Tizenkettedik évfolyam, 1913   |   Első szám   |   Tárgymutató    |    Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Bárdos Artúr: A sujet divatja    2
R.: Márkus Géza    10
Smigelschi Oktáv    15
Coulin Artúr    19
T. H.: Papírszeletkék    23

 

Krónika     26
Adatok művészetünk történetéhez     28
Művészeti irodalom     33
Lejáró pályázatok     36

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003