Hatodik évfolyam, 1907   |   Tárgymutató   |   Első   |   Második   |   Harmadik   |   Negyedik   |   Ötödik   |   Hatodik   
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

Lyka Károly: Művészeti politikánk    14
N.V. Dorph: Dánia modern művészete    38
Márkus László: Allegória és szimbolizmus    46
T. H.: Papirszeletkék    62 ,    119 ,    187 ,    260 ,    410
Lyka Károly: Hajra Gauguin!    82
Malonyay Dezső: Guy de Maupassant mint műkritikus    86
Thorolf Holmboe: A modern norvég művészet    145
Lyka Károly: Vándorkiállítások    171
Margitay Ernő: The life of horrors    174
Petrovics Elek: Magyar művészek rajzai a Szépművészeti Múzeumban    179
Gerő Ödön: Művészet és műveltség    324

 

FESTÉSZET

Gerő Ödön: Poll Hugó    l
Bayer József: Felsőpulai Kozina Sándor    19
Dömötör István: Faragó József    30
Ambrozovics Dezső: Telepy Károly    34
Meller Simon: Régi spanyol festők a Szépművészeti Múzeumban    52
Rózsaffy Dezső: Deák-Ébner Lajos    73
Fülep Lajos: Paul Cézanne    154
Bárdos Artúr: Kernstock Károly    161
BR: Andrássy Tivadar gróf    217
Lyka Károly: Márk Lajos újabb festményei    281
Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei 2. A milánói iskola és Leonardo    305 ,    387
Malonyay Dezső: Jegyzetek BenczúrGyula rajzaihoz    355
Fieber Henrik: Kacziány Ödön    374
Bayer József: Kazinczy és Oeser    382

 

SZOBRÁSZAT

Fieber Henrik: A szobrok színezése    6
Lovik Károly: A lovasszobrok lovai    99
Kozmutza Kornélné: Rodin    222
Bölöni György: Rodin művészete    227
Kenczler Hugó dr: Az olasz dekoratív építészszobrászat fejlődéséről    235
Farkasfalvi Imre: Faragó József    300

 

ÉPÍTESZET

Petrovics Elek: Lakóház és otthon    23
Kéméndy Jenő: A huszadik század színpadja    106
Lengyel Géza: A tömeg-lakás    295
Thorockai Vigand Ede: Az én falum    329

 

ROVATOK

 

Hazai krónika

Művészeti ügyek a parlamentben    66
Éremkedvelők Egyesülete    69
Temesvári levél    69
Kitüntetések    70

Az utca művészete    127
Mátrai Lajos György    130
Kiállítások    131
Kitüntetések    131

Báli meghívó tervek    194
Rézkarcokról    195
Szoborápolás    195
Művészeti díszletek    195
Ki lehet építész?    195
Egy pályázat tanulságai    198
Kiállítások    198
Kitüntetések    198

Iparművészek Egyesülete    266
Új rajz- és festőiskolák    266
Doby Jenő    267
A Doge-palota Budapesten    267
Kitüntetések    268
Új szobrok    268
Kiállítások    268

Kimnach László    337
A bérház    338
Műszaki kamara    338
Új szobrok    339
Kitüntetések    339
Kiállítások    339

Magyar Naturalisták és Impressionisták Köre    412
Tíz kötet iparművészet    412
Kiállítások    413
Kitüntetések    413
Új szobrok    413

 

Külföldi krónika

Párisi levél    134 ,    199 ,    272 ,    341
Müncheni krónika    199 ,    269
A VII velencei nemzetközi kiállítás    271
Munkácsy Mihály özvegyénél    339
Umbria művészete    414
Olaszok Parisban    417

 

Adatok művészetünk történetéhez:    137 ,    202 ,    274 ,    343 ,    418

 

Művészeti irodalom:    70 ,    140 ,    209 ,    275 ,    351 ,    422

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 425-ik oldalon

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003