Ötödik évfolyam, 1906    |    Képjegyzék    |    p. 425-247.
 

 

KÉPEK LAJSTROMA

 

MŰMELLÉKLETEK

Nagy Sándor: Rembrandt halála 1, 1, 1
Glatz Oszkár: Karácsony 33
Székely Bertalan: Zichy Mihály halálára 75
Lionardo da Vinci: Tanulmány 145
Wellmann Róbert: Arcképtanulmány 217
Vaszary János: Parasztleányka 281
Koppené Szegfy Erzsi: Arcképtanulmány 352
Csók István: Sokác lányok 384

 

RAJZOK

Nagy Vilmos: Tanulmány 4
Rudnay Gyula: Hárman valának együtt 5
Nagy Sándor: A Vízcsöpp-Társaság plakátja 8
Ráth Anna: Otthon 9
Raáb Ervin: Besztercebányai részlet 12
Major Jenő: Tanulmány 13
Rudnay Gyula: Kis halott 16
Szenes Fülöp: Tanulmány 233
Nagy Zsigmond: Öreg koldus 236
Pállya Celesztin: Vásáros szekér 237
Vadász Miklós: Tanulmány 240
Muhits Sándor: Mese volt, vége van ! 241
Olgyai Viktor: Pihenő 244
Jávor Pál: Csavargó 245
Frecskay Endre: Fasor 248
Vaszary János: Szőnyegterv 281
Vaszary János: Akt-tanulmány 297, 301, 304
Vaszary János: Tanulmány 300
Márkus Géza: Színház-terv 305
Márkus Géza: Vázlatkönyvéből 307,307, 308, 309
Fényes Adolf: Fasor 372
Vadász Miklós: Tanulmány 373
Józsa Károly: Öreg ember 376
Kézdi-Kovács László: Est az erdőben 377
Zieh Ferenc: Liget 380
Pólya Tibor: Sztrájk 381
Ráth Anna: Munka 384

 

FEJLÉCEK ÉS ZÁRODÍSZEK

Muhits Sándor: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 18, 19, 22, 34, 62, 122, 150, 243, 336, 379
Sarkadi Ede: 35
Hirschmann Tivadar: 65
Lakatos Artúr: 75, 79, 353, 417
Jávor Pál: 83, 94, 100, 118, 127, 152, 172, 211
Cserna Rezső: 92
Rippl-Rónai József: 107, 121
Vögerl Rezső: 177
Mühlbeck Károly: 217
Szilasi József: 232, 250
Deutsch Dávid: 243
Medvéi Lajos: 279
Weber József: 291
Juszkó Béla: 302
Hazay Aladár: 311, 337, 340
Kacziány Ödön 366
Wessely Vilmos 390
Falus Elek 391, 420

 

FESTMÉNYEK

Uhde Frigyes: Engedjétek hozzám a kisdedeket 17
Uhde Frigyes: Jézus urunk légy vendégünk 20
Uhde Frigyes: Jézus születése 21
Hegedűs László: Krisztus siratása 24
Tull Ödön: Pihenő 25
Csók István: Ateliersarok 29
Nadler Róbert: A szt István-templom 44, 45
Halmi Artúr: Bismarck Herbert herceg 48
Halmi Artúr: Zongora-óra 49
Halmi Artúr: Arckép-tanulmányok 51, 58
Halmi Artúr: Bismarck Ottó herceg 52
Halmi Artúr: Friedl 52, 53
Halmi Artúr: Miss Geraldine Farrar 53
Halmi Artúr: Mausi 54
Halmi Artúr: dr Georg Hirth 55
Zichy Mihály: A mentőcsolnak 76
Zichy Mihály: A pusztítás géniuszának diadala 77
Zichy Mihály: Öreg asszony 78
Zichy Mihály: Éjféli párbaj 80
Zichy Mihály: Petőfi apoteozisa 81
Zichy Mihály: Kosztüm-rajzok 84
Zichy Mihály: 1848 85
Zichy Mihály: Önarcképe 88
Zichy Mihály: Kaukázusi legenda 93
Rippl-Rónai József: Karácsony 108
Rippl-Rónai József: Öreganyám 109
Rippl-Rónai József: Korcsolyázók 111
Rippl-Rónai József: Töprengő nő 112
Rippl-Rónai József: Csöndes órák 113
Rippl-Rónai József: Társaság a szabadban 114
Rippl-Rónai József: Olvasó nő 115
Rippl-Rónai József: Szundikálás kettesben 116
Rippl-Rónai József: Utcakövezők 117
Rippl-Rónai József: Egy orvos arcképe 119
Rippl-Rónai József: Vöröshajú nő 120
Nagy Zsigmond: Krisztus és Pilátus 124
Zombory Lajos: Az akolban 125
Memling: A kálvária 153
Tanulmány a kálváriához 154
Gerard Dávid: Krisztus születése 156
Vesztfáliai festő: Madonna 157
Mária életének festője: Krisztus a kereszten 158
Mária életének festője: Madonna mint védnöknő 159
Alsó-rajnai festő: A golgota 160
Hans Schuchlin és Bart Zeitblom: Mária halála 161
Wilhelm Pleydenwurfí: St Viel vértanusága 164
Nürnbergi festő: Mária 165
Nürnbergi festő: Evangélista sz János 165
Dürer Albrecht: Endres Dürer képe 168
Dürer Albrecht: Férfi-arckép 169
Lucas Cranach: Krisztus siratása 171
Lucas Cranach: Madonna szent nőkkel 173
?: Krisztus ostorozása 174
?: A három szent király hódolata 175
?: Ifj szt Jakab vértanusága 175
?: Mária látogatása 176
Carlo Crivelli: Madonna 180, 181
Pietro Alemanno: Madonna 181
Gentile Bellini: Caterina Cornaro 184
?: Caterina Cornaro képmása 185
Gentile Bellini: A kereszt csodája 185
Girolamo da Santa Croce: Ker. sz. János 188
?: Szt János-oltár 188
Ant Mária Charpi: Madonna 189
Cima: Madonna 189
Antonello da Messina: Az oszlophoz kötött Krisztus 192
Pietro da Messina: Az oszlophoz kötött Krisztus 192
Andrea Solario: Az oszlophoz kötött Krisztus 193
Vincenzo-Catena: Szent család 196
?: Madonna 197
Marco Marziale: Női fej 201
Marco Basaiti: Alexandriai sz Katalin 201
Marco Basaiti: Sz Jeromos 205
Cima: Madonna (részlet) 205
Cima: Sz Jeromos (részlet) 205
Jacopo da Valencia: Madonna 210
Gundelfinger Gyula: Tájképtanulmány 228
Gundelfinger Gyula: Felsőmagyarországi várkastély 229
Kupeczky János: Tárogatón játszó férfi 249
Kupeczky János: Férfi képe 252
Kupeczky János: Sobiesky János 253
Mányoky Ádám: Carignan hercegnő 257
Andrea Previtali: Madonna 258
Lorenzo Lotto: A S Bartolommeo-oltár oromzata 259
Lorenzo Lotto: Rekonstruált oltárkép 261
Lorenzo Lotto: Sz Jeromos 261
Giorgione ny: Paris születése 269
Giorgone ny: Az idahegyi pásztorok 271
?: Antonio Brocardo arcképe 273
Bcrnardino Licinio: Női arckép 276
Vaszary János: A madridi szépművészeti akadémia 284
Vaszary János: Nógrádi búcsúsok 285
Vaszary János: gr Batthyány Ilona 288
Vaszary János: Tengerpart 289
Vaszary János: Leány tükör előtt 290
Vaszary János: Leány feketében 292
Vaszary János: Arckép 293
Vaszary János: Olvasó leány 296
Vaszary János: Műteremben 296
Sebastiano del Piombo: Férfi arckép 312
Sebastiano del Piombo ny: Férfi arckép 313
Bartolominco Veneto: Férfi-képmás 315
?: Violante 316
?: Violante 317
?: Santa Conversazione 320
?: Santa Conversazione 321
Bonifazio ny: Madonna sz Dorottyával 324
Bonifazio ny: Szent család 325
Giacomo Pistoja: Madonna 329
Polidoro da Lanzano: Madonna 333
Bihari Sándor: Önarckép 354
Bihari Sándor: T A úrnő arcképe 355
Bihari Sándor: Férfi-tanulmányfej 356
Bihari Sándor: Női tanulmányfej 356
Bihari Sándor: Oláh temetés 357
Bihari Sándor: Falu rossza 360
Bihari Sándor: Pusztai csendélet 361
Bihari Sándor: Vasárnap délután 364
Bihari Sándor: Mézeshetek 365
Eugene Carriére: A család 368
Eugene Carriére: Maternité 369
Eugene Carriére: Verlaine arcképe 375
Moroni: Madonna sz Jánossal 392
Ghislandi: Fiatal festő képe 392
Moretto: Fiatal szent 393
Romanino: Férfi-képmás 397
Savoldo: Madonna, sz Jakab és sz János?
Domenico Morone: Assisi sz Ferenc átadja a szerzetesi szabványokat 404
Domenico Morone: Assisi sz Ferenc prédikációja 405
Liberale da Verona: Madonna 408
Carotto: Mihály arkangyal 409
Brussasorci Dóm: Krisztus a keresztfán 412
Brusasorci: Krisztus a keresztfán 413
Tiepolo G B: Compostellai sz Jakab 415

 

SZOBRÁSZATI MŰVEK

Füredi Rikárd: Sírkő 56, 60, 61
Márkus Géza: Sírkő 57
Wessely Vilmos: Sírkő 57
Halász József Sírkő 59, 64
Gönczy Miklós: Sírkő 66
Ifj Vastagh György: Európa elrablása 96
Vedres Márk: Pihenő 97
Vedres Márk: Akt 97
Ifj Vastagh György: Bivalyok 99
Róna József: Egy kérdés 101
Róna József: A kis türelmetlen 101
Barcza Lajos: Hócsata 102
Markup Béla: Genre 102
Vedres Márk: Férfialak 103
Ligeti Miklós: Széchenyi Viktor gróf 103
Liipola György: Kenyér 104
Liipola György: Kalotaszegi paraszt 104
Füredi Rikárd: Erős Jancsi 105
Füredi Rikárd: Vadásznő 105
Markup Béla: Medvetáncoltató 106
Markup Béla: Agár 106
Ferenczy István: Viczay grófnő 278
Somogyi Stágl Rezső: Síremlék 389

 

ÉPÍTÉSZETI MÜVEK

Kasselik: szt István-templom 32
Hild: szt István-templom 33, 36
Ybl Miklós: szt István-templom 37, 41, 44, 45
Schickedanz és Herzog: Szépműv Múzeum 145, 146, 147, 148, 149, 151
A régi budai Halászbástya 217
Schulek Frigyes: Részlet a budai Halászbástyáról 218, 220, 221, 224
Márkus Géza: Szanatórium 310
Márkus Géza: Szinház-terv 305
Márkus Géza: Vázlatok 307, 307,308, 309

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003