Ötödik évfolyam, 1906   |   Második szám   |   Tárgymutató   |   Facsimile  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Lándor Tivadar: Zichy Mihály    75
Zichy, Munkácsy és Székely    83
Pintér Ákos: Zichy Mihály, az ember és eszméi    94
Lyka Károly: Apró bronz    100
Petrovics Elek: Rippl-Rónai József    107
Bayer József: Egy magyar virágfestő a XIX. évszázad elején    118
T H: Papirszeletkék    122

 

ROVATOK

Hazai krónika

A vidéki kiállításokról    127
A rajz a középiskolában    128
Matuska Jenőről    129
A Munkácsy-szobor pályázatról    130
Egy posthumus cikk    130
Kitüntetések    130

 

Külföldi krónika

Bécs (Fieber Henrik)    131
Párisi levél (Lendvai Károly)    132

 

Adatok művészetünk történetéhez    135

 

Művészeti irodalom    138

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003