bezárás

Gyakorlatvezető mentortanár

(pedagógus-szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szak indítása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a tanári mesterszak iskolai gyakorlatainak vezetéséhez szükséges „gyakorlatvezető mentor” kompetenciák elsajátítására szakirányú továbbképzési szakot indíttott 2013 szeptemberétől.

A képzésre jelentkezhetnek mindazok a szakképzett pedagógusok, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek; mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítéssel, és legalább hároméves oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

A képzésben való részvételt javasoljuk a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban tanári gyakorlatvezetői (mentori) feladatot ellátó (vagy ezt szándékozó) szaktanároknak, vezetőtanároknak, szakvezetőknek, továbbá azoknak a pedagógusoknak, akik a Köznevelési törvény pedagógus előmeneteli rendszerében a legjobban finanszírozott mesterpedagógusi fokozatra szeretnének a későbbiekben pályázni.

A gyakorlatvezető mentortanár képzésre; a tanári képesítése szakterületétől függetlenül bármely (a jelentkezés feltételeit teljesítő) közismereti, vagy szakmai oktató jelentkezhet. Egyetemünk orientációjának, hagyományainak, szakmai tapasztalatainknak megfelelően, a választható tantárgyakban és a képzés tartalmát alátámasztó példák és elemzések terén kiemelten foglalkozunk a művészeti képzések tanár-továbbképzési specializációival, azon belül első sorban a képzőművész, iparművész és művészetközvetítő szaktanárok gyakorlatvezetői ismereteinek elmélyítésével. Ezért a képzési programot hangsúlyosan ajánljuk; a művészetek műveltségi területén közoktatási (közismereti), alapfokú, közép-és felsőfokú szakoktatási feladatokat ellátó (különösen szakközépiskolai és szakiskolai) pedagógusoknak.

A kurzus órarendjének összeállításánál tekintettel vagyunk a vidéki hallgatókra, ezért lehetőleg kéthetente egy szombatra összpontosítjuk a képzést. Ezt a képzési rendet egészíti ki az egyhetes tihanyi intenzív tréning, amelynek külön órarendje van, ahol alkalmanként neves professzorok vesznek részt a programban szereplő szimpóziumokon. (A Magyar Képzőművészeti Egyetem Somogyi József Művésztelepe Tihanyban a belső tó partján kiváló helyszín a bentlakásos intenzív Workshop megrendezésére.)

A szakirányú tanár-továbbképzési programot a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszéke koordinálja. A képzésben résztvevők szakvizsgázott pedagógus oklevelet szerezhetnek.
A képzést minimum 12 fő jelentkező esetén indítjuk!

A Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indításával kapcsolatos információk:

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Gyakorlatvezető mentortanár

Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése:
Szakvizsgázott pedagógus(gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

A képzés formája: levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév; összesen 360 óra.

A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit.

A gyakorlatvezető mentortanár képzés költsége: 150.000 Ft/félév

A jelentkezés feltétele:

  1. Pedagógus szakképesítés: Mesterképzésben szerzett tanári oklevél, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítés.
  2. Legalább hároméves tanári/oktatói gyakorlat.

A képzési programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • Kitöltött jelentkezési lap. (letölthető formanyomtatvány)
  • A tanári végzettséget igazoló oklevél másolata.
  • A tanári szakmai gyakorlatról (min. 3 év) szóló munkáltatói igazolás.
  • Szakmai önéletrajz. (Maximum egy adatszerű oldal.)

A jelentkezés módja:

A kitöltött jelentkezési adatlapot és a jelentkezés feltételeként megszabott igazolásokat postacímünkre kell elküldeni. (A borítékon kérjük feltüntetni: Gyakorlatvezető mentortanárképzés.)
Kérjük, hogy a gyors és zökkenőmentes ügyintézés érdekében kitöltött jelentkezési lapjukat elektronikus levél formájában is küldjék el a következő címre: mentortanar@mke.hu

Jelentkezési határidő: 2021-07-30.

Jelentkezési díj: 7000 Ft.

A jelentkezési díjat banki átutalással kérjük befizetni, az indulásról kapott e-mailos értesítés után.
MÁK Számlaszám: 10032000-01426751 (Kérjük, hogy az átutalás azonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban tüntesse fel a nevét és a képzés témaszámát!)

Postacím:
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Mentortanárképzés
Tanulmányi Osztály
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

(A regisztrációs határidő után a jelentkezőket értesíteni fogjuk a további teendőkről és a képzéssel kapcsolatos gyakorlati részletekről.)

Letölthető jelentkezési_lap (.docx)