bezárás

TÁMOP pályázat

ÚSZT logó

Projekt száma: TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0020  

Projekt neve: Tudásdepo-Tudásvásár. A felsőoktatási tudásvagyon megosztása és az élethosszig tanulás érdekében történő hasznosítása az együttműködő intézmények és könyvtáraik szolgáltatásainak fejlesztésével

A projekt megvalósulásának helyszíne: A Budapesti Corvinus Egyetem által vezetett hat tagból álló konzorcium könyvtárai: Általános Vállalkozási Főiskola, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szent István Egyetem

A projekt megvalósításának kezdete: 2011.04. 01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2012.03.31.

A támogatás mértéke: 100 618 863 Ft (85%)

Támogatás összege: 74 502 500 Ft (ebből a MKE részére 4 998 870 Ft)

A projekt tartalmának rövid ismertetése:
A támogatást nyert együttműködő felsőoktatási intézmények – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Általános Vállalkozási Főiskola – a Budapesti Corvinus Egyetem vezetésével valósítják meg a felsőoktatási digitális tartalmak általánosan kereshetővé és hozzáférhetővé tételét, támogatva a tudományos kutatási eredmények közkinccsé válását.

A megvalósult projekt szolgáltatásai lehetőséget nyújtanak a középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok számára is a választott felsőoktatási szakterület alapos megismerésére, s ezzel megalapozott karrier-tervezésre.

Az élethosszig tartó tanulás támogatására alternatív oktatási lehetőségeket és formát teremt a projekt az önálló ismeretszerzés kooperatív megoldását támogató, portálba épített keretrendszerrel. Ezzel új lakossági rétegek bevonását teszi lehetővé a felsőoktatási intézmények által létrehozott tudományos eredmények és információk felhasználói körébe, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, a leszakadó térségek felnőtt népességére.

Ezen közösségi célok mellett a projekt támogatja az együttműködő intézmények könyvtárainak szolgáltatásfejlesztését, országos szolgáltatásokhoz és ellátó rendszerekhez való kapcsolódását, valamint munkatársaik szakmai továbbképzését.

A projekt megvalósulását a következő oldalon követheti: www.lib.uni-corvinus.hu

Projekt menedzser: dr. Szivi Józsefné (BCE Központi Könyvtár)

A projektet finanszírozó szerv neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet.