Ötödik évfolyam, 1906   |   Tárgymutató   |   Első   |   Második   |   Harmadik   |   Negyedik   |   Ötödik   |   Hatodik   
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

Lyka Károly: Sírkövek    58
T H: Papirszeletkék    62, 122, 337, 417
Kammerer Ernő: A Szépművészeti Múzeum    145
Márkus László: A modern színpad    243
Radisics Jenő: Hamisított régiségek    291
Éber László: Műemlékek gondozása és modern művészet    379

 

FESTÉSZET

Fieber Henrik: Uhde Frigyes    19
Róbert Jenő: Halmi Artúr    51
Lándor Tivadar: Zichy Mihály    75
Zichy, Munkácsy és Székely    83
Pintér Ákos: Zichy Mihály, az ember és eszméi    94
Petrovics Elek: Rippl-Rónai József    107
Bayer József: Egy magyar virágfestő a XIX. évszázad elején    118
Takács Zoltán: Németalföldi és német képek a XV és XVI századból    152
Divald Kornél: Magyarországi képek a XV és XVI századból    172
Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei I. - A velencei festők    177, 259, 311, 391
Divald Kornél: Gundelfinger Gyula festőművész    232
Nyári Sándor: Kupeczky János és Mányoky Ádám    250
Lázár Béla: Vaszary János    281
Fónagy Béla: Bihari Sándor    353
Fülep Lajos: Eugene Carriére    366

 

SZOBRÁSZAT

Lyka Károly: Apró bronz    100

 

ÉPÍTÉSZET

Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz    l
Éber László: A budapesti szt István-templom    35
Szmrecsányi Miklós: Történeti művészet a Halászbástyán    217
Bródy Sándor: Egy építész ötletei    303

 

ROVATOK

 

Hazai krónika

A kiállításokról visszautasított képekről   65
Guznics Kálmánról    65

A vidéki kiállításokról    127
A rajz a középiskolában    128
Matuska Jenőről    129
A Munkácsy-szobor pályázatról    130
Egy posthumus cikk    130
Kitüntetések    130

Apponyi művészeti programmjáról    211
A Szépművészeti Múzeum    212

A jury    279

Magyarország műemlékeinek összeírása    340

A Képzőművészeti Társulat vándorkiállításáról    420
Kitüntetések    421
Kiállítások    422
Új szobrok    422

 

Külföldi krónika

Müncheni krónika (Olgyai Viktor)    66 (Gyenis János)    343
Bécs (Fieber Henrik)    131 (B N-né)    212
Párisi levél (Lendvai Károly)    132 ,    342
Brüsszeli levél (Ernszt Lajos)    422

 

Adatok művészetünk történetéhez    69,    135,    280,    348,    423

 

Művészeti irodalom    70,    138,    215,    351,    423

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 425-ik oldalon.
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003