Negyedik évfolyam, 1905   |   Tárgymutató   |   Első   |   Második   |   Harmadik   |   Negyedik   |   Ötödik   |   Hatodik   
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

Lyka Károly: Szimbolikus rajzok    l
Leipnik L Nándor: A japánok és az európai művészet    18
Bodnár Zsigmond: A műtermékekről    98
Márkus László: A rézkarc    145
Divald Kornél: Láthatatlan műemlékek    159
Lyka Károly: Horvát művészet    227
Gerő Ödön: Művészeti pályázatok    239
L K: Ráth György    265
Lyka Károly: Szociálista művészet    291
Z: Műtörténeti tennivalók    298
T H: Papirszeletkék    404

 

FESTÉSZET

Czakó Elemér dr: Lippich Terka    46
Lyka Károly: Zemplényi Tivadar    73
Bayer József: Marczinkey Elek    107
Fónagy Béla: Menzel Adolf    114
Leipnik L Nándor: Modern japán festészet    175
Olgyai Viktor: Böhm Pál    182
Malonyay Dezső: Az újabb festészet fejlődése    190
Malonyay Dezső: Grünwald Béla    217
Meiler Simon: Ferenczy Károly    281
Olgyai Viktor: Lenbach és Menzel    303
Bayer József: Az első magyar tájképfestőről    311
Lyka Károly: Fényes Adolf    353
Fieber Henrik: A modern vallásos festészet kialakulása    362
Rózsaffy Dezső: Pettenkofen Szolnokon    386

 

SZOBRÁSZAT

Gerő Ödön: Donáth Gyula    26
Meiler Simon: Ferenczy István tanulóévei a bécsi akadémián    31
Fónagy Béla: Meunier    231
Lázár Béla: Ligeti Miklós    255
Czakó Elemér: Kolozsvári Márton és György művészete    371

 

ÉPÍTÉSZET

Csányi Károly: Az angol ház    11
Gerő Ödön: Párkány és pillér    79
Divald Kornél: A bártfai városháza    89
Myskovszky Ernő: Régi fatemplomok    119
Lyka Károly: Modern otthon    151
Spiegel Frigyes: A Cinquecento építészetéről    166
D: Czigler Győző    187
Benkó István: Körösfő    250
Benkó István: Egy-egy székely házról, faluról    324

 

IPARMŰVÉSZET

Leipnik L Nándor: Érmek és plakettek    315
Dömötör István: Mosonyi-Pfeiffer Hellmann    402

 

ROVATOK

 

Hazai krónika

Művészeti tanintézeteink sorsáról    50
Az új képzőművészeti aranyéremről    51
A műtárlatok mizériáiról    51
A debreceni kiállításról    54
A velencei kiállítás magyar vonatkozásairól    56
Kitüntetések    56

A történeti stílusok és a modern művész    124
Az új tízkoronás bankjegyről    126
Kitüntetések    126

Az Éremkedvelők Egyesületéről    201
A szolnoki művésztelepről    201
Kitüntetések    201
A Kir József-Műegyetem Hauszmann-pályázatáról    202

Művészet-technikai intézet szükségességéről    268
A Kossuth- és Szabadságharc-szobrok-pályázatának eredménytelenségéről    269
A Corot-Mészöly ügyről    269
Művészi védjegyekről    270
Új szoborművek    270
Kiállítások    270
Kitüntetések    271

Művészeti előadásokról    331
Új művészeti folyóiratok    334
Az Éremkedvelők Egyesületéről    334
Kell-e cím a képnek ?    334
A magyar művésznövendékek párisi tanulóéveiről    335
Kiállítások    338
Új szobrok    338
Kitüntetések    338

A képzőművészetek népszerűsítéséről    409
A művészi nevelés középiskoláinkban    410
Művészi sírkövekről    411
A műalkotás mint árú    411
Mészöly Géza ifjúkori rajza    412
Kiállítások    414
Új szobrok    414
Kitüntetések    414

 

Külföldi krónika

Új kiállítások Münchenben (Feuerbach, Zügel, Szómoff) (Olgyai Viktor)    57
Párisi művészeti krónika (Festők árfolyama, Carriére ünneplése, Carriés hagyatéka, Színes rézkarcok, Külföldi festők, A római akadémia, Rodin) (dr Kúnfy Lajos)    59
Római levél (A római magyar művészház, A nápolyi képtár ügye, Venezia újabb veszedelmei, A francia római díjak) (Lendvai Károly)    61
A bécsi Szecesszió kiállítása (1-a)    63
Aubrey Beardsley (1-a)    63

Müncheni krónika (A művészet csődje, Kisebb kollekciók, A szecesszió tavaszi kiállítása) (Olgyai Viktor)    127
Párisi művészeti krónika (Cercle-k, A Bourdeley-árverés, Boucher intézménye) (dr Kúnfy Lajos)    129
A római nemzetközi műkiállítás (Lendvai Károly)    130
Művészek anyja (Ritoók Emma)    132
Szobrászati kiállítások Bécsben (Medardo Rosso, A Szecesszió szobrászati kiállítása) (LK)    133

Olasz krónika (A nápolyi képtár ügye, Carolus-Duran, holland metszetek és a római építőművészek fényképészeti kiállítása, Jegyzetek a velencei kiállításhoz, Nemzetközi művészeti kongresszus, A milánói Verdi-szobor-pályázat) (Lendvai Károly)    203
Müncheni krónika (A rézmetszetgyűjtemény és a műegyesület kiállításai, Segantini hármasképe, A Szecesszió modern képtára) (Olgyai Viktor)    205

Müncheni krónika (A IX nemzetközi műkiállítás) (Olgyai Viktor)    271
Szakadás a bécsi Szecesszióban    271

Olasz krónika (A római műkiállítás díjai, Olasz-bizánci kiállítás, Abruzzói antik művészeti kiállítás, Francia római díjasok kiállítása Mozgalom a szerzői tulajdonjog mellett) (Lendvai Károly)    339
A Besnard-kiállítás Parisban (Ritoók Emma)    341
Whistler-kiállítás Parisban (Ritoók Emma)    341
Párisi krónika (A két Salon) (Ritoók Emma)    343

A Sforzák kastélya    414

 

Adatok művészetünk történetéhez: 64, 135, 207, 275, 346, 415

 

Bibliográfia: 138, 350, 417

 

Művészeti irodalom: 68, 140, 208, 277, 351, 419

 

Művásár: 142, 213, 278, 349

 

Lejáró pályázatok: 72, 143, 214, 280, 352, 423

 

Kiállítások naptára: 72, 144, 216, 280, 352, 424

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 425-ik oldalon
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003