Negyedik évfolyam, 1905   |   Első szám   |  Tárgymutató  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Lyka Károly: Szimbolikus rajzok    l
Csányi Károly: Az angol ház    11
Leipnik L Nándor: A japánok és az európai művészet    18
Gerő Ödön: Donáth Gyula    26
Meiler Simon: Ferenczy István tanulóévei a bécsi akadémián    31
Czakó Elemér dr: Lippich Terka    46

 

ROVATOK

 

Hazai krónika

Művészeti tanintézeteink sorsáról    50
Az új képzőművészeti aranyéremről    51
A műtárlatok mizériáiról    51
A debreceni kiállításról    54
A velencei kiállítás magyar vonatkozásairól    56
Kitüntetések    56

 

Külföldi krónika

Új kiállítások Münchenben (Feuerbach, Zügel, Szómoff) (Olgyai Viktor)    57
Párisi művészeti krónika (Festők árfolyama, Carriére ünneplése, Carriés hagyatéka, Színes rézkarcok, Külföldi festők, A római akadémia, Rodin) (dr Kúnfy Lajos)    59
Római levél (A római magyar művészház, A nápolyi képtár ügye, Venezia újabb veszedelmei, A francia római díjak) (Lendvai Károly)    61
A bécsi Szecesszió kiállítása (1-a)    63
Aubrey Beardsley (1-a)    63

 

Adatok művészetünk történetéhez: 64

 

Művészeti irodalom: 68

 

Lejáró pályázatok: 72

 

Kiállítások naptára: 72

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003