Első évfolyam, 1902   |   Tárgymutató   |   Első   |   Második   |   Harmadik   |   Negyedik   |   Ötödik   |   Hatodik   
 
TÁRGYMUTATÓ

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK
Nemzeti művészet. Írta Diner-Dénes József   12
Munkásaink és a művészet. Írta Vajda Ernő   28
Szecessziós stílus - magyar stílus. Írta Lyka Károly   164
A művészeti ízlés fejlesztéséről. Írta Ambrozovics Béla   182
Régi magyar mecénások. Írta Vayk   207

FESTÉSZET
Székely Bertalan új kartónjai. Írta Lyka Károly   1
Carpathius Viktor. Írta Lándor Tivadar   37
A tájképfestészet hangulata. Írta dr. Olgyai Bertalan   111
Valentiny János. Írta Dömötör István   127
Nécsey István. Írta L. K.   131
Az új magyar országháza falfestményei. Írta Dömötör István   153
Zichy Mihály és az illusztráció. Írta Lándor Tivadar   233
Látogatás Zichy Mihálynál. Írta Lovas Lajos   251
Munkácsy első festménye. Írta Malonyay Dezső   274
Egy és más Paál Lászlóról. Írta-Lázár Béla   297
Visszaemlékezések Munkácsyra. Írta Fritz von Uhde   319
Budapest magánképtárai I. Írta Lyka Károly   328
Tahi Antal. Írta Ambrozovics Dezső   342
Kelety Gusztáv.    345
Egy festőnőről. Írta Czóbel Minka   369
A modern tájkép. Írta Szana Tamás   374
Adler Mór. Írta Donatello   422

SZOBRÁSZAT
Az Erzsébet-emlékmű. Írta Lyka Károly   105
Nagy Kálmán. Írta Cs. Szabó Kálmán   133
Vita egy szobor körül. Írta Bródy Sándor   268
Néhány sor a jó és rossz kútról. Írta Lyka Károly   412
A kolozsvári Mátyás-szobor. Írta Malonyay Dezső   418

ÉPÍTÉSZET
A postatakarékpénztár háza. Írta Gerő Ödön   41
A barátok tornya Budapesten. Írta Divald Kornél   56
A modern építőművészet és a budapesti bérházak. Írta Spiegel Frigyes   93
A magyar ház fejlődése. Írta Szendrey Imre   255
Steindl Imre. Írta Csányi Károly   334
Lippert József. Írta D-n.   347
Az eperjesi szent Miklós-templom. Írta Divald Kornél   386

IPARMŰVÉSZET
Érmek és plakettek. Írta Yartin   60
A grafikai vonalról. Írta Olgyai Viktor   81
A brit iparművészeti kiállítás. Írta Diner-Dénes József   324

ROVATOK
Hazai krónika
Első szám

Második szám Harmadik szám Negyedik szám Ötödik szám Hatodik szám Kitüntetések: 68., 142., 225., 289., 354., 430.. old.

Külföldi krónika:

Elhalt művészek: 144, 228, 290, 358, 433. old.

Adatok művészetünk történetéhez: 74, 146, 229, 291, 359, 434. old.

Magyar művészeti irodalom: 79, 151, 230, 295, 364, 436. old.

Kiállítások naptára: 80, 152, 231, 295, 368. old.

Lejáró pályázatok: 80, 152, 231, 296, 368, 440. old.


A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 441-ik oldalon.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002