Ötödik évfolyam, 1906   |   Első szám   |   Tárgymutató   |   Facsimile  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz    l
Fieber Henrik: Uhde Frigyes    19
Éber László: A budapesti szt István-templom    35
Róbert Jenő: Halmi Artúr    51
Lyka Károly: Sírkövek    58
T H: Papirszeletkék    62

 

ROVATOK

Hazai krónika

A kiállításokról visszautasított képekről   65
Guznics Kálmánról    65

 

Külföldi krónika

Müncheni krónika (Olgyai Viktor)    66

 

Adatok művészetünk történetéhez    69

 

Művészeti irodalom    70

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003