Tartalomjegyzék    |   Kiállítás    |   Tanulmányok    |   Képek    |   Névjegy
 

 

KÉPJEGYZÉK
>> Képjegyzék képekkel
<< Vissza     Tovább >>

[Kép]
A borító és a tanulmányok címoldala a következő kép felhasználásával készült:
A férfiak olvasóterme. In Az Orsz. Magy. Kir. Minta­rajziskola és Rajztanárképzőfénykép-albuma és az inté­zet alaprajzai / Intérieurs de l'École Normale Roy. Hongr. de Dessin et du Séminaire de Professeurs de Des­sin et les Plans de l'Institut [mappa] [s. n.], Budapest, [ca. 1900] - A továbbiakban: Fényképalbum, 1900.

[Kép]
1. A budapesti M. Kir. Orsz. Mintarajztanoda és Rajz- tanárképezde Sugárúti homlokrajza. Tervezte és rajzolta Rauscher Lajos intézeti r. tanár. Klösz Gy[örgy] fénynyomata Budapesten. In A Magyar Kir. Országos Mintarajztanoda és Rajztanárképezde czélja, szervezete és tantervének rövid vázlata. (A rajztanárvizsgálati szabályzat kivonatával.) A székesfehérvári 1879. orsz. közkiállítás alkalmából közli Keleti Gusztáv. Franklin- Társulat nyomdája, Budapest, 1879, o. n.

[Kép]
2. Az 1885-ik évi Budapesti Általános Országos Kiállítás. Az 1885-ik évi Budapesti Általános Országos Kiállítás Fényképészeti Vállalata / Association Photographique de l'Exposition Nationale a Budapest 1885. - Az iskola által kiállított tanulmányi munkák: Építészeti / geometriai rajzok; Alakrajz / festés; Ékítményes rajz / mintázás.

[Kép]
3. Zelesny Károly udvari fényképész, Pécsett: Az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző Budapest és Magyar királyi Iparművészeti Iskola Budapest kiállítása, 1888.

[Kép]
4. Fénykép: Weinwurm Antal (ifj): Az 1896. évi ezredéves kiállítás fényképe. Budapest, 1896. - Az iskola kiállítása a Közoktatási palota központi csarnokában: fent körben freskó; a középső, arabeszkes mezőben felirat: „Díszítőfestőosztály", alatta: „Művészeti és Iparművészeti oktatás". Előtérben középen a szobrászat, felirat: „Szaktanár Stróbl Alajos". A drapérián álló szobrok előtti feliratok nem olvashatók. Mögötte az Iparművészeti Iskola anyaga: alakrajzok. Balra: sza­badkézi látszattan, etc. (részletfotókat lásd lennebb). Jobbra: iparművészeti rajz, etc. (részletfotókat lásd lennebb).

[Kép] [Kép]
5-6. Interiőrfotók a kiállításról (A fényképeket készí­tette Gadányi György.)

[Kép]
7. Élő modell után rajzoló férfiak. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
8. Balló Ede: Tanulmány (Lábfejek), 1879 papír, kréta, 555 x 410 mm
J. j. 1.: Balló Ede; 1879. 11/28. 3.; Sz[ékely]


[Kép]
9. Margitay Tihamér: Fejtanulmány, 1875 papír, kréta, fedőfehér, 620 x 440 mm
J. b. 1.: Margitay 875; J. j. 1.: Sz[ékely]


[Kép]
10. Vaszary János: Fejtanulmány, 1885 papír, kréta, fedőfehér, 570 x 400 mm
J. j. 1.: Vaszary János; 1885. nov. 26.; G[reguss]


[Kép]
11. Soltész Arnold: Fejtanulmány, 1876 papír, kréta, fedőfehér, 600 x 410 mm
J. b. 1.: Soltész Arnold 1876 Febr.; J. j. 1.: Sz[ékely]


[Kép]
12. Pór Bertalan: Fejtanulmány (Laokóon), 1899 papír, kréta, 550 x 380 mm
J. j. 1.: Pór Bertalan 99


[Kép]
13. Roskovics Ignác: Férfi fejtanulmány, 1876 papír, kréta, fedőfehér, 530 x 400 mm
J. j. 1.: Roskovics 876. Márz 29
Etikett: nyomtatva: „Magyar Kir. Országos Mintarajz­tanoda és Rajztanárképezde Budapesten"; kézírás tol­lal: „Természet után rajzolta Roskovics Ignácz"


[Kép]
14. Jäger István: Női fejtanulmány, 1897 papír, kréta, fedőfehér, 540 x 400 mm
J. j. 1.: Jäger István 897 24/XI.


