYEK

Projekt száma: TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0020

 

2012. május végén lezárult a "Tudásdepo-Tudásvásár. A felsőoktatási tudásvagyon megosztása és az élethosszig tanulás érdekében történő hasznosítása az együttműködő intézmények és könyvtáraik szolgáltatásainak fejlesztésével" című TÁMOP pályázat (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0020). Az alábbiakban olvasható a projekt keretében elért eredményeink rövid összefoglalója.

A projekt bemutatása

A projekt tartalmának és céljainak rövid ismertetése ezen az oldalon tekinthető meg.

Konzorciumi eredmények

A projektben részt vevő könyvtárak által közösen megvalósított programelemek.

1. Közös portál létrehozása

A projekt egyik fő tevékenysége egy nyilvános, az együttműködő intézményekben keletkezett tudástartalmakat közreadó portál fejlesztése volt. Ez a portál elérhető a http://tudasdepo.uni-corvinus.hu/ címen. A portál alapszolgáltatása a könyvtárak elektronikus katalógusaiban és egyéb adattáraiban való egyidejű keresés. A közös keresőt kiegészíti egy, az önálló ismeretszerzést és tudásmegosztást támogató megoldás, ami lehetőséget kínál nyitott, tér- és időkorlátoktól független tanítási, tanulási folyamatok működtetésére. A portál a KOPI plágiumkereső szoftver segítségével lehetőséget ad szakdolgozatokban, tanulmányokban felmerülő plágium gyanú felderítésére vagy kizárására.

2. A közös kereső

A közös kereső a portálon keresztül érhető el. Célja, hogy lehetővé tegye a felhasználóknak a projektben részt vevő könyvtárak elektronikus katalógusaiban és egyéb adattáraiban való egyidejű keresést. (A könyvtári katalógusokon kívül kereshető egyebek között a Corvinus Egyetem publikációs és disszertációs adatbázisa, a BME OMIKK Repozitórium, a BME OMIKK Publikációs adatbázis, az ELTE Digitális Intézményi Tudástár, stb.) Az egyszerű keresőben a szerzőt, címet, a részletes keresőben több adatelemet is kereshetünk, az összetett keresésben logikai operátorok is használhatók. Beállítható, hogy milyen katalógusok, digitális gyűjtemények, vagy ingyenes keresőszolgáltatások vegyenek részt a keresésben. Az alkalmazás számos hasznos funkciót kínál, mint a találatok fájlba mentése, továbbadása más alkalmazások felé. A keresőt regisztrácó nélkül bárki használhatja.

3. E-tanulás

Ugyancsak a portálról érhető el a projekt keretében fejlesztett, az e-tanulás különböző formáit támogató felület. A felület segíti az önálló ismeretszerzést és a tudásmegosztást, lehetőséget kínál nyitott, tér- és időkorlátoktól független tanítási, tanulási folyamatok működtetésére. Regisztráció után a felhasználók tanulóköröket hozhatnak létre, ezekbe új tagokat hívhatnak. Az egyéni dokumentumtárba vagy a tanulókörbe tananyagokat, dokumentumokat, webcímeket (URL) tölthetnek fel. A csoporton belüli kommunikáció körüzenetek, fórumok révén lehetséges. Az e-tanulási felület használatához a könyvtárban kérhet segítséget.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárában elért eredmények

1. A könyvtári szoftver szolgáltatásainak fejlesztése

A projekt keretében számos szolgáltatással egészítettük ki a könyvtárban használt Corvina intgrált könyvtári rendszert. Olvasóink az on-line felületen tájékozódhatnak az általuk kikölcsönzött dokumentumok lejárati idejéről és meg is hosszabbíthatják kölcsönzéseiket. A könyvtári katalógus angol nyelvű felületen is kereshető vált, a keresésben pedig angol tárgyszavakat is lehet használni, mert a rendszer tartalmazza valamennyi magyar tárgyszó angol fordítását is. A korábbi keresési lehetőségek mellett megjelent egy új lehetőség is, a tárgyszójegyzék alapján történő keresés.

