Tizedik évfolyam, 1911    |   Kilencedik szám    |    p. 385.    |    Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

 

EREDETISÉG


Minden művész életében van egy oly időszak, melyben tétovázik és tapogatózik. Ez eltart egy ideig s megengedem, hogy ezt az időt csakugyan valamely mester műtermében kénytelen tölteni. Ebben nem látok semmi veszedelmet. Ha a mester tanácsai talán olykor késleltetik is az eredeti tehetség kisarjadását, megakasztani azt még sem fogják. Előbb utóbb úgyis feledésbe merülnek ezek a tanácsok oly művésznél, akiben legalább némi ereje lakozik az egyéniségnek.

Émile Zola

*
A nagy mesterek mindig féltve őrizték eredetiségüket. Igaz, hogy eleinte ők is mestereik hatása alatt állottak és első műveiken megvan ennek a nyoma. De mihelyst egyszer megszerezték művészi sajátosságukat, az megmaradt személyesnek. Ami változatokat későbbi műveiken tapasztalunk, csupán azon eltéréseknek a következményei, amelyek az egyéniség kialakulása közben elkerülhetetlenek.

Jules Breton

*
Üsse a kő a középszerűeknek talentumát és a nagy tehetségeket. Mert ezek adják azt a pórázt, amely eleinte mindenkit könnyen vezet, de azután eltörülhetetlen nyomokat hagy.

Eugene Delacroix

*
Nem a mestert kell követni, hanem elveit.

Théodore Rousseau

*
Ha tilos az eredetiség s ha tilos az is, hogy kópiává legyünk, mi egyebet kívánnak tőlünk, mint hogy öszvérré váljunk?

Joh. Georg Hamann

*
A művészetben bizonyos mértékben ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint a tudományban.

Ha valaki egészen a magáéból akarná gyarapítani a tudományt, anélkül hogy ismerné a tudomány képviselői által már tisztázott alaptörvényeket s anélkül hogy ezeket magáévá tenné, úgy sötétben tapogatózna s legfeljebb a véletlennek köszönhetné, ha egyszer egy lépéssel előbbre juthatna. Egy mechanikus például talán eljutna egy kávémasina, vagy egy talyiga megszerkesztéséig, de máig is hiába várnánk ez esetben a gőzgépre, a távíróra, a górcsőre.

Franz von Lenbach

*
Teljesen hamis dolog megtanulni valaki másnak a modorát, a kezejárását. Ezzel falat emelünk szemünk és a természet közé, amely mégis legjobb mesterünk.

Hans von Marées

*
Aki az Iliászt utánozza, korántsem utánozta még Homéroszt.

Edward Young

*
Egy festőre nézve nagy előny, ha utánzói akadnak. Ebből megtanulja azt, hogy elkerülje mindazt, amit amazok tesznek.

John Constable

Közli: T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003