[Kép]
15. Cserna Károly: Férfi fejtanulmány, 1886 papír, kréta, fedőfehér, 520 x 400 mm
J. j. 1.: Cserna Károly 1886; G[reguss]


[Kép]
16. Leszczynszki Kornél: Szürkével festett női fej- tanulmány, 1900
papír, olaj, 555 x 410 mm
J. b. 1.: Leszczynszki Kornél IV. é. r.tj. 1900 Okt. 5.


[Kép]
17. Gyárfás Jenő: Női fejtanulmány, 1875 papír, kréta, fedőfehér, 565 x 435 mm
J. j. 1.: Gyárfás Jenől875; Sz[ékely]


[Kép]
18. Székely Árpád: Női fejtanulmány, 1886
papír, kréta, 525 x 395 mm
J. j. 1.: Székely Árpád 886;
Felirat más kézírással: „Székely B. fia"


[Kép]
19. Kövér János: Férfi fej tanulmány, 1875 papír, kréta, fedőfehér, 570 x 410 mm
J. j. 1.: Kövér J 75; Szfékely]


[Kép]
20. Mérő István: Egyik kezével rudat fogó, a másikkal támaszkodó férfiakt hátulról, 1895
papír, ceruza, 580 x 420 mm
J. j. I: Mérő István 1895. május 2.


[Kép]
21. Kriesch Aladár: Álló férfiakt kéz- és lábfejtanulmányokkal, 1882/83 körül
papír, ceruza, szines kréta, fedőfehér, 555 x 390 mm J. j. 1.: Kriesch A.


[Kép]
22. Stettka Gyula: Férfi fejtanulmány, 1875 papír, kréta, fedőfehér, 540 x 405 mm
J. j. 1.: Stetka Gyula 1875; Sz[ékely]


[Kép]
23. Zemplényi Tivadar: Férfiakt, 1885/86 körül papír, ceruza, 410 x 260 mm
J. j. l.: Zemplényi Tivadar


[Kép]
24. Jantyik Mátyás: Női akt hátulról, 1882 papír, kréta, fedőfehér, 545 x 400 mm
J. j. 1.: Jantyik Mátyás 1882; L[otz]


[Kép]
25. Gyárfás Jenő: Férfiakt, 1875 papír, ceruza, fedőfehér, 620 x 440 mm
J. j. 1.: Gyárfás Jenől875 Julius; v. Székely Felirat: etikett az eredeti kartonon: „École normale roy. hongr. de dessin et Séminaire de professeurs de dessin a Budapest. Étude d'aprčs nature III. année. Candidat au titre de professeur de dessin. Professuer: Barthélémy Székely."


[Kép]
26. Férfi aktot festő férfi hallgatók. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
27. Fénykép: Fej tanulmányokat készítő férfiak. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
28. Weinwurm Antal (ifj.): Az 1896. évi ezredéves kiállítás fényképei [s. n.], Budapest, 1896. - Alakrajzok: III-IV. évf. Szaktanár: Székely Bertalan.; I—II. évf. Szaktanár: Balló Ede.


[Kép]
29. Interiőrfotó a kiállításról (A fényképet készítette: Gadányi György.)


[Kép]
30. Gebauer Ernő: Harangozó alakok, 1904-1906 körül szürke papír, kréta, 450 x 305 mm
J. j. 1.: Gebauer Ernő
Felirat 1. k.: „Harangozó alakok"


31. Papp Lajos: Kompozíciós gyakorlat, 1907 körül
papír, kréta, 573 x 394 mm J. b. 1.: Papp Lajos
Felirat: a kartonon k. etikett: „Professor of Motion-Composition: V. Tardos-Krenner"


[Kép]
32. Lábay János: Valamit eltaszító alak (Evező), 1903/4 körül
barna papír, kréta, fedőfehér, 329 x 330 mm J. j. 1. a rajzban: Lábay János Felirat b. 1.: „Valamit eltaszító alak"


[Kép]
33. Thirring János: Fenyőfát kivágó alak [?], 1903 papír, akvarell, 531 x 371 mm
J. j. 1.: Thirring J. Bpest. 903. jan. 21. Felirat b.l.: Székely Bertalan kézjegye.


