Tizedik évfolyam, 1911    |   Képek lajstroma    |    p. 429-431.    |    Facsimile
 

 

KÉPEK LAJSTROMA

 

MŰMELLÉKLETEK

Székely Bertalan: Tanulmány  1
Csók István: Séta 156
Vágó Pál: Magyar levente  237
Nagy Vilmos: Terefere  276
Glatz Oszkár: Varró nő  316
Rembrandt: Saskia  356
Dudits Andor: Tájkép  396

 

RAJZOK, METSZETEK


Székely Bertalan: Patak partján  1
Székely Bertalan: Arcképtanulmány  4
Székely Bertalan: Arckép  5 ,  9
Székely Bertalan: Önarckép  8
Székely Bertalan: Freskó-karton  12 ,  13
Glatz Oszkár: Este  16
Csók István: Támár  65
Rudnay Gyula: Esthangulat  68
Kober Leó: Tanácskozás  69
Baransky László: A belfasti kikötőből  72
Vadász Miklós: Öreg asszony  73
Kernstock Károly: Vázlat  77
Olgyai Viktor: Nyári nap  80
Ujházy Ferenc: A Képzőm Társulat első pecsétje  98
Lotz Károly: A Képzőművészeti Társulat pecsétje  98
Nagy Sándor: Címlap  157
Augustin Mariska: Istállóban  168
Ferenczy Károly: Tanulmány  169
Magyar-Mannheimer Gusztáv vázlatkönyvéből  171 ,  186
Kardos Böske: Kék nefelejts  172 ,  173
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Tanulmány  176 ,  177 ,  181
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Favágók  180
Magyar-Mannheimer Gusztáv: A pulykapásztor  184
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Díszítő-rajz  185
Nádler Róbert: Mezei út  208
Putra Ede: Tanulmány  209
Pór Bertalan: Tanulmány  212
Glatz Oszkár: Uzsonna  213
Egry József: Tanulmány  216
Tipary Dezső: Tűz  217
Büttner Heien vázlatkönyvéből  220
Hoepffner és Györgyi: A római kiállítás magyar műcsarnoka  225
Vágó Pál: Vázlat  240
Kernstock Károly: Karton-vázlatok  248 ,  249
Rónay Kázmér: Erdő mélye  252
Kacziány Ödön: Gyulai László  265
Major Jenő: Vízpartja  280
Nagy Sándorné: Díszítő-rajz  281
Muhits Sándor: Tó  284
Pravotinszky Lajos: Partszéle  285
Brück Lajos: Tanulmány  293
Csaba Vilmos: Mozdulattanulmány  304
Munkácsy Mihály: Ifjúkori rajz  313
Mühlbeck Károly: Est  320
Paulini Béla: Visegrád  321
Teplánszky Sándor: Utca Brugesben  324
Juszkó Béla: Parasztlegény  325
Túli Ödön: Szelek szárnyán  328
Glatz Oszkár: Ebéd  329
Glatz Oszkár: Arcképtanulmány  332
Glatz Oszkár vázlatkönyvéből  335
Elsheimer Adam: Kompozíció-vázlat  359 ,  362
Callot: Tánc  360
Huber Wolf: Tájkép híddal  361
Dyck, A van,: Zsuzsanna és a két öreg  361
Veronese Paolo: Magdolna törli Jézus lábait  364
Holbein Hans, ifj: Férfiarckép  365
Pap Géza: Tehenek  368
Angyal Géza: Udvar  369
Porge Gergely: Vásár  372
Dudits Andor: Szent László  416
Dudits Andor: A hetvenéves Schulek Frigyes  417
Vadász Miklós: Tanulmány  420
Székely Andor: Séta  421
Kiss Rezső: Tanulmány  424
Siligai Ferenc: Ősz  425

 

FEJLÉCEK ÉS ZÁRODÍSZEK

Juhász Árpád  2 ,  23 ,  29 ,  50 ,  62  70 ,  87 ,  89 ,  158 ,  166 ,  174 ,  187 ,  190 ,  279 ,  283 ,  294 ,  298 ,  310
Fekete Lajos  35
Lakatos Artúr  36 ,  37 ,  385
Falus Elek  197 ,  370
Hazay Aladár  207 ,  227
Nagy Lázár  214
Götz B. Ernő  229
Bokros Ferenc  239 ,  251 ,  266 ,  272 ,  273 ;
Szentgyörgyi Béla  287
Kacziány Ödön  291
Nagy Sándorné  319 ,  343 ,  347 ,  351
Jávor Pál  363
Knézyné Frey Ella  375
Juszkó Béla  379
Kedvek János  386
Hirschmann Tivadar  387
Thoroczkay Pál  410 ,  422

