Tizenkettedik évfolyam, 1913   |   Tárgymutató   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10    
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

Bárdos Artúr: A sujet divatja    2
T. H.: Papírszeletkék    23
Pikler Freund Edith: Dekorativ és naturalisztikus művészet    37
Divald Kornél: A bogoszlói kápolna    64
Gerevich Tibor: A római nemzetközi művészettörténeti kongresszus    138
Schiller Ottó: A semmi esztétikája    171
Lyka Károly: Kubista álmok    199
Supka Géza: Iszlám és hellenizmus    218
Varjas Sándor dr.: Az impresszionista forma    266
Siklóssy László dr.: Erkölcstelen művészet    315
Ybl Ervin: Az utánzás művészeti jelentősége    352
Nagy Sándor: A rajzolva-oktatásról    365
Polgár Gyula dr.: A valószínűség a művészi ábrázolásban    399
Ybl Ervin: Elvont művészet    405

 

FESTÉSZET

Smigelschi Oktáv    15
Coulin Artúr    19
Malonyay Dezső: Pataky László    42
Lyka Károly: A neoimpresszionisták stílusa    86
Chroniqueur: Knopp Imre    94
Bruck Miksa    125
Leopold Honore: Kúnfy Lajos    133
Kun József: Károlyi Lajos    144
Chroniqueur: Jendrássik Jenő    163
Karlovszky Bertalan    247
Baditz Ottó    256
Löschinger Hugó    295
Lázár Béla: Borsos József    302
Benczúr Gyula dr.    325
Rózsaffy Dezső: Osztrák művészek Magyarországon    335
Meller Simon: Új Watteau-rajz a Szépművészeti Múzeumban    344
Éber László: Troger Pál magyarországi művei    381
S. A.: Greguss György    393

 

SZOBRÁSZAT

Lázár Béla: Fadrusz János    51,    102,    147
Az Erzsébet-emlékmű    206
Dömötör István: Szobrok - Vedres Márk és munkái    326

 

ÉPÍTESZET

R.: Márkus Géza    10
Makoldy József: Alsórákos várkastélya    114
Láng Adolf    214
Bárdos Artúr: Az új Pest motívumaiból    226
Bárdos Artúr: Lajta Béla    285
Divald Kornél: Árpád kori családi monostorok    346

 

ROVATOK

A Műcsarnokból    71, 158, 179, 280
Krónika    26, 75, 117, 234, 281, 322, 359, 408
Adatok művészetünk történetéhez    28, 77, 122, 238, 283, 360, 411
Művészeti irodalom    33, 81, 123, 160, 238, 284, 323, 361, 412
Lejáró pályázatok    36, 84, 124, 160, 196, 242, 363

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 413-ik oldalon
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003