[Kép]
34. Meyer Antal: Faágat hajlító alak, 1904 papír, tempera, 396 x 291 mm
J. j. I: Meyer Antal 1904 febr. Felirat b.: „Fa-ágat hajlító alak"


[Kép]
35. Tóth Jenő: Valamit megkötő alak, 1904 papír, kréta, fedőfehér, 450 x 315 mm
J. j. 1.: Tóth Dezsőműv. növ. 904 jan. Felirat b. f.: „Valamit megkötő alak"


[Kép]
36. Lábay János: Kapáló grupp vázlata, 1904 papír, ceruza, fehér kréta, 310 x 262 mm
J. j. 1.: Lábay


[Kép]
37. Balzer Rezső: Fán gyümölcsöt szedő alak, 1903-1906 körül
szürke papír, szén, fedőfehér, 305 x 293 mm J. b. 1.: Balzer R.


[Kép]
38. Gebauer Ernő: Valamit magához vonó alak, 1905 szürkés papír, ceruza, fedőfehér, 440 x 315 mm
J. j. 1.: Gebauer ErnőIII. é. rtj. 905. nov. 10. Felirat: „Valamit magához vonó"


[Kép]
39. Zachara Pál: Lábával fát törő, 1904 szürke papír, kréta, fedőfehér, 342 x 397 mm J. j. 1.: Zachara Pál 904 1/24
Felirat b. 1.: „Lábával fát törő"


[Kép]
40. Márton Ferenc: Nehéz testet hengerítő alak, 1904 szürke papír, ceruza, fedőfehér, fekete tinta [?], 347 x 241 mm
J. j. 1.:: „Márton Ferenc II. é. rtj. 1904"
Felirat a jelzet felett: „Nehéz testet hengerítőalak";
B. 1.: „p"


[Kép]
41. Tóth Gyula, L.: Súlyt vivő alak, 1904 papír, szén, fehér kréta, 568 x 352 mm
J. b. 1.: L. Tóth Gyula II. é. rtj. 1904. Felirat 1. k.: „Súlyt vivő alak"


[Kép]
42. Petrányi Gézáné: Villával hányó alak, 1904-1905 körül
zöldes papír, fekete és fehér kréta, 531 x 349 mm J. j. 1.: Petrányi Gézáné II. é. rtj.


[Kép]
43. Biczó Ilona: Kompozíciós gyakorlat , 1910 körül papír, kréta, 628 x 450 mm
J.b.l.: Biczó IV. é.


[Kép] [Kép]
44-45. Interiőrfotók a kiállításról (A fényképeket ké­szítette Gadányi György.)


[Kép]
46. Székely Bertalan által készíttetett fénykép egyik iskolai falimintájáról, az ún. zootropos tablóról (E.-J. Marey időmértékén és E. Muybridge fényképein alapuló ábrázolása a ló mozgásnemeinek), amelyet 1880- ban elküldött E.-J. Mareynak.


[Kép]
47. Schudich: Forgástest orthogonális vetületei és kli- nogonális axonometrikus képe, 1909
1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmá­nyi anyag Kovách Géza tanártól. VI. kötet.


[Kép]
48. Horváth József: Mértani test merőleges vetületi ábrázolása két képsíkon, árnyékszerkesztéssel, 1911
1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmá­nyi anyag Kovách Géza tanártól. II. kötet.


[Kép]
49. Reischl Károly: Intensitási gyakorlatok forgástesteken, 1909/10
1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmá­nyi anyag Kovách Géza tanártól. VI. kötet.


[Kép]
50. Gulyás Sándor: Forgástestek árnyékszerkesztése merőleges vetületi ábrázolásban, 1911
1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmá­nyi anyag Kovách Géza tanártól. III. kötet.


[Kép]
51. Irányi István: Mértani test merőleges vetületi ábrázolása és axonometrikus képe, 1911
1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmá­nyi anyag Kovách Géza tanártól. II. kötet.


