Negyedik évfolyam, 1905   |   Első szám   |  Tárgymutató  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Lyka Károly: Fényes Adolf    353
Fieber Henrik: A modern vallásos festészet kialakulása    362
Czakó Elemér: Kolozsvári Márton és György művészete    371
Rózsaffy Dezső: Pettenkofen Szolnokon    386
Dömötör István: Mosonyi-Pfeiffer Hellmann    402
T H: Papirszeletkék    404

 

ROVATOK

 

Hazai krónika

A képzőművészetek népszerűsítéséről    409
A művészi nevelés középiskoláinkban    410
Művészi sírkövekről    411
A műalkotás mint árú    411
Mészöly Géza ifjúkori rajza    412
Kiállítások    414
Új szobrok    414
Kitüntetések    414

 

Külföldi krónika

A Sforzák kastélya    414

 

Adatok művészetünk történetéhez: 415

 

Bibliográfia: 417

 

Művészeti irodalom: 419

 

Lejáró pályázatok: 423

 

Kiállítások naptára: 424

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003