DLADLA100– a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása az 1916-ban alapított zürichi Cabaret Voltaire centenáriuma alkalmából.

„»50 frank jutalom annak, aki elmagyarázza nekünk, mi a dada« – állt az 1921 januárjában Párizsban kiadott »Dada soulève tout«, vagyis »Dada felkavar mindent« kezdetű szórólapon a vezető dadaisták aláírásával. Jellegzetes dada-paradoxon, hogy aki egy ilyen felhívásra jelentkezne, az nyilvánvalóan nem értené a felhívásban rejlő csúfondáros dada-gesztust, tehát nem tudhatná, mi a dada; következésképp akinek van fogalma arról, mi a dada, nem jelentkezik ilyen felhívásra. S valóban, nem is tudunk arról, hogy jelentkezett volna valaki. Pedig a feladat ma is csábító a benne rejlő rendkívüli kihívás miatt, mert – ha komolyan vesszük – ez a feladvány igen nehéz, és maguk a dadaisták tették azzá.” Ezzel a gondolattal kezdi Kappanyos András az általa szerkesztett, online Dada antológiát, amely a benne összegyűjtött szemelvények révén egy szövegkollázsszerű egész összeállítására, tehát mégiscsak a dada meghatározására vállalkozik, nyugtázva egyszersmind a tevékenység alapvető ellentmondásosságát.

A DLADLA100 című csoportos kiállítás ezt a paradox definíciós kísérletet folytatja. A Barcsay Teremben bemutatott munkák a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának egykori és jelenlegi hallgatói körében közzétett pályázatra beérkezett vagy bekért művek közül kerültek ki. A DLA vezetősége a zürichi Cabaret Voltaire centenáriuma alkalmából tette közzé a felhívását, amelyre a dada művészeti mozgalom máig érzékelhető jelenlétét, különböző kortárs újraértelmezéseit és lehetséges kritikáit közvetítő alkotásokat várt.

A kiállító művészek munkáiban eltérő módon és különböző szinteken jelenik meg a dada öröksége: a dada-eseménytörténet bizonyos részeinek feldolgozásától kezdve, a dadára jellemző motívumok és a sajátos képzőművészeti eszköztár kortárs alkalmazásán át, egészen a mozgalom irodalmi és tipográfiai sajátosságainak értelmezéséig.

A DLADLA100 tehát a fent idézett Dada antológiához hasonlóan működik, a Barcsay Teremben azonban a szemelvények összeolvasása helyett a kortárs művészeti alkotások megismerése ad egy szintén kollázsszerű összképet arról, hogy mit jelent 2016-ban a dada Magyarországon a művészdoktorok, illetve a doktoranduszok számára.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:

BORSOS LŐRINC, BÖGÖS Loránd, Jivens O. BREEWENSES, Igor & Ivan BUHAROV, FAJGERNÉ DUDÁS Andrea, FERNEZELYI Márton & KAPPANYOS András & LEPSÉNYI Imre & SZEGEDY-MASZÁK Zoltán, HAÁSZ Katalin, HECKER Péter, IZSÁK Előd, KICSINY Balázs, KOLLER Margit, István KOVÁCS, KŐNIG Frigyes, K.U.T.A.Cs. (MÉCS Miklós & VÁNDOR Csaba) & VirágJudit Galeri (BOGYÓ Virág & FISCHER Judit), LACZKÓ Juli, PETERNÁK Anna, Katerina ŠEVIĆ & Tehnika Schweiz (LÁSZLÓ Gergely & RÁKOSI Péter), SZELLEY Lellé, SZILÁGYI Kornél & VÁNDOR Csaba, SZTRUHÁR Zsuzsa, TANGL Edit, TASNÁDI József

MEGTEKINTHETŐ:

2016. december 16 – 2017. január 31.

KURÁTOROK:

KICSINY Balázs, MUCSI Emese, SZEGEDY-MASZÁK Zoltán

SZÖVEGEK:

KAPPANYOS András, MUCSI Emese

KOORDINÁTOR:

SZŰCS Réka

FORDÍTÁS:

LAKI Júlia

GRAFIKAI TERVEZÉS:

LEPSÉNYI Imre

KÜLÖN KÖSZÖNET:

BODÓNÉ HOFECKER Zsuzsanna, BOGNÁR Benedek, CSÁBI Ádám, CSEJDY Réka, ESTERHÁZY Marcell, GYŐRI István, LUKÁCS Annabella, MAJSAI Réka, PASSUTH Krisztina, SIMON Zsuzsanna

KATALÓGUS:

DLADLA100

WEB:

http://www.artpool.hu/dada/antologia.html
https://www.facebook.com/kepzomuveszetiegyetem/


A DLA a Doctor of Liberal Arts, latinul a Doctor Liberalium Artium rövidítése. Ez a tudományos fokozat csak a művészeti képzés területén szerezhető meg.TÁMOGATÓ

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Nemzeti Kulturális Alap

www.mke.hu