[Kép]
52. Hann Ernő: Testcsoport ábrázolása három vetületben árnyékszerkesztéssel, 1912
1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmá­nyi anyag Kovách Géza tanártól. II. kötet.


[Kép]
53. Ágoston Ernő: Testcsoport perspektivikus képe, 1911
1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmá­nyi anyag Kovách Géza tanártól. V. kötet.


[Kép]
54. Fáyl Frigyes: Modell orthogonális ábrázolása három nézetben és szabadkézi perspektivikus rajza, é. n. 1912-es drezdai tanügyi kiállításon szerepelt tanulmányi anyag Kovách Géza tanártól. VII. kötet.


[Kép]
55. Weinwurm Antal [?]: Az 1912-es drezdai 4. Nemzetközi Művészetoktatási, rajzolási és alkalmazott művészeti Kongresszus (IV. Internationalen Kongress für Kunstunterricht, Zeichnen und Angewandte Kunst. Dresden, 1912 ) kiállításának magyar szekciója, 1912. - A bal oldalon a Kovách Géza tanár által összeállított mappák.


[Kép]
56. Szemléleti látszattani órán famodelleket rajzoló férfiak. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
57. Szemléleti látszattani órán famodelleket rajzoló nők. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
58. Interiőrfotó a kiállításról (A fényképet készítette Gadányi György.): A Várdai Szilárd által készíttetett famodellek szemléleti látszattan oktatásához az MKE Anatómiai Tanszékéről.


[Kép]
59. Weinwurm Antal (ifj.): Az 1896. évi ezredéves kiállítás fényképei [s. n.], Budapest, 1896. - Szabadkézi látszati rajzok I. évf. Szaktanár: Várdai Szilárd, Kovách Géza. Építészeti rajzok III-IV. évf. Szaktanár: Schulek Frigyes. Mértani rajzok I—III. évf. Szaktanár: Porszász József.


[Kép]
60. Szemléleti látszattani órán famodelleket rajzoló nők. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
61. Zvér Ferenc: Sajt-tartó, 1876 papír, tus, akvarell, 500 x 630 mm
J. b. 1.: Láttam Schulek; J. j. 1.: Zvér Ferenc 876 III.


[Kép]
62. Niklay János: Sajt-tartó Baenigenben, 1876 papír, tus, akvarell, 470 x 600 mm
J. b. 1.: Láttam Schulek; J. j. 1.: Niklay J. 876 Felirat: „Sajt-tartó Baenigenben"


[Kép]
63. Bagó László: Angol magánház, 1876 papír, tus, akvarell, 695 x 495 mm
J. b. 1.: Láttam Schulek; J. j. 1.: Bagó László máj. 1876. Felirat: „Angol magánház"


[Kép]
64. Hosszú Lajos: Görög művészet, 1884-1886 körül (?) papír, ceruza, akvarell, 488 x 337 mm
J. j. 1.: Hosszú Lajos Felirat: „Görög művészet"


[Kép]
65. Balló Ede: Főpárkányzat Sacchetti palotájáról Rómában, 1879
papír, tus, akvarell, 670 x 485 mm
J. b. 1.: Láttam Schulek ; J. j. h Balló Ede 1879 XI. 25.
Felirat: „Főpárkányzat Sacchetti palotájáról Rómában"


[Kép]
66. Gabara Vince: Oromzat a palota homlokzatáról Bevernben, 1875
papír, tus, akvarell, 700 x 480 mm
J. b. 1.: Láttam Schulek; J. j. 1.: Gabara Vince 1875.
ápr. 20.
Felirat: „Oromzat a palota homlokzatáról Bevernben"


[Kép]
67. Tichy Gyula: Kripta terve, 1901 papír, tus, akvarell, 625 x 523 mm
J. j. 1.: Tichy Gyula III. évf. rtj. 1901. jan. 4.


[Kép]
68. Építészeti rajzot készítő férfi hallgatók. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
69. Interiőrfotó a kiállításról (A fényképet készítette Gadányi György.)


