Tartalomjegyzék    |   Kiállítás    |   Tanulmányok    |   Képek    |   Névjegy
 

 

[A nyomtatott könyv címlapja]

A MINTARAJZTANODÁTÓL A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLÁIG

AZ ORSZ. MAGY. KIR. MINTARAJZTANODA
ÉS RAJZTANÁRKÉPEZDE,
A KÉSŐBBI MINTARAJZISKOLA ÉS RAJZTANÁRKÉPZŐ,
MAJD KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA RAJZTANÁRJELÖLTJEINEK,
RAJZTANÁRJELÖLTNŐINEK ÉS MŰVÉSZNÖVENDÉKEINEK
AZ ISKOLA TANTERVÉT ILLUSZTRÁLÓ MUNKÁI, VALAMINT AZ ISKOLA
KÖNYVTÁRÁBAN TALÁLHATÓ KÉZIKÖNYVEK, MINTAKÖNYVEK,
MINTALAPOK, METSZETEK, FOTÓK,
REPRODUKCIÓK ÉS SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK BEMUTATÓJA
AZ 1871 ÉS 1908-1921 KÖZÖTTI
IDŐSZAKBÓL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM
2002

 

[Címlapverzó]

A könyv kiadását támogatta
az ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAM
a NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM

 

Szerkesztette
BLASKÓNÉ MAJKÓ KATALIN
és SZŐKE ANNAMÁRIA

 

A fotókat készítette
DIENES JUDIT
és GADÁNYI GYÖRGY

 

Felelős szerkesztő
BORÚS JUDIT

 

A kötetet tervezte
SOMORJAI Kiss TIBOR

 

Felelős kiadó
SZABADOS ÁRPÁD
a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora

 

A nyomdai munkálatokat végezte
NALORS KFT, VÁC
Felelős vezető
Nagy Géza

 

© Szerzők, 2002

 

ISBN 965 7165 193

 

A website az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készült,
az IHM-ITP-2 pályázat keretében.

 

A jelen változattal kapcsolatos technikai feladatokat
Horváth Takács Balázs
végezte
2004

 

    Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2004