2. Artmagazin repertórium

Elkészült az Artmagazin művészeti folyóirat eddig megjelent számainak analitikus feltárása. A folyóirat cikkei (több mint 1000 tétel) ezzel kereshetővé váltak a könyvtár online katalógusában. Ezen túlmenően, a katalógus rekordjai alapján elkészült egy hagyományos, tartalomjegyzéken valamint szerzői és tárgyi mutatókon alapuló, on-line repertórium is.

3. Hallgatói adatbázis

Az egyetem hallgatói anyakönyveinek feldolgozásával készül a volt hallgatók adatait tartalmazó hallgatói adatbázis. Jelenleg a kezdetektől a harmincas évek végéig tartó időszakból közel 5000 rekordot tartalmaz, fejlesztése, kiegészítése és ellenőrzése folyamatos. Az adatbázisban a hallgatók számos szempont szerint kereshetők, így például tanévek vagy mesterek alapján is. Adatbázisból adatokat lekérni a könyvtárban, könyvtárosi közreműködéssel lehet.

4. Retrospektív katalogizálás

A projekt keretében több mint 3700 bibliográfiai rekord keletkezett.

ARTMAGAZIN REPERTÓRIUM 2003-2011

A pályzat keretében készült az Artmagazin repertóriuma. Elérhető ide kattintva.


A MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY RÉSZVÉTELE AZ ATHENAPLUS EURÓPAI UNIÓS PROJEKTBEN


A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény részvétele az AthenaPlus európai uniós projektben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Gyűjteménye a Schola Graphidis Művészeti Gyűjteménnyel együtt csatlakozott 2015-ben az AthenaPlus európai uniós projekthez. A két gyűjtemény a 18-20. századi magyar képző- és iparművészet művészeti oktatási szegmenséhez kapcsolódó műtárgyakat őrzi és gyűjti, s mint ilyen, kiemelkedő muzeális állománnyal rendelkezik.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem AthenaPlus-projekthez történő partneri csatlakozásával a művészeti gyűjtemények számára lehetővé vált a műtárgyállomány egy részének nemzetközi szintű bemutatása.

A Művészeti Gyűjtemény a projekt keretében 3.500 digitális rekord szolgáltatását vállalta, amely hamarosan az europeana.eu honlapján válik nyilvánossá. A digitális rekordok a gyűjtemény 19. század végi és 20. század eleji grafikai és fotográfiai állományából mutatnak be válogatást.

A két gyűjtemény továbbá részt vett a múzeumi tartalmak megjelenítését és kulcsszavazását célzó kísérletben ("Visualization and Indexing of Museum Content"), amelynek elsődleges célja a műtárgyak LIDO-alapú, gazdagított leírása volt. Ebben a kísérletben 100, a gyűjtemények szempontjából reprezentatív műtárgy, így 18-19. századi rajzok, 19. századi ornamentika lapok és 20. századi történeti fotográfiák gazdagított tartalmú leírását vállalta.


NKA PÁLYÁZAT

2013-2014
 

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjteményben található muzeális gyűjtemény állományvédelme, restaurálása
c. pályázat (azonosító száma 3543/00153) szakmai beszámolója és fotódokumentációja.

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott
A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárában található 100 db Lotz Károly alak- és drapériatanulmány kollekciójának restaurálása
c. pályázat (azonosító száma 3511/03834) beszámolója: a restaurálás előtti és utáni állapot fotódokumentációja, valamint dokumentáció a műtárgyak visszahelyezéséről.

--------------------------------------------------------------------

2012-2013
 

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott
Az egyetem könyvtárában található 100 db Lotz Károly alak- és drapériatanulmány kollekciójának restaurálása
c. pályázat (azonosító száma 3511/03649) szakmai beszámolója, a restaurálás előtti és utáni állapot fotódokumentációja, valamint dokumentáció a műtárgyak visszahelyezéséről.