[Kép]
70. Mintázó nők. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
71. Mintázó férfiak. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
72. Weinwurm Antal (ifj.): Az 1896. évi ezredéves kiállítás fényképei [s. n.], Budapest, 1896. - Szobrászat: büsztök gipszminták és előmodellek után.


[Kép]
73. Weinwurm Antal (ifj.): Az 1896. évi ezredéves kiállítás fényképei, [s. n.], Budapest, 1896. -Szobrászat: domború ékítményes minták.


[Kép]
74. Weinwurm Antal (ifj.): Az 1896. évi ezredéves kiállítás fényképei, [s. n.], Budapest, 1896. - Szobrászat: reliefek gipszminták és élő modellek után.


[Kép]
75. Ékítményeket másoló nők. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
76. Férfiak az ékítményes és iparművészeti osztályban. In Fényképalbum, 1900.


[Kép] [Kép] [Kép] [Kép] [Kép]
77-78-79-80-81. Szakállas férfi modell után fejtanul­mányt festő nők; Természetben beállított női modellt festő nők; Élő női modell után fejtanulmányt festő nők; Csendéletet festő nő; Csontvázat rajzoló nők. In Magyar Kir. Női Festőiskola: fényképek a növendékek­ről munka közben és az iskola alaprajza, j Ecole Roy. Honr. de Peinure pour Dames. Lés élevés pendan le ravail et plan de l'école, [s. n.], [Budapest], [ca. 1900]


[Kép]
82. Csendéletet rajzoló és festő nők. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
83. Kircz Rachel: Virágtanulmány természet után, 1892 papír, akvarell, 193 x 146 mm
J. j. 1.: Kircz R.; 1892


[Kép]
84. Taksonyi József [?]: Tanulmány természet után: Növény (bogáncs)-tanulmány, 1887-1891 körül [?] papír, tus, 366 bx 223 mm
J. 1. k.: Taksonyi
Felirat b. f. ceruzával: „Könyvtár A"; B. 1. kék ceru­zával: „K"


[Kép]
85. Természetben festőnők. In Magyar Kir. Női Festőiskola-fényképek a növendékekről munka közben és az iskola alaprajza j École Roy. Honr. de Peinure pour Dames. Lés élevés pendan le ravail et plan de l'école, [s. n.], [Budapest], [ca. 1900]


[Kép]
86. Ginzer Etelka: Fatanulmány papír, ceruza, 396 x 298 mm
J. j. 1. XVI Ginzer


[Kép]
87. Heinrich Etel: Fatanulmány, 1897 papír, ceruza, 473 x 330 mm
J. j. 1. Heinrich Etel 1897


[Kép]
88. Weinwurm Antal (ifj.): Az 1896. évi ezredéves kiállítás fényképei [s. n.], Budapest, 1896. - Iparművészeti rajzok III-IV. évf. Szaktanár Nádler Róbert. Ékítményes rajzok I—II. évf. Szaktanár: Várdai Sz. és Kovách G.


[Kép]
89. Férfiak az iparművészeti rajzórán. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
90. Králik Gusztáv: Porcelánváza terve, 1897 papír, akvarell, 422 x 280 mm
J. j. 1.: Králik Gusztáv 97
Felirat f. k.: „Tervezet"; B. 1. etikett: „Composition
d'Art Décoratif IV.ieme année"


[Kép]
91. Greisinger Ilona: Kerti dísztál terve, 1912 papír, akvarell, tus, 556 x 390 mm
J. j. 1.: Greisinger I. IV rtj 912 II. 7. Felirat 1. k.: „1:5"


[Kép]
92. a-b. Gremsperger Ernő: Népi motívumok, 1907 (részletek)
papír, akvarell, 298 x 434 mm
J.j.k.: Hemsperger Emil 1907 febr. 20.


[Kép]
93. Mérő István: Zöldmázas kályhacsempe ábrázolása, 1894
papír, akvarell, 354 x 311 mm
J. j. 1.: Mérői. 1894. május 30.
Felirat: a rajz fölött az eredeti kartonra ragasztva
„Felvétel" címke. Az eredeti kartonon a rajz alatt
jobbra: „láttam NR [Nádler Róbert] 94"


[Kép]
94. Márton Ferenc: Növénytanulmány, 1906 papír, toll, 399 x 278 mm
J. j. I: 906 okt. 24. Márton Ferenc IV. é. Felirat b. 1. ceruzával: „nem kell"; az eredeti kartonon etikett j. 1.: „Royal Hungarian College of Art. Drawing and Designing of applicai Art 4". Karton hátoldalán két etikett: 1. „Forwarder: C. Várdai Budapest And-rássy-út 71. Local Secretary of the III. International Congress for the Development of Drawing and Art Te­aching for Hungary". 2. „Exhibitor Professor Robert Nadler Hungary Budapest VI. Andrássy-út 71."


