Első évfolyam, 1902    |    Második szám    |    p. 151-152.    |    Facsimile
 

 

MAGYAR MŰVÉSZETI IRODALOM

Zichy Mihály szülőházában. Irta Kézdi-Kovács László. Pesti Hírlap, jan. 30.

Schmitz, Bartholdi, Lambeaux. írta Palóczy L. Neues Pester Journal, febr. 1.

Barabás Miklós emlékiratai. II. Közzéteszi Kézdi-Kovács László. Budapesti Szemle, februári füzet. 111. márciusi füzet. IV. áprilisi tüzet.

Egy-két szó művészeti oktatásunk kérdéséhez, Írta F.A. Magyar Szemle, febr. 2.

Az új királyi palotában. Budapesti Hirlap, febr. 4. Nyári Sándor : A censtochowai pálos-kolostor és magyar műemlékei. Ismerteti Császár Elemér. Századok, 1902. 1. szám.

Die Gemaldegalerie in Hermannstadt. írta Karl Voll. Beilage zur Allgemeinen Zeitung, München, febr. 13.

Egy elfelejtett szobrász. (Az öreg Dunaiszky). írta Tábori Koméi. Pesti Napló, ehr. Ki.

Zichy Mihály és leánya, írta id. Ábrányi Kornél. Pesti Napló, fehr. 10.

Tanitók művészeti egyesül. Magy. Nemzet,febr. 21.. 28.

Egy ismeretlen erdélyi művészről. (Az Egerházi-család két nemes-levele). Irta Sz. F. Erdélyi Múzeum, febr. 15.

Az igazságügyi minisztérium új palotája. Magyar Nemzet, febr. 21.

Budapest architektúrája. Esti Újság, febr. 22.

A magyar építőstilusért. írta - r. r. Pesti Napló, febr. 23.

A műkincsek védelme. Irta Szivák Imre. Magyar Közélet, márc. 1.

A cigányok festőjéről (Valentiny János). írta Szana Tamás. Magyarság, márc. 4. A budapesti házak, írta Hungarus. Politikai Hetiszemle, márc. 2.

Herbert Spencer és művészeti jövőnk, írta Heckler Antal. Magyar Nemzet, marc. 7.

Egy magyar művésznő (Mirkovszkyné). Irta Nyitray Aladár. Magyar Szalon, márciusi füzet.

Titkos pályázatok, írta Alfa. Budapesti Hírlap, márc. 8.

A modern iparművészet. Irta Dömötör István. Iparosok Olvasótára: Hasznos olvasmányok. VIII. évfolyam.

A szép lakás. Irta Szántó Kálmán. Budapesti Napló, márc. 16.

Műpártolás. Irta -x. Magyar Szemle, márc. 10. és 23.

Palletan, a könyvújító. Irta Szikszay Ferenc. Magyarország, marc. 16..

Tanulmányok a művészi nevelés köréből. Irta Ujváry Ignác. Nemzeti Nőnevelés, 2-3. szám.

Hogyan támogatják nálunk az építészeket. Magyar Szó, márc. 25.

Művészet és pénz. Pesti Hírlap, márc. 1.

A renaissance-kori művészet. I. Irta dr. Janicsek József. Athenaeum, I. szám.

Műkincsek kivándorlása. Független Magyarország, ápr. 4.

Divat az edényekben, írta dr. Prém József. Ébredés, márc. 30.

A király és a művészeti pályázatok. Pesti Napló, ápr. 4.

A cinquecento olasz iparművészetéről. Magyar Nemzeti ápr. 5.

Nécsey István. Ethnographia, 3. füzet.

A munka érvényesülése a művészetben. Irta Poór Antal. Erő, márc. 23., 30.

A Nemzeti Szalon Zichy-kiállítását ismertették: Budapesti Napló, febr. 2. Egyetértés, febr. 2. Hazánk, febr. 2., 9. Hét, febr. 9. Magyarság, febr. 1. Magyarország, febr. 2. Magyar Géniusz, febr. 9. Magyar Hírlap, febr, l. Magyar Nemzet, febr. 2. Magyar Szemle, febr. 23. Magyar Szó, febr. 13. Neues Pester Journal, febr. 2. Pesti Hírlap, febr. 2. Pesti Napló, febr. 2. Pester Lloyd, febr. 4. Új Idők, febr. 9. Vasárnapi Újság, febr. 9.

