Tizenharmadik évfolyam, 1914   |   Nyolcadik szám   |   Tárgymutató     
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Andrássy Gyula gr: Kérelem a Társulat tagjaihoz    385
Di: Benczúr rajzaihoz    386
Somogyi Miklós: A fajok harca és a művészet    392
A főváros művészetpártoló akciója    400
Az Astoria-szálló    402
Prof. Ludwig Gurlitt: Markó Károly hagyatékából    406
Szőri József    409
Téglás István: Az ótordai ref. egyház fejedelmi kincsei    413
Dr. Beszkid Miklós: Mankovics Mihály    422
Lázár Béla: Sámuel Kornél    429
Meller Simon: XV. századi fametszetek a Szépművészeti Múzeumban    435

 

A Műcsarnokból     451
Adatok művészetünk történetéhez     454
Művészeti irodalom     461
Lejáró pályázatok     465

 

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003