Hatodik évfolyam, 1907    |   Hatodik szám    |    p. 410-411.    |   Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK


TERMÉSZET

 

Minden művészet a természet utánzása.

Seneca

*

A természet a mesterek mestere.

Goethe

*

Mert a művészet valósággal benn rejtőzik a természetben, aki abból ki tudja ragadni, az megkapta.

Dürer

*

A természet az egyetlen forrás, amely kimeríthetetlen és amelyből minden derekasság fakad.

Joshua Reynolds

*

Égő csodálattal bámulni a természetet: ez a művészet legfőbb parancsolatja.

Fritz Mackensen

*

Örök haladást csak a természet alapos tanulmányozása rejt.

Anselm Feuerbach

*

Szép, szép a természetet tanulmányozni, de akinek aztán semmi sem jut az eszébe, annak mi haszna a természetből?

Moritz v. Schwind

*

A természet, ha művész szemével értékeljük, nem mintakép. Hiányos, túloz és torzít. A természet esetlegesség. A „természet után való tanulmányt" rossz jelnek veszem: meghódolást jelent, gyöngeséget, fatalizmust, - porban fetrengni a csip-csep holmi előtt nem méltó a talpig művészhez.

Friedrich Nietzsche

*


A természet szolgálata, helyesen megértve, tökéletes szabadság. Joshua Reynolds

*

Félve, remegve kövessük a természetet, tisztelettel és hálával, de ne hiúságból vagy elfogultan.

Joh. Georg Hamann

*

Mértéktelen fennhéjázás vagy szertelen ostobaság azt hinni, hogy valaki javítani képes a természet úgynevezett hibáin vagy fogyatékos ízlésén. Mily alapon gondolhat ilyesmire bárki is ? Akik nem szeretik s nem értik a természetet, azok elől elrejti ábrázatát, melyet azok csak esetleg pillanthatnak meg. Ezért panaszolják aztán, hogy savanyú a szőlő. Miután nem értik meg a természetet: bosszúból megrágalmazzák. Rájuk illik a próféta mondása: „Isten ellentáll a gőgnek, de kegyelmet oszt az alázatosnak." A természet fenntartás nélkül odaadja magát annak, aki reá vágyakozik, de féltékeny egy úrnő: kívánja, hogy egyedül őt szeressék.

J. F. Miilet

*

A vérbeli művész nem tagadja meg azt, amit

Isten teremtett. W. M. Hunt

*

A művész, aki elfordul a természettől, sohasem fog magasztosat alkotni.

E. J. Hähnel

*

Tiszteletet érezni a természet iránt még nem jelenti azt, hogy majmaivá legyünk.

Alexander von Gleichen-Russwurm

*

Helyes a természetet utánozni, de nem az unalomig

Jean Lerond d'Alembert

*

Minél több a természet, — vagy jobban mondva, minél több a felületesen visszaadott természet valamely műben, annál kevesebb benne a művészet, annál kevesebb a művész egyéniségének kifejezése, annál kisebb a néző érdeklődése.

Walter Crane

*

Ha a természetet betűről-betűre utánozni akarjuk, ujjaink közt siklik ki kezünkből.

Eugene Dcveria

*

A természet menten föllázad, mihelyst tökéletesen utánozni próbáljuk.

Jules Breton

*

A festő még akkor is megváltoztatja a természetet, ha másolni akarja. Talán annál inkább, mentül nagyobb művész.

Richard Muther

*

Megbecsülhetetlen a kép, amely a természetet interpretálja. De tűzre való, mihelyst a természetet pótolni akarja.

William Hooker

*

Legnagyobb feladata minden művészetnek a látszat révén egy magasabbrendű valóság illúzióját adni. Mily hamis törekvés azonban a látszatot annyira megvalósítani, míg végre csak földhöz ragadt valóság marad belőle. Mert ha a csalódásig híven ábrázolom a kedvesem kis kutyáját, akkor van ugyan két kis kutyám, de műremekhez nem jutottam.

Goethe

*

Kétféle a módja a természet utánzásának: az egyik a maga igazát a lélek, a másik a szem érzésével támogatja.

Joshua Reynolds

*

Ha a festő egyszer rájön arra, hogy a természet szebb a művészetnél, már ott tart, hogy a művészetet szebbé tegye a természetnél.

Jules Breton

*

A művészet minden alkotása szép hazugság. . . Nincs annál nevetségesebb tanács, hogy: „Utánozd a természetet." Nagyon jól tudom ugyan, hogy utánoznunk kell a természetet, de minden azon fordul meg, hogy mennyire.

Stendhal

*

Hogy a festő egyáltalán vagy mily mértékben dolgozik a természet nyomán, ez attól függ, hogy hova irányul a törekvése.

Max Liebermann

*

Tartsd meg elmédben: amennyivel hívebben veszed le a természetet és az életet, annál jobb és mesteribb lesz a te munkád.

Dürer

*

Mindenekben a természethez ragaszkodom és ha minden egyes darabkánál és szakadatlanul a szemem előtt tarthatnám, annál jobb lenne.

Francisco Pacheco

*

A természetet felhasználom, de sohasem másolom.

Ernst Rietschel

*

Képtelen vagyok másképp, mint a természet nyomán festeni. Azon vagyok, hogy egyszerűen és körülményesség nélkül visszaadjam azt, amit idegeim éreznek, szemem lát; művészeti teóriám ebben merül ki s igyekszem ezt gyakorlatra is váltani, ami már magában véve is ördöngősen bajos egy dolog.

Félicien Rops

*

Akkor indul hanyatlásnak a művészet, amikor a művész nem támaszkodik egyenest és egyszerűen a természetre. Csilingelő mesterkéltség lép a természet helyébe s kezdődik a romlás. Erőnk veszendőnek indul, mihelyst elfordulunk a természettől, mint ahogy a mese Antcusát is elhagyta ereje, midőn lába nem érhette a földet.

J. F. Millet

*

Nem lehet hibás, ami a természetnek utánzása.

Lessing

*

Patvar vigye a természetet, - - mindig kihoz a sodromból!

Heinrich Füssli

Közli T. H.


 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003