Látványtervező művész mesterképzés

Látványtervező művész mesterképzés

Látványtervező művész mesterképzési szak

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: okleveles látványtervező művész

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Production Designer

- választható szakirányok: színházi látványtervező, mozgóképes látványtervezés

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja látványtervező művész szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére. Szakismereteikkel segítségére tudnak lenni a színház- és mozgóképművészet többi ágának is. A látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúraantropológiai, szociológiai) problematikájában képesek mérvadó vélemény kialakítására, és a látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, művészeti műhelyt vezető szerep betöltésére. Választott specializációjuknak megfelelően a színházi vagy a mozgóképes látványtervezés területén helyezkedhetnek el. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: látványtervező művész

Tanterv

Felvételi információ

Tájékoztatás a felvételi eljárás alkalmassági vizsga szakaszáról látványtervező művészmesterképzésiszakon (.pdf)


ELSŐ SZAKASZ: 
Online 

Előrosta otthoni munkák alapján

Bemutatandó:

  • 10-15 oldal saját vizuális műalkotásból álló (a műfaji keretek nélkül: legalább 5 db szabadkézi rajz, előadó-művészeti témájú önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett, jelmezterv stb.)
  • digitális portfólió elkészítése pdf formátumban, maximum 30 MB méretben.

MÁSODIK SZAKASZ:

1. nap

Alkotó képességet, műveltséget és tájékozottságot bemutató kreatív feladatokból álló, 8 óra időtartamú, gyakorlati felvételi vizsga, amellyel a vizuális és az előadó-művészeti műfajokban való készségről és kreativitásáról kell számot adni, kiemelten a díszlet-, jelmez-, és bábtervezés aspektusából. Széleskörű művészettörténeti, történelmi, drámatörténeti illetve színházi tájékozottságot vár el a jelentkezőtől. A feladat egy meghatározott drámai mű elemzése és vizuális koncepció megalkotása. A darab díszletének látványterv vázlata, alaprajzi ábrázolása a megadott színházi alaprajzba, valamint jelmez és báb tervek értelmezhető vázlata. Színes rajzeszközt, vonalzókat és lépték vonalzót hozzanak magukkal. Minimum 2 db A/3-as gyorsan száradó, színes technikával készült művet kell létre hozni.  

2. nap

Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés keretében a jelentkezőnek választ kell adnia a portfóliójával és az előzőleg megoldott feladattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre, valamint prezentációs készség is pontozásra kerül. Elvárás a megfelelő tájékozottság a kortárs színház, film, irodalom, építészet és vizuális művészetek területén.