Tizenharmadik évfolyam, 1914   |   Tárgymutató   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

Lázár Béla: Br. Eötvös József művészetpolitikája    12
Vészi Margit: Berlini levél    67, 171
Demeter: Múzeumbarátok Egyesülete    119
Gyulai Aladár: A művészi nevelés és az iskola    168
Somogyi Miklós: Müncheni levél    182, 215, 254, 327
Varjas Sándor: Az enthuziasztikus képzetek és képzőművészetek    202
Sarkadi Leó: Londoni levél    212, 276
Schiller Ottó : Valóságos és nem valóságos érzések    222
Lyka Károly: Háború és művészet    337
Schiller Ottó: Pantheizmus a szépérzésben    359
Ifj. Gonda Béla: Műremekek mint harci eszközök    366
Gerecze Péter    368
T. H.: Papirszeletkék    381, 460
Andrássy Gyula gr: Kérelem a Társulat tagjaihoz    385
Somogyi Miklós: A fajok harca és a művészet    392
A főváros művészetpártoló akciója    400

 

FESTÉSZET

Ybl Ervin: A festőművészet fejlődése    3
Bárdos Artúr: Egyéniség a festészetben    34
Beszkid Miklós: Egy elfeledett képírónk    47
Vészi Margit: Max Liebermann Munkácsyról és Paál Lászlóról    102
Bárdos Artúr: A portré hanyatlása    153
Sarkadi Leó: Alfréd East hagyatéka    164
Id. Vastagh György    196
Meller Simon: Modern angol rézkarcolók    218
Székely Árpád    256
Rauscher Lajos    258
L. K.: Juhász Árpád    261
Dorfmeister    263
—a: Feszty Árpád    289
Di: Spányi Béla    297
Meller Simon: Gaudenzio Ferrari Pietája    308
Rajzlapok félmúlt időkből    341
Gross Béla    357
d. : Molnár Dani    364
Feljegyzések Kozina festőről    374
Di: Benczúr rajzaihoz    386
Prof. Ludwig Gurlitt: Markó Károly hagyatékából    406
Szőri József    409
Dr. Beszkid Miklós: Mankovics Mihály    422
Meller Simon: XV. századi fametszetek a Szépművészeti Múzeumban    435

 

SZOBRÁSZAT

Csikasz Imre    70
Schubring Pál: Budapest olasz renaissance plasztikái    104, 177
Vészi Margit : Bode titkos tanácsos a Ferenczy-hagyaték bronzairól    123
Lázár Béla: A monumentális szobrászat alaptörvénye    346
Lázár Béla: Sámuel Kornél    429

 

ÉPÍTESZET

Rózsavölgyi Gyula: Városrendezési problémák    29
Divald Kornél: Arpádkori székesegyházak    41
Rp : Két új épület    97
Lyka Károly: Ybl emlékezete    145
Relie Pál: Építészek a Műcsarnokban    193
Komor Marcell: Hauszmann Alajos    241
Lyka Károly: Lechner Ödön    302
Divald Kornél: A kassai dóm és a Szent Mihály-kápolna    369
Az Astoria-szálló    402

 

IPARMŰVÉSZET

Az iparművészet könyve    311
Téglás István: Az ótordai ref. egyház fejedelmi kincsei    413

 

ROVATOK

A Műcsarnokból    72, 125, 187, 228, 278, 335, 451
Krónika    89, 128, 187, 233, 284, 333, 383
Adatok művészetünk történetéhez    92, 188, 239, 377, 454
Művészeti irodalom    93, 190, 236, 284, 461
Lejáró pályázatok    93, 144, 191, 239, 284, 465

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 469-ik oldalon

 

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003