Tizenharmadik évfolyam, 1914    |   Nyolcadik szám    |    p. 400-401.
 

 

A FŐVÁROS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ AKCIÓJA

Mndjárt a háború kezdetén megalakult Budapesten a Budapesti Központi Segítő Bizottság, melynek keretében irodalom- és művészetpártoló osztály létesült. Ez gróf Andrássy Gyula elnökletével egyes művészi szakok szerint immár megalakította különböző bizottságait. E kis bizottságok vezetői november hó 13-án bizalmas értekezletre gyűltek össze a Központi Városháza tanácstermében, hogy egyöntetűen megállapítsák a segítő tevékenység módozatait. Az értekezleten gróf Andrássy Gyula elnökölt. Bárczy István polgármester mutatott rá elsősorban annak a szükségességére, hogy a háború által sújtott írókat és művészeket támogatásban kell részesíteni s így abba a helyzetbe kell hozni őket, hogy a háború okozta nehéz viszonyok között kitarthassanak. A város természetesen szívesen vesz részt a gondoskodás munkájában, áldozni is hajlandó erre a célra, de helyes volna, ha az egyes művészi szakok szerint alakult különböző bizottságok gondoskodnának a segítés külön eszközeiről. Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a segítés e terein mely szervezetek működnek már s hogy ezekkel a jövőben miként lehessen együttműködni.

Ezen az ülésen a képzőművészek segítésére irányuló eddigi tevékenységről Brück Miksa festőművész számolt be. E célra körülbelül 60.000 korona állott rendelkezésre, melynek harmadrésze már segélyek céljaira fordíttatott ; most egy jótékonysági műtárlat jövedelméből remélnek újabb pénzforrást.

Az építőművészek helyzetét vázolta ezután Lajta Béla építőművész. Az értekezlet úgy határozott, hogy az építészeti rajzolókra vonatkozó segítőakció is a képzőművészeti bizottság keretébe illesztessék.

A képzőművészeti bizottság elnöke egyébként: gróf Andrássy Gyula, helyettes elnöke: Wagner Géza, előadója: dr. Miklós Elemér ta-nácsjegyzö.

Az iparművészeti bizottság teendőire nézve Györgyi Kálmán igazgató, a bizottság előadója tett javaslatot. E bizottságnak gróf Hadik-Bar-kóczy Endre az elnöke. A javaslatokhoz képest Bárczy István polgármester újólag hangsúlyozza, hogy a segítés anyagi eszközeiről az egyes bizottságoknak kell külön gondoskodniuk, de készséggel járult hozzá, hogy az általános segítő tevékenység céljaira rendelkezésre álló összegekből a különböző bizottságoknak addig is megfelelő előlegek utaltassanak, így a képzőművészeti bizottságnak 1.000 K, az iparművészeti bizottságnak 600 K jut. Az értekezlet ezt hálás köszönettel vette tudomásul. Az egyes bizottságok már meg is tartották alakuló üléseiket és már egyes segélyeket is megszavaztak az arra rászorulóknak.

A KÉPZŐMŰVÉSZEK SEGITŐBIZOTTSÁGÁNAK MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁBÓL TÉL MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ BR. FESTMÉNYE
A KÉPZŐMŰVÉSZEK SEGITŐBIZOTTSÁGÁNAK MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁBÓL
TÉL
MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ BR. FESTMÉNYE

A KÉPZŐMŰVÉSZEK SEGÍTŐBIZOTTSÁGÁNAK MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁBÓL KRISZTUS. FAYENCE HORVAI JÁNOS SZOBORMŰVE
A KÉPZŐMŰVÉSZEK SEGÍTŐBIZOTTSÁGÁNAK MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁBÓL
KRISZTUS. FAYENCE
HORVAI JÁNOS SZOBORMŰVE

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003