[Kép]
95. Jaschik Álmos: Kardvirág, 1906 papír, akvarell, barna toll, 454 x 296 mm J. j. 1.: Jaschik Álmos IV. éves 906 nov. 5.
Felirat: etikett az eredeti kartonon j. 1.: „Royal Hun­garian College of Art. Drawing and Designing of applicai Art 2". Karton hátoldalán két etikett: 1. „Forwarder: C. Várdai Budapest Andrássy-út 71. Lo­cal Secretary of the III. International Congress for the Development of Drawing and Art Teaching for Hun­gary". 2. „Exhibitor Professor Robert Nadler Hun­gary Budapest VI. Andrássy-út 71."


[Kép]
96. Krucsay Ferenc: Népi hímzés ábrázolása, 1891 papír, akvarell, 320 x 394 mm
J. j. 1.: Krucsay F. 91
Felirat: az eredeti kartonon „Felvétel" címke. A rajz
alatt a kartonon: „láttam NR [Nádler Róbert] 94"


[Kép]
97. Angyal Géza: Udvarrészlet, 1911 papír, rézkarc, 630 x 410/773 x 536 mm
J. j. l.: Angyal Géza 1911; k. 1.: KF Rektori Hivatal
körpecsétje
Képgrafika Tanszék Archív Grafikai Gyűjteménye,
ltsz. nélkül


[Kép]
98. Edvi-Illés Jenő: Virágcsokor vázában, 1910 papír, színes linóleummetszet, 312 x 310 mm (körülvágva)
J. j. 1.: Edvi-Illés Jenő910; a dúcon j. 1.: EIJ Képgrafika Tanszék Archív Grafikai Gyűjteménye, ltsz.: 1492.


[Kép]
99. Bottka Miklós: Részlet Körmöcbányáról I, 1908 körül
papír, vernis-mou, 440 x 287/480 x 320 mm J. j. l.:Első próbanyomat; k.l.: KF Rektori Hivatal kör­pecsétje
Képgrafika Tanszék Archív Grafikai Gyűjteménye, ltsz.: 1481/I-III.


[Kép]
100. Tichy Kálmán: Rózsák, 1909
papír, színes aquatinta, 268 x 197/430 x 348 mm J. j. 1.: Tichy Kálmán; k. 1.: KF Rektori Hivatal kör­pecsétje
Képgrafika Tanszék Archív Grafikai Gyűjteménye, ltsz.: 1571.


[Kép]
101. Vida Árpád: Önarckép, 1910 körül papír, litográfia, 405 x 320/546 x 403 mm j. n.
Képgrafika Tanszék Archív Grafikai Gyűjteménye, ltsz.: 1578/1.


[Kép]
102. Tichy Gyula: Toilette-hiba, 1910
papír, linóleummetszet, 280 x 157/321 x 192 mm J. j. 1.: Tichy Gy. 910; b. 1.: Toilette-hiba; k. 1.: KF Rektori Hivatal körpecsétje
Képgrafika Tanszék Archív Grafikai Gyűjteménye, ltsz.: 495.


[Kép] [Kép]
103-104. Interiőrfotók a kiállításról (A fényképeket készítette Gadányi György.): A Grafikai Szaktanfo­lyam terme.


[Kép] [Kép]
105-106. A nők olvasóterme. In Fényképalbum, 1900.


[Kép]
107. A férfiak olvasóterme. In Fényképalbum, 1900.


[Kép] [Kép]
108-109. Interiőrfotók a kiállításról (A fényképeket készítette Gadányi György.): A Könyv-és metszettár terme.


