Tizedik évfolyam, 1911   |   Tárgymutató   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

T. H.: Papirszeletkék    36 ,    227 ,    385
Szmrecsányi Miklós: Visszapillantás az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat 50 éves múltjára    99
A Képzőművészeti Társulat közgyűlése    158
Bárdos Artúr: A formáról    166
Meller Simon: A magyar művészet kialakulása a XIX század első felében    174
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbolizmusról    214
Munkácsy Mihály síremléke    266
Kenczler Hugó: A stílusról    279
Gasparetz Géza Elemér: A mikrochemia a művészettörténet szolgálatában    294
Varjas Sándor: Freud elmélete az esztézis keletkezéséről    319
Lyka Károly: A székesfőváros és a művészetek    363
Varga Jenő dr: A műélvezet lélektanához    379
Ybl Ervin: Transzcendens művészet    410
L. G.: Képek a múltból    422

 

FESTÉSZET

Ernszt Lajos: Adatok Kupeczky és Mányoki életéhez    23
Lándor Tivadar: Székely Bertalan    62
Benkóczy Emil: Kovács Mihály levelezése Tárkányi Bélával    187
Chroniqueur: Nádler Róbert    197
Margitay Ernő: Vágó Pál    239
Paál László ismeretlen levelei    243
Kacziány Ödön: Gyulay László    261
D. L.: Brück Lajos    287
Gerevich Tibor: Újabb adalékok a bolognai festészet történetéhez    298
Lázár Béla: Glatz Oszkár    335
N.: Tull Ödön    343
Meller Simon: A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteménye    359
Biás István, ifj.: Erdélyi művészettörténeti adatok    370
Éber László: Dudits Andor    397

 

SZOBRÁSZAT

Szmrecsányi Miklós: Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok    2 ,    70
Erdey Aladár: Stróbl Alajos    50
Lyka Károly: Patina-kérdések    207
Éber László: Az Illésházyak sírkápolnája Trencsénben    251
Téglás István: A potaissai (tordai) római bronzszobrocskák    347
Chroniqueur: Radnai Béla    375

 

ÉPÍTÉSZET

Divald Kornél: A reneszánsz építészet Zólyom vármegyében    29
Lyka Károly: Néhány szó a városképről    283
Gerő Ödön: Az építészi látásról    404

 

A Műcsarnokból    37, 87, 272, 386
Krónika    38, 89, 190, 229, 273, 310, 351, 387, 426
Adatok művészetünk történetéhez    43, 92, 192, 231, 274, 313, 353, 390
Művészeti irodalom    47, 93, 194, 234, 276, 314, 354, 394, 427

A képek lajstromát lásd a 429-ik oldalon.

 

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003