 

FESTMÉNYEK

Szinyei Merse Pál: Park  17
Pentelei Molnár János: Ego eimi  20
Koszta József: Mezei munkások  21
Kosztolányi Gyula: Szeptember délután  24
Vida Árpád: Palágyi Lajos író arcképe  28
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása  100
Brocky Károly: Ámor és Psyche  101
Ligeti Antal: Visegrád délről  102
Wagner Sándor: Izabella királyné búcsúja  103
Orlai P. Soma: Szép Ilonka  104
Than Mór: Jelenet «Az ember Tragédiájá-ból  105
Lotz Károly: Zivatar a pusztán  106
Markó Károly: Aratási jelenet  106
Telepy Károly: Malom belseje  107
Székely Bertalan: Ágnes asszony I, II, III  108 ,  108 ,  109
Keleti Gusztáv: Zrínyi, a költő halála  110
Greguss Ágost: Ebéd után  111
Liezen-Mayer Sándor: Mária Terézia és a koldusasszony gyermeke  112
Zichy Mihály: Az árvaleány sorsa  113
Eisenhut Ferenc: Gül Baba halála  114
Munkácsy Mihály: Pillanatnyi felhevülés  116
Feszty Árpád: Kesergő asszonyok  117
Benczúr Gyula: Mályvák között  118
Bihari Sándor: Az ő nótája  119
K Spányi Béla: Őszi verőfény  120
Vastagh Géza: Ki a legény a csordában  121
Lotz Károly: Női arckép  122
Horovitz Lipót: Női arckép  123
Mednyánszky László báró: Hegyi táj  124
László Fülöp: Csekonics grófné arcképe  125
Zemplényi Tivadar: Virrasszatok és imádkozzatok  126
Perlmutter Izsák: Falurészlet  127
Olgyay Ferenc: Tehenek az akácosban  127
Strobentz Frigyes: Rózsaszínruhás hölgy  128
Karlovszky Bertalan: Magyar parasztasszony  129
Szinyei Merse Pál: Parkban  131
Gyárfás Jenő: Tetemrehívás  132
Benczúr Gyula: Bacchansnő  133
Roskovics Ignác: Pici piros alma  135
Deák-Ebner Lajos: Zöldséges vásár  135
Bihari Sándor: Bíró előtt  136
Paczka Ferenc: Szent Benedek kísértése  136
Komlóssy Ede: Genre  137
Vágó Pál: Vonónégyes  137
Margitay Tihamér: Kosár  138
Mednyánszky László báró: Mindszentek napján  138
Baditz Ottó: Kihallgatás  139
K. Spányi Béla: Őszi regg  139
Bihari Sándor: Falurossza  140
Csók István: Árvák  141
Pap Henrik: 1878 ból  142
Margitay Tihamér: Utolsó szerelem  143
Fényes Adolf: Pletyka  143
Knopp Imre: Szt. Cecilia  144
Pállik Béla: Kosok az akolban  145
Vaszary János: Aranykor  145
Tölgyessy Artúr: Arany sugarak  146
Karlovszky Bertalan: Pipázó katona  146
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Esti hangulat  147
Márk Lajos: Női arckép  147
Poll Hugó: Hazatérő búcsúsok  148
Boruth Andor: Jézus születése  149
Rippl-Rónai József: Mikor az ember visszaemlékezésből él  149
Mihalik Dániel: Heretáblák  152
Kacziány Ödön: A Gellért éjfélkor  153
Edvi Illés Aladár: Kiskunsági táj  154
Lotz Károly: Bacchus diadalmenete  165
Nádler Róbert: Szirtek a Quarneróban  198
Nádler Róbert: Szent Cecília  200
Nádler Róbert: Vasárnap délután  201
Nádler Róbert: Regényes fürdőhely  204
Nádler Róbert: Levicói részlet  204
Nádler Róbert: Angol festőnők Cornwallban  205
Nádler Róbert: Arckép  211
Oppel Magda: Birsalmák  221
Vágó Pál: Tülekedő bikák  241
Vágó Pál: Reggel  244
Vágó Pál: A nagyszebeni ütközet  245
Vágó Pál: Szeged szebb lesz mint volt  246
Gyulai László: Tájkép  261
Gyulai László: Betlehemesek  264
Brück Lajos: Szomszédok  288
Brück Lajos: A piac  289
Brück Lajos: Mályvák közt  289
Brück Lajos: Tanulmány  292
Brück Lajos: Pillangók  296
Brück Lajos: Csendes óra  297
Brück Lajos: Pásztorlányka  300
Glatz Oszkár: Önarckép  333
Glatz Oszkár: Zichy Kázmér és Eszterházy László grófok  333
Glatz Oszkár: Birkapásztor  336
Glatz Oszkár: A bujáki dombok  337
Glatz Oszkár: Játszó gyermekek  339
Glatz Oszkár: Arckép  340
Zorkóczy Gyula: A zólyomi vár  341 ,  341 ,  342
Jávor Pál: Möndölécskék  373
Makart Hans: Arckép  389
Dudits Andor: A kőbányai sörfőzde házának fríze  397 ,  404 ,  405
Dudits Andor: Női képmás  400
Dudits Andor: Az épülő Lágymányos  401
Dudits Andor: Ébredés  403
Dudits Andor: Mozaikkép a bpesti temetőből  408 ,  409
Dudits Andor: Jézus születése  411
Dudits Andor: Zsigmond király kiváltságot ad Breznóbányának  412
Dudits Andor: Nagy Lajos király dézsmajogot ad Breznóbányának  413

