Peter und Irene Ludwig Stiftung


A Magyar Képzőművészeti Egyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolása és folyamatos bővítése alapvető része intézményünk tevékenységének.

Az egyetem egyik legfontosabb nemzetközi támogatópartnere több mint két évtizede az aacheni székhelyű Peter und Irene Ludwig Stiftung. Peter Ludwig maga kötötte az első támogatási szerződést az egyetem jogelődjével a Magyar Képzőművészeti Főiskolával, mely a művészettörténész mecénást 1988-ban a díszdoktorává választotta.
Az első szerződés szerint az alapítvány évente két hallgató számára biztosít ösztöndíjat egy nemzetközi szakmai tanulmányúthoz. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.
Ezt a támogatást, az alapítvány hosszú távon biztosítja az egyetem graduális képzésében résztvevő hallgatók számára.

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen Doktori Iskola működik. A Doktori Iskola hallgatói számára elengedhetetlenül fontos a nemzetközi terepen folytatott művészeti kutatás.
Ezért a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2017 márciusában beadvánnyal fordult a Ludwig alapítványhoz, melyben az alábbi két projekt támogatását kérvényezte.

  • Egy kutatási ösztöndíj bevezetését a Doktori Iskola azon két hallgatója számára, aki a nemzetközi kortárs művészet elméleti és gyakorlati kérdésfelvetéseinek magas szintű értelmezésével foglalkozik.
  • Egy vendégprofesszor meghívását és alkalmazását, aki a graduális és a doktori képzésben résztvevő hallgatók számára lehetőséget nyújt független nemzetközi művészeti és műveszetoktatói pozíciók megismerésére.

A Peter és Irene Ludwig Alapítvány kuratóriuma 2017. májusi ülésén határozatot hozott a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2017 tavaszán benyújtott kérelmének támogatásáról. Ennek alapján a következő öt évben az alapítvány jelentős anyagi támogatást biztosít a két projekt megvalósítására.

  • Ennek köszönhetően öt éven át, évente két doktorandusz részesül a Peter és Irene Ludwig kutatási és tartózkodási ösztöndíj támogatásában. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.
  • Egy nemzetközileg ismert művész a Peter és Irene Ludwig Alapítvány által támogatott vendégprofesszor feladatkörének betöltésére kap megbízást. A vendégprofesszor kiválasztását az alapítvány és az egyetem javaslatait követően egy nemzetközileg elismert művészekből álló bizottság végzi.

A két projekt megvalósítását és az intézmények együttműködését rögzítő szerződés ünnepélyes aláírására 2017.október 17-én 11 órakor kerül sor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanácstermében. Az aláírásra Budapestre érkezik Dr. Brigitte Franzen asszony, a Peter és Irene Ludwig Alapítvány vezetője.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem vezetősége ezúton is köszöni a Peter und Irene Ludwig Stiftung nagyvonalú anyagi és szellemi támogatását, mely az egyetem nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítését szolgálva járul hozzá a hallgatók fejlődésének elősegítéséhez.


Kibővítette együttműködését az MKE és az aacheni Ludwig Alapítvány

A nemzetközi kapcsolatok ápolása és bővítése fontos része a Magyar Képzőművészeti Egyetem tevékenységének. Az egyetem életében jelentős eseményre került sor ezen a téren: megújítottuk a Peter és Irene Ludwig Alapítvánnyal több mint két évtizedes múltra visszatekintő együttműködési megállapodásunkat, amelynek értelmében a következő öt évben az Alapítvány további, jelentős összegű támogatást biztosít az MKE Doktori Iskolája számára. A nagylelkű támogatásnak köszönhetően az immár 28 éve létező utazási ösztöndíj mellett minden évben két doktorandusz részesülhet kutatási ösztöndíjban, valamint egy vendégprofesszor meghívása is lehetővé válik.

A két intézmény közti szerződés ünnepélyes aláírására Magyarországra érkezett Dr. Brigitte Franzen asszony, a Peter és Irene Ludwig Alapítvány vezetője is. A ceremóniára 2017. október 17-én 11 órakor került sor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanácstermében, ahol Dr. Brigitte Franzen, prof. Csanádi Judit rektor és prof. Sass Valéria projektmegbízott látták el kézjegyükkel a dokumentumot.

Csanádi Judit az aláírási ceremónián kiemelte, hogy a Ludwig Alapítvánnyal közel 30 éves kapcsolatot ápol az Egyetem. Támogatásuknak köszönhetően az elmúlt 28 évben 56 hallgató vehetett részt szakmai úton. Az együttműködés kibővítésével az MKE kutatási tevékenysége is előtérbe és nemzetközi kontextusba kerül, amiért nagyon hálás az intézmény. Csanádi Judit megköszönte egyúttal Sass Valéria professzor asszony munkáját, akinek áldozatos közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre az új megállapodás.

Az eseményen jelen volt Michael Müller-Verweyen, a Goethe Intézet vezetője is, aki köszöntőjében kiemelte, milyen alapvető szerepet játszik immár több évtizede a Ludwig Alapítvány a magyar-német kulturális kapcsolatok ápolásában.

Brigitte Franzen az együttműködés kapcsán elmondta, hogy a gyűjteménye révén a világ 26 Ludwig Múzeumában jelen lévő Ludwig Alapítvány alapítói, Peter és Irene Ludwig számára a nemzetköziség, egymás megismerésének és megértésnek lehetősége alapvető érték volt. Mivel művészettörténész hallgatóként ismerkedtek össze, maguk is az akadémiai közegből indultak és építették fel gyűjteményüket. Franzen asszony meggyőződése, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel 28 éve elindult kapcsolat kibővítése a Peter és Irene Ludwig által képviselt szellemiségben történik. Örömét fejezte ki egyúttal, hogy a most megkötött szerződést ‒ mely az Alapítvány életében is újdonságnak számít, hiszen az első vendégprofesszori programot indították ezzel útjára ‒ a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel köthette meg az Alapítvány.

Az MKE Doktori Iskolájának vezetője, Szegedy-Maszák Zoltán professzor szintén megköszönte a Peter und Irene Ludwig Stiftung támogatását, azt hangsúlyozva, hogy a vendégprofesszorok és a kutatási programok támogatása jelentőségében messze túlmutat az Egyetem keretein, az egész magyar képzőművészet nemzetközi kontextusát befolyásoló esemény.

2017. október 17.

Peter und Irene Ludwig Stiftung
Peter und Irene Ludwig Stiftung
Peter und Irene Ludwig Stiftung

© Peter und Irene Ludwig Stiftungwww.mke.hu