Tizedik évfolyam, 1911    |   Első szám    |    p. 36.    |    Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

 

VEGYES

Fiatal óriások számára nincsen vívás-művészet, mert ők minden védést keresztülvágnak.

W. Menzel

*
Esztétikai szabályok legfeljebb a múlt művészetére alkalmazhatók: a jelenkori művészet szabályai majd csak belőle fognak készülni.

Max Liebermann

*
Mostanában minden művészet berkeiben nagy a lárma a szabályok ellen és váltig hangoztatják, hogy a lángelme nem köttetheti meg magát általuk. Az utóbbi igaz is. De a szabályok teljes megszüntetése által azokat is felszabadítani alóluk, akik nem lángelmék, ez kell, hogy ostobaságokra vezessen, aminthogy vezet is.

Franz Grillparzer

*
Miután az eredetiség a lángelme jellemének egyik (de nem egyetlen) lényeges alkotórésze, sekélyes koponyák azt hiszik, hogy semmivel sem mutathatják meg jobban, hogy ők világraszóló lángelmék, mint avval, ha magukat minden szabály kényszere alól felszabadítják és azt hiszik, hogy az ember jobban parádézhatik egy csökönyös, mint egy iskola-lovon.

Kant

*
Éppen a lángelme alkalmazkodik a legszívesebben a szabályokhoz, mert felfogja a céljukat.

Goethe

*
A tájképfestő kell hogy alázattal eltelve járja be a mezőket. Az elbizakodott ember soha sem láthatja a természetet a maga teljes szépségében.

John Constable

*
A természet soha, még két percig sem hasonlít önmagához. Szakadatlanul változik az évszak, az időjárás, az óra, a világítás és a hőfok szerint. Mindez hozzátartozik az arculatához, s ez az, amit fel kell fognunk és meg kell rögzítenünk.

Camille Corot

*
A művészetben nincs általános igazság. Ami a művészetben igaz, annak ellentéte is igaz.

Oscar Wilde

*
Amióta van festészet, egyetlen olyan képet sem festettek még, amely 12,000 frankkal ne volna bőségesen megfizetve.

H. E. Degas

*
Szívesen eladnám mindenemet e világon, hogy birtokába juthassak Tiziano egy valóban szép képének. Csöppet sem vonakodnám attól, hogy tönkremenjek érte.

Joshua Reynolds

*
Csak a tájat fizettetem meg, az embereket és állatokat ráadásul adom.

Claude Lorrain

*
Általában az a szabály, hogy aki nagy árt akar elérni, annak előbb meg kell halnia.

Alfréd Stevens

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003