Az Erzsébet királyné-szobor-pályázatot ismertették: Alkotmány, febr. 12., 15. Budapesti Hírlap, felír. 12., i:!., 14., 15. Budapesti Napló, febr. II., 12., 14., 15. Budapester-Tagblatt, fehr. 12., 13. Egyetértés, febr. 12., lő., 15. Hazánk, febr. Ili., 14. Hét, febr. 16. Magyarság, febr. 13., 14., 21. Magyarország, febr. 12.,13., 14., 15. Magyar Állam, febr. 15., 16. Magyar Szó, febr. 21. Magyar Hírlap, febr. 9., 12., 13., 14. Magyar Nemzet, febr. 12., 13., 18., 21. Magyar Szemle, márc. 2. Neues Pester Journal, febr. 12., 13., 14. Pesti Hírlap, febr., 12. 13., 14. Pester Lloyd, febr. 8., 12., 13., 14., 16., 22. Pesti Napló, febr. 9., 12., 13., 14. Új Idők, febr. 16. Vasárnapi Újság, febr. 23.

A Nemzeti Szalon tavaszi tárlatát ismertették: Budapesti Hírlap, Budapesti Napló, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Egyelértés, Magyarország, Magyar Szó, márc. 10. Magyar Géniusz, márc. 23.

Az új országháza művészi kiképzéséről közlemények jelentek meg a Budapesti Napló, Magyar Hírlap, Magyarország, Magyar Szó, Pesti Hírlap és Pesti Napló márc. l. számában, a Pesti Napló márc. 5. és 6-iki számában, a Pesti Hírlap márc. 5-iki, az Új Idők márc. 9, a Budapesti Hírlap, Budapesti Napló, Magyar Nemzet, Magyarország, Pester Lloyd, Pesti Napló márc. 11-iki, a Magyar Hírlap márc. 11. és 12-iki, az Új Század márc. 16-iki, a Hét márc. 16-iki Hazánk márc. 11. számában.

Nagy Kálmán életrajzát közölték : Budapesti Hírlap, Budapesti Napló, Pesti Hírlap, Pesti Napló febr. 25.

A Kossuth-mauzóleum pályázatát ismertették: Budapesti Hírlap ápr. 2. Budapester' Tagblatt ápr. 2. Budapesti Napló, márc. 20., 27., ápr. 2. Egyetértés, márc. 25., ápr. 2. Független Magyarország, márc. 25., 20., 28. Magyarság, ápr. 2. Hazánk, márc. 20. Magyar Hírlap, ápr. 2. Magyar Nemzet, marc. 22., 27. Magyar Szó, márc. 30. Neues Pester Journal, márc. 25., 26i., 28., ápr. 2. Pesti Hírlap, márc. 21., 20., ápr.'2. Pester Lloyd, márc. 26.. ápr. 2. Pesti Napló, márc. 20., 25., 27., 28., 29., ápr. 2. Új Idők, márc. 31., ápr. 6.

 

KIÁLLÍTÁSOK NAPTÁRA

A Münchener- Künstlergenossenschaft 1902. évi kiállítására szánt műveket ápril 10-30-ika közt kell beküldeni Münchenbe. A kiállítás június 1-én nyílik meg és október végéig tart.

A Verein Bildender Künstler Münchens. "Seceession" nemzetközi kiállítására szánt műveket ápril 15-ikéig kell bejelenteni és május 10-ikéig beküldendő. A kiállítás június 1-én nyílik meg és október végéig tart.

A párisi Société Nationale des Beaux Arts kiállítása megnyílik április 20-ikán és tart június 30-ikáig.

A karlsruhei Jubilaums Kunstaussrtellung 1902. ápril 25-ikén nyílik meg és tart október közepéig.

A párisi Sálon Annuel de la Société des Artistes francais kiállítása május l-jén nyílik meg és tart június 30-ikáig.

A berlini Grosse Kunstausstellung 1902-re szánt műveket március 15-ike és április 30-ika közt kell beküldeni. A tárlat május 3-ikán nyílik meg és szept. 28-ikán záródik.

A Salzburgi Künstlerhaus und Kunslvcrein XVlII-ik évi kiállítására a bejelentés határideje május 15-ikén, a beküldésé június l-én jár le. A kiállítás június 15-ikén nyílik meg és szeptember 30-ikáig tart.

 

LEJÁRÓ PÁLYÁZAT

1902. szeptember 15-ikén le jár a Vörösmarty-szobor tervére kiírt pályázat. A pályaművek az említett napon déli 12 óráig az "Otthon" írók és hírlapírók köre helyiségébe (Budapest, VII., Dohány-utca 70) küldendők he.

 

Felelős szerkesztő : LYKA KÁROLY

Kiadótulajdonos: S1NGER és WOLFNER Budapest, Andrássy-űt 10.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002