 

SZOBRÁSZATI MŰVEK

Murányi Gyula: Mikszáth-plakett  22
Szentgyörgyi István: Kigyóbűvölő  25
Stróbl Alajos: Anyánk  49
Stróbl Alajos: A budavári Mátyás-kút  52 ,  53
Stróbl Alajos: Szt István szobra  57
Stróbl Alajos: Simor prímás  61
Stróbl Alajos: Jan Styka  61
Izsó Miklós: Gyermekfej  81
Izsó Miklós: Árion delfinen  82
Izsó Miklós: Arckép-medaillon  83
Zala György: Harckészség  115
Stróbl Alajos: Kürtös alak  126
Telcs Ede: Tanulmányfej  130
Róna József: József és Putifárné  130
Scharff Antal: Állami aranyérem  131
Zala György: Mária és Magdolna  134
Fadrusz János: Krisztus a keresztfán  142
Ligeti Miklós: Arckép  148
Zala György: A háború  154
Berán Lajos: Radisics-emlékplakett  250
Illésházy Gáspár síremléke  253
Thurzó György síremléke  254
A trencseni Illésházy-kápolna oltára  255 ,  258
A pozsonyi koronázótemplom egykori főoltára  255
Donner Rafael: Feszület Heiligenkreuzben  258
Donner Rafael: Illésházy József emléke  260
Donner Rafael: Althan Gundaker medaillonja  260
Telcs Ede: Munkácsy síremléke  267
Istók János: Cézár  345
Potaissai (tordai) római bronzszobrocskák  346 ,  348 ,  348 ,  349 ,  350
Radnai Béla: Márványcsoport  374 ,  376
Radnai Béla: Gyermektanulmány  376
Radnai Béla: Himnusz  377
Radnai Béla: A baba járni tanul  378
Radnai Béla: A csatádi Lenau-szobor  380
Radnai Béla: Petőfi  381
Radnai Béla: Thaly Emil síremléke  382
Radnai Béla: Damjanich  383
Radnai Béla: Pázmány Péter  384
Radnai Béla: Leiningen  388

 

ÉPÍTÉSZETI MŰVEK

A bártfai szt Egyed-templom  30
A Turchányi-ház udvara Besztercebányán  31
Udvari folyosó Besztercebányán  31
A Beniczky-ház kapuja Besztercebányán  32
A Beniczky-ház stukkó-dísze Besztercebányán  33
A Beniczky-kastély Alsó-Micsinyén  34
Láng Adolf: Az Andrássy-úti Műcsarnok  99
Schickedanz és Herczog: Az új Műcsarnok  155

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003