[Kép]
110. Piranesi, Giovanni Batista: Portici tirati ad un Foro con palazzo regio, 1743 illetve 1750
rézkarc, papír, 140 x 205 mm Kiadás: Firmin Didot, Paris, 1836 Firmin Didot kötetszáma / sorszáma: VIII / Parte 1 341 c.
VIII: PRIMA PARTE DI ARCHITETTURE, E PROSPETTIVE INVENTATE, ED INCISE DA GIO. BATTA PIRANESI ARCHITETTO VENEZIANO DEDICATE AL SIG. NICOLA GIOBBE illetve OPE­RE VARIE DI ARCHITETTURA, PROSPETTIVE, GROTTESCHI, ANTICHITŔ; INVENTATE, ED IN­CISE DA GIAMBATTISTA PIRANESI ARCHITET­TO VENEZIANO (Építészeti fantáziák, melyeket sa­ját ötletei nyomán Piranesi maga karcolt rézlemezbe.)


[Kép]
111. Piranesi, Giovanni Batista: Ponte magnifico con Logge..., 1743 illetve 1750
rézkarc, papír, 240 x 360 mm.
Kiadás: Firmin Didot, Paris, 1836
Firmin Didot kötetszáma / sorszáma: VIII/1 335 b.


[Kép]
112. Részlet az Iszei történetekből (az ún. nyolc híd nőszirommal)
fametszet


[Kép]
113. Színészporté a Meiji-korból (IX. Ichikawa Dan- júró)
fametszet


[Kép]
114. A nyolc híd és nőszirom stilizált formában, fametszet


[Kép]
115. Kachhó-gafu (Képes album virágokról, madarakról)
fametszet


[Kép]
116. Utagawa Toyokuni: A holdat szimbolizáló szépség fametszet


[Kép]
117. Az elmúlás, öregedés szimbolikája (kimonóminta)


[Kép]
118. Részlet a Genji regényéből (III. Toyokmii). Fametszet


[Kép]
119. Utagawa Sadashige: Az aranyat termő fa. fametszet
Illusztrációk Katona Júlia: Szerkesztés és szabadkézi rajz című tanulmányához


[Kép]
120. Geometrikus hálóminták. In Becker, H.-Vonder- linn J.: Geometrisches Zeichnen. Leipzig, 1905. Taf. 6.


121. Geometrikus hálóminták. Uo., Taf. 7.


[Kép]
122. Mór vonaldíszrendszerek. In Andel, A.: Das Geometrische Ornament Wien, 1877. LVIII.


[Kép]
123. Egyenes merőleges vetületi ábrázolása két képsíkon. In Monge, G.: Geometrie Descriptive. Paris, 1798. Fig. 2.


[Kép]
124. Síkmértani szerkesztések. In Baer, J.-Dreesen, G.: Das Geometrische Zeichnen.... Flensburg, 1882. Taf. 15.


[Kép]
125. Építészeti részlet axonometrikus képe. Illusztráció A. Choisy L'art de bâtir chez les Romains című művéhez, 1873.


[Kép]
126. Ház ortografikus projekciója. In Binns, W.: An Elementary Treatise on Ortographic Projection... London, 1857. Fig.la.


[Kép]
127. Síkmértani alapelemek szerkesztése centrális perspektívában (fent). In Fialkowski, N.: Freies Auffassen und Zeichnen Wien, 1873. Tafel V.


[Kép]
128. Ión voluta szerkesztése. In Fialkowski, N.: Die zeichnende Geometrie (Konstrukzions-Lehre). Wien, 1860. CXII.


[Kép]
129. Oszlopfőmerőleges vetületei és perspektivikus képe árnyékszerkesztéssel. In Leroy, G: Atlas zu C. F. A. Leroy's Stéréotomie. Stuttgart, 1861. Bl. 27.


[Kép]
130. Gúla merőleges vetületi ábrázolása (Fig.l.) és a két képsík szemléltetése (Fig.2.). In Müller, J.: Die Constructive Zeichnungs-Lehre... Braunschweig, 1865. Tab. II.


[Kép]
131. Oszlopfő és lábazat (mint forgástestek) merőleges vetületi ábrázolása az önárnyék jelölésével. In Raetz, Th.: Praktische Anleitung zur Schatten-Construction... Berlin, 1864. Taf. V.


<< Vissza     Tovább >>

 

    Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2004